Hyppää pääsisältöön

Tiedonhallinta

Viranomaisena Maanmittauslaitos käsittelee paljon erilaista tietoa. Tällä sivulla kuvataan tarkemmin sitä, miten Maanmittauslaitos käsittelee ja hallinnoi tietoa.

Maanmittauslaitoksen toiminnan eri osa-alueita koskevat toimialakohtaiset velvoitteet. Sen lisäksi useat velvoitteet koskettavat kaikkea Maanmittauslaitoksen toimintaa ja sen tavoitetta tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluja.

Tietotilinpäätös

Maanmittauslaitoksen tietotilinpäätös on tiivis kuvaus, jossa kerrotaan Maanmittauslaitoksen keskeiset periaatteet ja käytännöt, jotka koskevat vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä. Tiedot kuvataan Maanmittauslaitoksen keskeisten tehtävien kautta.

Tietotilinpäätöksessä kerrotaan, mitä tietoja Maanmittauslaitos ylläpitää ja miksi, mikä on tietojen yhteiskunnallinen tarkoitus ja merkittävyys sekä miten tietoja luovutetaan yhteiskunnan käyttöön. Vuosittain kuvataan erilaisia tunnuslukuja.

Tietotilinpäätöksellä tuetaan hyvää tiedon hallintaa ja vaatimuksenmukaisuutta. Maanmittauslaitoksessa tietotilinpäätös tukee tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua osoitusvelvollisuutta ja lisäksi se on kytketty tiedonhallintalain toimeenpanoon. Tietotilinpäätöksen sisältö on oleellinen osa Maanmittauslaitoksen asiakirjajulkisuuskuvausta ja tiedonhallintamallia.

Tietotilinpäätös 2023 (pdf, 17.4.2024)

Tietotilinpäätös 2022 (pdf, 15.6.2023)

Tietotilinpäätös 2021 (pdf, 19.5.2022)

Tietotilinpäätös 2020 (pdf, 11.5.2021)

Tietotilinpäätös 2019 (pdf, 15.5.2020)