Hyppää pääsisältöön

Huoneistotietojärjestelmä tuo taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Huoneistotietojärjestelmään siirtyvät Suomen noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa.

Sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Huoneistotietojärjestelmästä säädetään laissa, ja sen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Sähköiseen rekisteriin siirtyminen parantaa asuinhuoneistojen tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Tämä sujuvoittaa asuntokauppaa ja luotonantoa. Paperisista osakekirjoista luopuminen mahdollistaa digitaalisten palveluiden kehittämisen ja helpottaa monen toimijan työtä. Kyseessä on merkittävä siirtymä uuteen digitaaliseen järjestelmään.

Siirtymä tapahtuu kahdessa vaiheessa

Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa.

  1. Ensin taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Tämä tulee tehdä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kun taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, Maanmittauslaitos vastaa osakeluettelon ylläpidosta ja osakeluettelon saa huoneistotietojärjestelmästä. Siirto on asunto-osakeyhtiöille pakollinen mutta keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille vapaaehtoinen.
  2. Siirtymän toisessa vaiheessa jokainen osakas hakee omistukselleen sähköistä omistajamerkintää. Merkintää on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa siirron jälkeen. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakehuoneiston omistustiedot saa huoneistotietojärjestelmästä.

Taloyhtiö siirtää osakeluettelon

Kokousnuija pöydällä.Ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirron voi tehdä isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, joka on valtuutettu siirron tekemiseen. Osakeluettelon siirto on hyväksyttävä taloyhtiön hallituksessa, ja siirrosta pitää ilmoittaa osakkaille.

Jos taloyhtiön hallintoa hoitaa ammatti-isännöitsijä, osakeluettelon siirrosta tulee aina ensin ottaa yhteyttä isännöitsijään. Usein isännöitsijällä on käytössään isännöintijärjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään. Isännöintijärjestelmän tietoja voidaan hyödyntää osakeluettelon siirrossa.

Kaikki vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ovat suoraan huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjoja enää paineta.

Lue lisää osakeluettelon siirrosta

Lue lisää isännöintijärjestelmien rajapinnoista

Osakkeenomistaja hakee omistajamerkintää

Osakekirja henkilön käsissä, pankin tallelokero.Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, jokaisen osakkeenomistajan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan.

Osakkeenomistaja voi koska tahansa osakeluettelon siirron jälkeen hakea omistuksen rekisteröintiä. Rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta.

Pakollista omistuksen rekisteröinti on jo aiemmin silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen. Tällöin uuden omistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä.

Tietoa huoneiston omistajalle

Lue lisää omistuksen rekisteröinnistä

Tarkista asiointiapurista, miten omistuksen rekisteröinti hoidetaan eri tilanteissa

Huoneistotietojärjestelmän maksut

Taloyhtiön julkisivu kuvattuna puiden välistä.Maanmittauslaitos ei peri taloyhtiöiltä maksua osakeluettelon siirrosta, kun siirto tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. Jos taloyhtiöllä on käytössään ammatti-isännöinti, voi isännöitsijä periä siirrosta maksun. Osakeluettelon siirron jälkeen taloyhtiö saa huoneistotietojärjestelmästä tietoja hallinnon hoitamista varten maksutta.

Maanmittauslaitos perii osakkeenomistajalta rekisteröintimaksun huoneistotietojärjestelmään tehtävistä merkinnöistä. Maksu peritään muun muassa omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröinnistä. Sen jälkeen, kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakkeenomistaja saa oman omistuksensa tiedot maksutta Maanmittauslaitokselta.

Jos omistuksen rekisteröintiä hakee osakkaan puolesta esimerkiksi pankki, voi pankki periä oman palkkionsa Maanmittauslaitoksen rekisteröintimaksun lisäksi.

Katso huoneistojen palveluiden hinnasto

Muutoksia asuntokaupan toimijoille

Kahden henkilön kädet, toisissa käsissä kauppakirja ja avaimet.Huoneistotietojärjestelmä tuo muutoksia asuntokauppaan sekä pankkien ja kiinteistönvälittäjien toimintaan. Pankin tai välittäjän tulee ensin selvittää, kuuluuko yhtiö huoneistotietojärjestelmään, sekä onko osakehuoneiston myyjällä paperinen osakekirja vai sähköinen omistajamerkintä.

Pankki ja asiakas sopivat panttauksesta kuten aikaisemminkin. Jos osakkaalla on sähköinen omistajamerkintä, panttaus rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään ja se korvaa osakekirjan antamisen pantiksi lainanantajalle.

Huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään myös rajoituksia, jotka voivat rajoittaa osakkeenomistajan oikeutta käyttää tai luovuttaa osakehuoneistoa. Tällaisia ovat esimerkiksi ulosmittaus tai lesken hallintaoikeus. Merkinnät tehdään viran puolesta tai hakemuksesta.

Lisätietoja pankeille

Lisätietoja kiinteistönvälittäjille

Lue lisää panttauksen rekisteröinnistä

Tutustu huoneistotietojärjestelmän hakemuslomakkeisiin

Tietoa eri toimijoiden käyttöön

Taloyhtiön rappukäytävä kuvattuna ylhäältä päin, henkilö kävelee portaita alas.Tietopalvelua huoneistotietojärjestelmästä tarjotaan aluksi tulosteina, joita ovat osakeluettelo ja osakehuoneistotuloste.

Osakeluettelo kattaa perustiedot taloyhtiöstä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista. Osakehuoneistotulosteeseen puolestaan on koottu yhtä huoneistoa koskevat tiedot: perustiedot yhtiöstä, huoneistosta, omistajista, panttauksista ja rajoituksista. Näitä tulosteita tarvitaan esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä.

Huoneistotietojärjestelmän maksulliset tulosteet tilataan Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Tietopalvelua tarjotaan myös rajapintojen kautta sitä työssään tarvitseville ammattilaisille.

Henkilötietoja sisältäviä tulosteita voi saada käyttöönsä ainoastaan silloin, kun tietojen käytölle on hyväksyttävä syy.

Katso lisätietoja ja esimerkkejä osakehuoneistotulosteesta

Katso lisätietoja ja esimerkkejä osakeluettelosta

Osta tulosteita

Lue lisää huoneistotietojen rajapintapalveluista

Jatkokehitys jo käynnissä

Kerrostalon julkisivu auringonlaskussa kuvattuna.Huoneistotietojärjestelmä on valtakunnallinen tietovarasto taloyhtiöiden perustiedoista, osakehuoneistoista, niiden omistajista ja panttauksista. Tietoa tarvitsevat toiminnassaan muun muassa taloyhtiöt, osakkeenomistajat, viranomaiset ja yritykset. 

Sähköinen rekisteri helpottaa esimerkiksi asuntokauppaa ja isännöintiä. Samalla se poistaa osakkeenomistajilta huolen osakekirjan häviämisestä. Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiön ei enää tarvitse huolehtia sen ylläpidosta.   

Maanmittauslaitos tarjoaa ammattilaisille rajapinnat huoneistotietojärjestelmän tietoihin. Jo käytössä olevien lisäksi toteutetaan rajapinnat hakemuksen tekemistä ja sähköisen suostumuksen antamista varten. Rajapintojen avulla yksityisen sektorin toimijat voivat kehittää uusia palveluita eri käyttäjille. 

Tulevaisuudessa huoneistotietojärjestelmän tietosisältöä kasvatetaan. Järjestelmän jatkokehittämistä tehdään maa- ja metsätalousministeriössä, ja keskiössä ovat taloyhtiöiden hallinnolliset tiedot sekä niiden saatavuuden parantaminen. Erityisesti kehitystyössä ratkaistaan positiivisen luottotietorekisterin tiedonsaanti koskien taloyhtiölainoja. Tavoitteena on, että tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä tehokkaasti ja yhdenmukaisella tavalla.

Lue lisää jatkokehittämisestä maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta

Oletko asunto-osakkeen omistaja tai toimitko työssäsi asuntokaupan parissa?

Osakkeenomistajille tarkoitetut palvelut löytyvät Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta ja ammattilaisille suunnatut palvelut osakehuoneistorekisteri.fi-hankesivustolta.