Hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet

Lähetä hakemus postitse tai sähköpostitse.

Kiinteistöjen ja huoneistojen omistus ja panttaus

Lähetä lainhuutoja, kiinnityksiä ja erityisiä oikeuksia sekä osakehuoneistojen omistusoikeuden tai panttauksen rekisteröintiä koskevat hakemukset liitteineen yhteen seuraavista osoitteista. Jos hakemukseen ei tarvitse liittää alkuperäistä asiakirjaa, voit lähettää hakemuksen liitteineen sähköpostitse.

Voit hakea lainhuutoa asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Kiinteistövaihdannan palvelussa voit hakea kiinnitystä tai sähköisen panttikirjan siirtoa.

  • sähköpostitse kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi (liitetiedostojen yhteiskoko enintään 20 Mt)
  • Turvaposti-palvelu, isot liitetiedostot ja salattu sähköposti (liitetiedoston maksimikoko 50 Mt)
  • postitse Maanmittauslaitos / Kirjaamisasiat, PL 3300, 65101 Vaasa.

Lainhuuto- ja kiinnityshakemuslomakkeet

Osakehuoneiston omistuksen ja panttauksen rekisteröinti

Osakehuoneiston hallintaoikeuden rekisteröinti

Osakehuoneiston RS-ilmoitukset (RS-pankit, aluehallintovirastot)

Maanmittaustoimitushakemukset

Lähetä maanmittaustoimitushakemus yhteen seuraavista osoitteista:

Maanmittaustoimituslomakkeet

Muut hakemukset

Lähetä muu hakemus, esimerkiksi kiinteistön nimen muuttaminen tai kiinteistöjen yhdistämishakemukset, yhteen seuraavista osoitteista:

Muut hakemuslomakkeet

Maanmittauslaitoksen pyytämät tiedot

Maanmittauslaitos voi kirjeitse pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Lähetä täyttämäsi liitelomake tai muu selvitys siihen osoitteeseen, joka on mainittu saamassasi täydentämispyynnössä. Merkitse asiakirjaan selkeästi hakemustunnus, nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Tietojen ilmoittaminen

Muut lomakkeet