Tutkimus

Paikkatietokeskus FGI tekee innovatiivista paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Arvostettu kansainvälinen tutkimuslaitos tarjoaa luotettavaa tietoa yhteiskunnan hyväksi.

Lausuntoja ja asiantuntija-apua

Paikkatietokeskus antaa pyynnöstä alaansa koskevia lausuntoja sekä asiantuntija-apua. Lisäksi laitos suorittaa tilauksesta toimialaansa kuuluvia tutkimuksia, painovoimamittauksia ja geodeettisten laitteiden kalibrointeja.

Asiantuntijapalvelut

Tutkimusosastot

Paikkatietokeskuksessa on neljä tutkimusosastoa:

  • Geodesia ja geodynamiikka
  • Geoinformatiikka ja kartografia
  • Navigointi ja paikannus
  • Kaukokartoitus ja fotogrammetria
Tutustu tutkimusosastoihin