Hyppää pääsisältöön

FGI julkaisusarjat

Tutkijoita kirjastossa

Suurin osa julkaisuistamme on avoimesti saatavilla julkaisuarkistossamme Heldassa. Painettuja kappaleita voi tiedustella osoitteesta avointiede@maanmittauslaitos.fi.

Julkaisusarjat

FGI Publications (Suomen Geodeettisen laitoksen julkaisuja)

Sarjan nimi muuttui 1.1.2015, jatkuen nimellä FGI Publications – Publications of the Finnish Geospatial Research Institute. Sarjassa julkaistaan mittausten laajat dokumentoinnit, väitöskirjat.

FGI Reports – Reports of the Finnish Geospatial Research Institute

Sarjan nimi muuttui 1.1.2015. Sarja tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Geodeettisen laitoksen tiedonantoja.

Sarjassa  julkaistaan tutkimustuloksia ja yhteistyöraportteja.

Geodeettisen laitoksen tiedote

Sarja päättyi 31.12.2014. Sarjassa on julkaistu kansallisesti merkittävät tai mielenkiintoiset julkaisut, joiden pääasiallinen lukijakunta on kotimaista.

Geodetic Operations in Finland

Sarja päättyi 31.12.2014. Sarjassa on julkaistu nelivuotiskausittain Kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen unionin yleiskokousta varten laadittava kertomus geodeettisesta toiminnasta Suomessa.