Hyppää pääsisältöön

Sanastot ja tietomallit

GeoForum ylläpitää tietoa paikkatietoalan sanastoista ja tietomalleista

TEPA-termipankista löytyy useita paikkatietoalan sanastoja

Sanastokeskus TSK:n ylläpitämään TEPA-termipankkiin on koottu eri sanastoista yli 365 000 termitietuetta. Kaikkien sanastojen käsitteet ovat haettavissa samasta hakupalvelusta. TEPA-termipankki toimii hyvänä yleissanastona.

Geoinformatiikan sanasto on paikkatietoalan kannalta merkittävin sanastoSiinä on määritelty paikkatiedon peruskäsitteiden lisäksi sijaintiin, paikkatietopalveluihin, mallintamiseen, metatietoon, laatuun, analyysiin ja teemakarttoihin liittyviä käsitteitä niiltä osin kuin ne liittyvät paikkatietoon. Geoinformatiikan sanastosta julkaistiin neljäs laitos keväällä 2018. Sanastokeskus TSK laati sen Maanmittauslaitoksen toimeksiannosta. Sanasto on saatavilla myös pdf-tiedostona.

Rakennetun ympäristön sanasto (2020), Paikannussanasto (2002) ja Asemakaavoituksen käsitteitä (2017) ovat myös tärkeitä paikkatietoalan sanastoja TEPA-termipankissa. 

Useimmille käsitteille on määritelty suomenkielisten käsitteiden lisäksi ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Yhteentoimivuusalustalle kootaan eri alojen sanastoja

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämän Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkaluun kerätään eri alojen sanastoja.

Yhteentoimivuusalustalle kootaan eri hallinnonalojen sanastoja, koodistoja ja tietomalleja. Paikkatietoon liittyen alustalta löytyy esimerkiksi rakennuksiin, rakennelmiin ja osoitteisiin liittyviä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja Rakennettu ympäristö -tietoalueelta.

INSPIRE-sanastoista INSPIRE-termien määritelmät ja selitteet

Euroopan komissio on kerännyt INSPIRE-direktiiviin liittyviä käsitteitä ja niiden määritelmiä eri kielillä.

INSPIRE-sanastoon (INSPIRE Glossary) on koottu INSPIRE-direktiivissä ja -asetuksissa käytetyt termit ja määritelmät kaikilla kielillä, joille dokumentit on käännetty. Osa suomenkielisistä käsitteistä on vielä kääntämättä.

GEMET (the General Multilingual Environmental Thesaurus) -sanasto on monikielinen ympäristöalan sanasto, johon on koottu myös INSPIRE-direktiivin teemat. Sanastoa päivitetään jatkuvasti EEA:n (European Environment Agency) toimesta.

Paikkatietohakemiston hakusanasto

Paikkatietohakemiston hakusanastoon on koottu paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedoissa käytettäviä avainsanoja. Alunperin sanasto on laadittu Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2006 Maanmittauslaitoksen rahoituksella ja myöhemmin siihen on päivitetty INSPIRE-teemat GEMET-sanastosta. 

Standardisoinnin sanastot

ISO TC/211 Geolexica on International Standardisation Organisation (ISO) -järjestön paikkatietoalan teknisen TC/211-komitean sanasto. Siihen on koottu paikkatietoalan standardeissa esiintyviä käsitteitä eri kielillä. 

Ontologiat

Paikkatieto-ontologia on osa Finton ylläpitämää suomalaista sanasto- ja ontologiapalvelua, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa. Paikkatieto-ontologian paikkatietokäsitteet on ripustettu YSOn mukaiseen hierarkiaan.