Saavutettavuus huomioitu

Kun verkkosivusto on toteutettu saavutettavasti, mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä vaivattomasti. Huomioimme saavutettavuuden ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet sivustojemme viestinnässä, rakenteessa ja teknisessä toteutuksessa. 

Verkkosivustojen saavutettavuuden takaamiseksi EU:ssa on säädetty saavutettavuusdirektiivi. Direktiivi pantiin Suomessa täytäntöön digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetulla lailla, josta käytetään nimeä digipalvelulaki.

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia, kuten Maanmittauslaitosta, tekemään lain piirissä olevista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Vaatimukset perustuvat kansainväliseen WCAG 2.1 -ohjeistukseen.

Saavutettavuuden arviointi

Arvioimme ja parannamme erityisesti seuraavassa luettelossa olevien verkkosivustojen saavutettavuutta. Verkkosivustot tulevat olemaan saavutettavia digipalvelulain mukaisen siirtymäajan loppuun mennessä. Useimmissa Maanmittauslaitoksen sivustoissa siirtymäaikaa on 23.9.2020 saakka.

Kun verkkosivuston saavutettavuus on arvioitu, päivitämme verkkosivuston kohdalle linkin, joka vie sivustoa koskevaan saavutettavuusselosteeseen. 

Arvioidut verkkosivustot

Verkkosivustot, joiden saavutettavuusseloste julkaistaan myöhemmin

  • Asiointipalvelu
  • Arviointi- ja korvaustietojen verkkosivusto
  • Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
  • Kaupanvahvistajan tietojen haun verkkosivusto
  • Kiinteistövaihdannan palvelu
  • Maanmittauslaitos.fi-verkkosivusto (Saavutettavuus huomioitu -leima)
  • Paikkatietohakemisto
  • Paikkatietoikkuna
  • Sovellusten saatavuustilanteen verkkosivusto
  • Tilastotietoa kiinteistökaupoista -verkkosivusto

Kaikilta verkkosivustoilta ei edellytetä saavutettavuutta

Rajoitetuille käyttäjäryhmille tarkoitetut intranet- ja ekstranet-verkkosivustot kuuluvat digipalvelulain piiriin vasta, kun ne uudistetaan seuraavan kerran.

Digipalvelulaki koskee vain navigointiin tarkoitettuja verkkokarttoja ja karttapalveluita. Maanmittauslaitoksen karttapalvelut, kuten Karttapaikka, eivät kuulu lain piiriin.

Vaikka digipalvelulaki ei koske karttapalvelujamme, kiinnitämme niiden saavutettavuuteen huomiota. Maanmittauslaitos on toteuttanut yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa selkokartan, joka on tarkoitettu avuksi heikkonäköisille tai niille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet. Selkokartta on julkaistu Paikkatietoikkunassa. Julkishallinnon organisaatiot voivat käyttää selkokarttaa omilla sivuillaan suomi.fi-kartat -palvelun kautta.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.