Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus huomioitu

Kun verkkosivusto on toteutettu saavutettavasti, mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä vaivattomasti. Huomioimme saavutettavuuden ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet sivustojemme viestinnässä, rakenteessa ja teknisessä toteutuksessa. 

Verkkosivustojen saavutettavuuden takaamiseksi EU:ssa on säädetty saavutettavuusdirektiivi. Direktiivi pantiin Suomessa täytäntöön digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetulla lailla, josta käytetään nimeä digipalvelulaki.

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia, kuten Maanmittauslaitosta, tekemään lain piirissä olevista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Vaatimukset perustuvat kansainväliseen WCAG 2.1 -ohjeistukseen.

Verkkosivustojen saavutettavuus ja saavutettavuusselosteet

Olemme arvioineet ja parantaneet alla mainittujen digipalvelulain piirissä olevien verkkosivustojen saavutettavuutta.

Jokaisen verkkosivuston kohdalla on linkki kyseistä verkkosivustoa koskevaan saavutettavuusselosteeseen. Saavutettavuusselosteessa on kuvattu verkkosivuston saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi saavutettavuusselosteessa on tuotu esille, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Arvioidut verkkosivustot

Kaikilta verkkosivustoilta ei edellytetä saavutettavuutta

Rajoitetuille käyttäjäryhmille tarkoitetut intranet- ja ekstranet-verkkosivustot kuuluvat digipalvelulain piiriin vasta, kun ne uudistetaan seuraavan kerran.

Digipalvelulaki koskee vain navigointiin tarkoitettuja verkkokarttoja ja karttapalveluita. Maanmittauslaitoksen karttapalvelut, kuten Karttapaikka, eivät kuulu lain piiriin.

Vaikka digipalvelulaki ei koske karttapalvelujamme, kiinnitämme niiden saavutettavuuteen huomiota. Maanmittauslaitos on toteuttanut yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa selkokartan, joka on tarkoitettu avuksi heikkonäköisille tai niille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet. Selkokartta on julkaistu Paikkatietoikkunassa. Julkishallinnon organisaatiot voivat käyttää selkokarttaa omilla sivuillaan suomi.fi-kartat-palvelun kautta.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?