Kaikki yhteystiedot

Käyntiosoitteet

Asiakaspalvelu
Palvelupisteiden käyntiosoitteet
Puhelin: 029 530 1110 (suomeksi) tai 029 530 1120 (ruotsiksi).

Keskushallinto
Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

Kirjaamo
Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 84, 00521 Helsinki
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
Puhelin: 029 530 1115

Pasilan virastokeskus
Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
(Käynti infopisteen kautta)

Paikkatietokeskus / Masala
Geodeetinrinne 2, 02430 Masala

Paikkatietokeskuksen kaikki yhteystiedot