Maanmittauslaitoksen ilmakuva

Ilmakuva on joko filmille tallentunut analogiakameralla otettu kuva tai digitaalisensorilla otettu oikaisematon rasterimuotoinen ilmakuva. Kuvat ovat maastosta otettuja kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvien ajantasaisuus vaihtelee 3-10 vuoteen. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana riippuen kuvauksessa käytetystä kamerasta. Ilmakuvan koko ja tarkkuus riippuvat kamerasta, kuvausmittakaavasta ja kuvauskorkeudesta tai maastoerotuskyvystä (GSD).

Ilmakuva ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.
Tuote on avointa aineistoa.
Käyttötarkoitus:
Ilmakuvista valmistetaan stereomallit ja ortokuvat kartoituskäyttöön. Ilmakuvia käytetään sellaisenaan mm. historiallisten kohteiden tutkimuksissa ja ympäristön muuttumisen analysoinnissa. Tuote sopii käytettäväksi alkaen mittakaavassa 1:1 000.

Orientoituja ilmakuvia käytetään stereoskooppisessa kuvatulkinnassa mm. korkeuskäyrien laatimisessa. Orientoitu ilmakuva-aineisto on suoraan käytettävissä EspaCity ohjelmassa.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Esitystapa
Raster
Tietosisältö
Ilmakuvien versiot
Ilmakuvien versiot:

Filmi 1:16 000 mustavalkoinen
Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 mustavalkoinen
Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:31 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa

Filmi 1:20 000 mustavalkoinen
Mustavalkoinen ilmakuva koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta

Filmi 1:20 000 väri-infranäkyvän valon lisäksi tallennettuna kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily. koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä), jokainen kanava sisältää 256 eri sävyarvoa.

Digi pikselikoko 0,5 m kaikki värikanavat
Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,3 m kaikki värikanavat
Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)

Digi pikselikoko 0,25 m kaikki värikanavat
Koostuu neljästä värikanavasta (punainen, vihreä, sininen ja lähi-infra)
Ylläpitotiedot
Ylläpidon tiheys on 3-10 vuotta. Tuoteversiolla 0,25 m ei ole ylläpitosuunnitelmaa. Tuotetta syntyy vain satunnaisilta alueilta laserkeilauksen yhteydessä. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kattavuusindeksit (kartat) osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/kaukokartoitus
Historiatiedot
Ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen maasto- ja rajatietotuotantoon tuotettu lähtöaineisto.

Ilmakuva on lentokoneesta kartoituskäyttöön soveltuvalla kameralla tai sensorilla otettu kuva kohteesta. Ilmakuvan koko riippuu kuvauskorkeudesta. Kuvaukset on tehty filmikameralla vuoteen 2008 asti ja digitaalikameralla vuodesta 2009 eteenpäin.

Digitaalikuvauksesta tuotettu ilmakuva prosessoidaan kahdeksan kameran muodostamista osakuvista. Väri-informaatio liitetään korkearesoluutioiseen pankromaattiseen kuvaan pansharpening-tekniikalla. Lopputuloksena saadaan kuva neljälle eri värikanavalle (punainen, sininen, vihreä ja lähi-infra).

Sijaintitarkkuuksista:

Kuvalla näkyvän kohteen sijaintitarkkuus riippuu kameran rakenteesta ja kuvauskorkeudesta. Kuvauksessa aiheutuu geometrista virhettä johtuen maaston korkeuseroista ja keskusprojektiosta. Virhe on suurimmillaan kuvan reunoilla ja pienimmillään kuvan keskellä. Ajantasaisuus vaihtelee alueittain, kts. ylläpitotiedot
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: Ortoilmakuvat
2010-05-03
Sääntöjenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Ilmakuvauksien laajuus riippuu vuosittaisesta kartoitustarpeesta. Vuosittain kuvataan noin 90 000 km2 verran alueita. Ilmakuvia voi hankkia kappaleittain rajatulta alueelta. Ilmakuvia on saatavilla vuodesta 1930 lähtien.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Ilmakuviin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Puolustusvoimien määrittämät alueet saattavat rajoittaa ilmakuvien saatavuutta joillain alueilla.
Jakeluformaatti
Tiff
Lisätiedot
Ilmakuvien metatiedot toimitetaan pyydettäessä aineistotoimituksen yhteydessä.

Maanmittauslaitoksen ilmakuvat

  Arvonlisäveroton hinta euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:    
Ilmakuva 105,00 130,20
Orientointiparametrit ilmakuville:    
Orientointitiedot / ilmakuva 21,00 26,04
Ei ole asetusperusteinen