Hinnasto

Maanmittauslaitoksen tuotteiden ja palveluiden hintatiedot.

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 90 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.

Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) on maksuton kiinteistörekisteriä pitäville kunnille.

Muiden kuntien osalta palvelu on maksullinen. Aineistoirrotuksista ja niihin liittyvistä muutostiedotteista eli paluusanomista veloitetaan taulukon mukaan.

Laskutus tapahtuu jälkikäteen seuraavan vuoden alussa.

Kuntaliitoksia varten tilattavat aineistot ovat maksuttomia.

    Arvonlisäveroton hinta euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
  Aineistoirrotus, muutostiedotteet / vuosi 300,00 372,00
  Yksittäisen kunnan aineiston irrotus 80,00 99,20
       
    Arvolisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
  Rekisteriyksikkö / kalenterivuosi:    
  - Lainhuutotiedot 0,45 0,56
  - Rasitustiedot 0,45 0,56
  - Vuokraoikeustiedot 0,45 0,56
  - Kiinteistörekisterin ominaisuustiedot 0,45 0,56
  Toimitusmaksut / kalenterivuosi:    
  - Ensimmäinen kunta tai alue 300,00 372,00
  - Seuraavat kunta tai alue 50,00 62,00
  - Koko Suomi 5 000,00 6 200,00

 

Saman aineistotoimituskokonaisuuden vuosimaksusta annetaan alennusta seuraavan taulukon mukaisesti:

Arvonlisäveroton tietomaksu / euroa (€) Alennus
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
yli 200 000 80 %

Saman aineistotoimituskokonaisuuden vuosimaksusta annetaan alennusta seuraavan taulukon mukaisesti:

Arvonlisäveroton tietomaksu / euroa (€) Alennus
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
yli 200 000 80 %
Hakumäärä (hakuja vuodessa)Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
50280 €
100390 €
250620 €
500880 €
10001 240 €
20001 750 €
30002 150 €
40002 480 €
50002 770 €
75003 400 €
100003 920 €
500008 770 €
7500010 740 €
10000012 400 €
15000015 190 €

 

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
Asiakirjat tiedostona 5,70 € / tiedosto
Toimituskartta tiedostona 5,70 € / karttalehti
Asiakirjat toimitetaan tiedostona, veloitetaan:  
USB-muistitikusta (enintään 4 Gt) ja tallentamisesta 10,00
USB-muistitikusta (vähintään 8 Gt) ja tallentamisesta 30,00

Ei arvonlisäveroa.   

Ei arvonlisäveroa. 

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Oikeaksi todistaminen2,30ei arvonlisäveroa
Oikeaksi todistaminen, jos tuotteesta maksetaan alv2,302,85
Diaaritodistus5,70ei arvonlisäveroa
  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Lainhuutotodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin ote 14,00 ei arvonlisäveroa
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 14,00 ei arvonlisäveroa
Rekisteriyksikön karttaote 14,00 ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote 14,00 ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä 14,00 ei arvonlisäveroa
Asiakirjan tai toimituskartan haku 5,70 ei arvonlisäveroa

Näiden otteiden hinnat koskevat keväällä 2017 käyttöön otettavaa uutta sähköistä asiointipalvelua ja sen kautta luovutettavia edellä mainittuja kiinteistötietojärjestelmän luetteloa, otetta tai todistusta. Asiakaspalvelusta saatavan luettelon, otteen tai todistuksen hinta on 18 euroa.

Erikseen suoritetun rajankäynnin tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun sellaisen rajankäynnin, jonka kustannukset eivät sisälly kiinteään hintaan, kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

Normaali rajankäynti:

  • 220 euroa käytyä rajaa määräävää kutakin rajapistettä kohti
  • 190 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti
  • 0,70 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti

Määräävällä rajamerkillä tarkoitetaan sellaista rajamerkkiä, joka on kadonnut tai epäselvä ja jonka paikka määritetään toimituksessa.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

  • 155 euroa kutakin rakennettua, korjattua tai siirrettyä rajamerkkiä kohti
  • 100 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti

Aikaveloitteisten toimitusten yhteydessä suoritetut rajankäynnit ja muut kuin kiinteistönmuodostamislain mukaiset rekisteriyksiköiden rajankäynnit ovat aikaveloitteisia.

Katso myös yleistä kiinteistötoimitusmaksuista.

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Rakennettuja rajamerkkejä 1 kpl, 220 € / kpl = 220 €,
osallisia kiinteistöjä 2 kpl, 190 € / kpl = 380 € ja
käydyn rajan pituus 100 m, 0,70 € / m = 70 €

Yhteensä:     670 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

 Esimerkki:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan kahden rajamerkin paikoilleen asettamiseksi niin, että käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen yksi rajamerkki on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan metsänhoitoyhdistyksen toimesta ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Rakennettuja ja siirrettyjä rajamerkkejä 3 kpl (2 kpl, 220 € / kpl ja 1 kpl, 155 € / kpl) = 595 €,
osallisia kiinteistöjä 4 kpl (3 kpl, 190 € / kpl ja 1 kpl, 100 € / kpl) = 670 € ja
käydyn rajan pituus 400 m, 0,70 € / m = 280 €

Yhteensä:     1545 €

Mittamies-, rajanavaamis- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Toimituksen kustannukset jaetaan siihen osallisten kiinteistöjen kesken toimituksessa päätettävällä tavalla.

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Erityisen oikeuden kirjaaminen (MK 14:2)129,00ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden siirron kirjaaminen (MK 14:2)129,00ei arvonlisäveroa
Muun erityisen oikeuden tai sen siirron kirjaaminen160,00ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen95,00ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen79,00ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden kirjauksen selventäminen79,00ei arvonlisäveroa
JulkaisuVeroton hinta, euroa (€)Verollinen hinta, euroa (€), alv. 10 %
Anvisningar för planläggningsmätning 2003, publ. 9418,6420,50
Kaavoitusmittausohjeet 2003, julkaisu 94 18,6420,50
Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta, julkaisu 92LoppuunmyytyLoppuunmyyty
Maastotietokohteet käsikirja, julkaisu 97 18,6420,50
Metsän hinta Suomessa 2006 - 2007, julkaisu 11118,6420,50
Moottorikelkkareitin perustaminen, julkaisu 89 15,4517,00
Summa-arvomenetelmä, metsän markkina-arvo 2008 28,1831,00
Tilusjärjestely maankäyttöhankkeissa, julkaisu 87 8,649,50
Vastikemaat ja maapankki maankäyttöhankkeissa, julkaisu 9818,6420,50
Yhteiset vesialueet ja niiden yhdistäminen, julkaisu 10018,6420,50

Positio-lehti

Veroton hinta, euroa (€)Verollinen hinta, euroa (€), alv. 10 %
Kestotilaus21,8224,00
Määräaikaistilaus (4 numeroa)26,3629,00

Kestotilaus jatkuu automaattisesti. Laskutuskausi on 4 numeroa. Tilaus laskutetaan laskutusjakson alussa voimassa olevan hinnan mukaan. Kestotilaushinta on aina edullisempi kuin määräaikaistilaus.

OPISKELIJATILAUKSET:
Opiskelijat voivat tilata Positio-lehden 50% alennuksella normaalihinnoista.