[no-lexicon]

Erityisen oikeuden kirjaaminen

[/no-lexicon]

Erityinen oikeus on kiinteistön omistusoikeutta rajoitetumpi oikeus, joka yleensä kuuluu muulle kuin kiinteistön omistajalle. Se perustuu esimerkiksi sopimukseen tai testamenttiin.

Yleisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus, jossa maanomistaja vuokraa ulkopuoliselle maa-aluetta vaikkapa omakotitalon rakennuspaikaksi. Muita yleisesti kirjattuja erityisiä oikeuksia ovat mm. käyttöoikeus, eläkeoikeus ja sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta.

Edellä mainittujen oikeuksien kirjaaminen on vapaaehtoista. Maanvuokraoikeuden ja muun toisen maahan kohdistuvan määräaikaisen käyttöoikeuden haltija on kuitenkin velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista, jos:

oikeus on määräaikainen

se saadaan luovuttaa edelleen maanomistajaa kuulematta

alueella on, tai sille saa rakentaa, sopimuksenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita.

Arvio käsittelyajasta: 
3-5 kk

Hyvä tietää

Kirjaamista on haettava kuuden kuukauden kuluessa oikeuden perustamisesta (esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamisesta) lukien.

Sopimus tai sen siirtoasiakirja on toimitettava alkuperäisenä.

Täytä hakemus (erityinen oikeus)

Täytä hakemus ja lähetä se liitteineen asiointiosoitteeseen.

Täytä hakemus (vuokraoikeus)

Täytä hakemus vuokraoikeuden kirjaamisesta ja lähetä se liitteineen asiointiosoitteeseen.

Sähköinen yhteydenotto (kirjaamisasiat)

Hakemus on jätettävä kirjallisena. Lisätietoja voit kysyä yhteydenotto-lomakkeella.

Asioi sähköpostitse

Hakemus on jätettävä kirjallisena. Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse.

Asioi puhelimitse

Hakemus on jätettävä kirjallisena. Lisätietoja voit kysyä puhelimitse.

029 530 1110
ma-pe 9.00-16.15

Asioi palvelupisteessä

Voit toimittaa hakemuksen ja liitteet myös palvelupisteeseemme.

Etsi lähin palvelupiste