Hyppää pääsisältöön

Laserkeilaus ja ilmakuvaus

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ja laserkeilaukset tehdään Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti.

Kansallinen laserkeilausohjelma

Kansallisessa laserkeilausohjelmassa Suomi on jaettu alueisiin, jotka pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta keilataan kuuden vuoden sykleissä. Vuosittain keilattavaa pinta-alaa on noin 55 000 km2 (n. 20 erillistä tuotantoaluetta/vuosi).

Kansallisen laserkeilausohjelman mukainen aineisto on pistetiheydeltään eli tarkkuudeltaan viisi (5) pistettä neliömetrillä. Aineistosta tehdään myös harvennettu aineisto, jonka pistetiheys on 0,5 pistettä neliömetrillä. Tämä harvennettu aineisto vastaa pistetiheydeltään Maanmittauslaitoksen vuosina 2008–2019 keräämiä laserkeilausaineistoja. Eri laserkeilausaineistojen tuotekuvaukset löydät tuotekuvaukset-sivulta.

Kansallinen ilmakuvausohjelma

Kansallisessa ilmakuvausohjelmassa Suomi on jaettu alueisiin, jotka pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta ilmakuvataan kolmen vuoden sykleissä. Vuosittain ilmakuvattavaa pinta-alaa on noin 110 000 km2 (n. 40 erillistä tuotantoaluetta/vuosi). Puolet kuvauksista tehdään keväällä (ennen kuin puissa on lehtiä) ja toinen puoli kesällä, kun puissa on jo täydet lehdet. Kesällä kuvattavat alueet ovat samat, jotka kyseisenä vuonna myös laserkeilataan Kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti. Tutustu tarkemmin ilmakuvan tuotekuvaukseen.

Laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet

Laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman (2020 alkaen) mukaiset vuosittaiset kuvaus- ja keilausalueet ja aineistojen käsittelyn tilanteen näet Tuotannon tilannekartasta

Ennen vuotta 2019 kuvatut ja keilatut alueet sekä kuvaus- ja keilausohjelmien suunnitelmat näet alla olevasta karttaesityksestä. Voi valita haluamasi vuoden tai aineiston aluerajauksen Karttatasot-valikosta. Tulevien vuosien suunnitelmat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua. Vuositasoista saat tarkempia kohdetietoja klikkaamalla aktiivisia tasoja karttapohjalla. Tarkenna tarvittaessa karttaa lähemmäksi.

Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

Yllä olevan kartan lasertasot (shp/zip). Päivitetty 19.3.2024.

Yllä olevan kartan ilmakuvatasot (shp/zip). Päivitetty 19.3.2024.

Yllä olevan kartan ortokuvatasot (shp/zip). Päivitetty 6.11.2023.

Laserkeilaus- ja ilmakuvausaineistojen käyttö

Kansallisen laserkeilausohjelman tiheämpää aineistoa on saatavilla hakemalla käyttölupaa aineistoon. Laserkeilausaineistojen testiaineistoja voi hyödyntää ilman käyttölupaa. Tarkempaa tietoa aineiston hankinnasta on koottu omalle sivulleen.

Harvennettu aineisto (0,5 pistettä neliömetrillä) on ladattavissa Maanmittauslaitoksen Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiossa.

Kaikki ohjelman mukaiset ilmakuvat jaetaan Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiossa kaikkien tarvitsijoiden käyttöön. Ilmakuvat löytyvät myös Maanmittauslaitoksen katselupalveluista, esimerkiksi Karttapaikalta.

KALLIO-yhteistyöelin ohjaa laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmia

Kansallisia laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmia ohjaa ja rahoittaa KALLIO-niminen yhteistyöelin. Kansallisia ohjelmia rahoittavat Maanmittauslaitoksen lisäksi Suomen metsäkeskusMetsähallitusRuokavirasto ja Suomen ympäristökeskus. Yhteistyöelimessä ovat lisäksi edustettuina maa-  ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja puolustusministeriö.

Kansalliset laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmat on suunniteltu siten, että ne palvelevat kaikkien yhteistyöelimessä toimivien tarpeita. Kansallisista ohjelmista saatavia aineistoja hyödynnetään esimerkiksi 3D-rakennusten tuottamisessa, metsävaratiedon keruussa sekä EU-peltovalvonnassa ja tulvakartoituksessa.