Hyppää pääsisältöön

Muut tutkimus- ja mittausasemat

Metsähovin tutkimusasema

Metsähovin tutkimusasema kuuluu Geodesian ja geodynamiikan osastoon. Siihen kuuluvat avaruusgeodeettinen asema, painovoimalaboratorio ja Sjökullan sivuasema. Tutkimusaseman päällikkö huolehtii havaintotoiminnan yleistä järjestämistä ja aseman ylläpitoa ja huoltoa koskevista asioista.

Lisää Metsähovin tutkimusasemasta

EGNOS-asema

Vironlahdella toimii EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) -maa-asema. Tämä asema on osa GNSS (Global Navigation Satellite System) -järjestelmää, johon tällä hetkellä kuuluu GPS-järjestelmä ja tulevaisuudessa Galileo-järjestelmä.

FinnRef® GNSS-asemat

FinnRef® on valtakunnallinen pysyvien GNSS-asemien verkko, joka muodostaa kansallisen vertauskehyksen, EUREF-FINin, ylimmän luokan, ja jonka avulla EUREF-FINiä ylläpidetään. Verkkoon kuuluu reilu 20 asemaa, jotka vastaanottavat useiden GNSS-satelliittijärjestelmien havaintodataa (GPS, Glonass, Galileo and Beidou). Osa asemista kuuluu myös Euroopan laajuiseen pysyvien asemien verkkoon (EUREF Permanent GNSS Network) ja lisäksi Kirkkonummen Metsähovin ja Sodankylän asemat globaalin IGS-asemien verkkoon. Asemadata mahdollistaa myös paikannuspalvelujen tuottamisen.

Nummelan normaaliperusviiva

Nummelan normaaliperusviiva on geodesian pituusmittauksissa käytetty mittanormaali. Vuonna 1933 perustetun perusviivan pituus, 864 122,86 mm ±0,07 mm, on mitattu valkoisen valon interferenssiin perustuvalla Väisälä-komparaattorilla viimeksi vuonna 2007. Perusviivaa käytetään tarkimpien elektronisten etäisyysmittareiden kalibrointiin.

Pilariväleillä voidaan mitata pituuksia 24 metristä 864 metriin. Perusviiva on perustettu vuonna 1933 invarlankojen kalibrointia varten. Näitä tarvittiin mittakaavan määrittämiseksi Suomen kartoille. Vuodesta 1947 lähtien Geodeettinen laitos (nyk. Paikkatietokeskus) on mitannut perusviivan valkoisen valon interferenssiin perustuvalla Väisälä-komparaattorilla viisitoista kertaa. Koko viivan pituus on vaihdellut 60 vuodessa vain 0,6 millimetriä. Vuoden 2007 mittaustulos oli 864 122,86 mm ±0,07 mm.

Perusviivan pitkä historia, suotuisat ympäristöolot ja äärimmäinen tarkkuus ovat tehneet siitä kansainvälisesti tunnetun mittauspaikan. Nykyään Nummelan normaaliperusviivalla kalibroidaan maailman tarkimpia elektronisia etäisyysmittareita. Niiden avulla metrin määritelmään jäljitettävä mittakaava on siirretty viime vuosina muun muassa Viroon, Liettuaan, Itävaltaan, Saksaan, Espanjaan, Kiinaan ja Etelä-Koreaan. Perusviiva toimii myös uusien absoluuttisten etäisyysmittarien testauspaikkana.