Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Pointcloud.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pointcloud.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 7.10.2021.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 10.8.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Kaikille kuville ei ole määritelty tekstivastinetta, vaikka niiden sisältö edellyttäisi sitä. WCAG 1.1.1
 • Etusivun sisältökarusellin hallintapainikkeista puuttuu saavutettavat nimilaput. WCAG 1.1.1
 • Vaikutukset metsiin -sivulla on äänetön video, joille ei ole tarjottu vastaavan informaation sisältävää tekstimuotoista vastinetta tai audiotiedostoa. WCAG 1.2.1
 • Mistä on kyse -sivulla on video, josta puuttuu tekstitykset. WCAG 1.2.2
 • Linkkejä voi olla hankala erottaa muusta tekstistä. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Julkaisut-sivulla on pitkiä luetteloita, joiden rakennetta ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 1.3.1
 • Satunnaisia tekstejä voi olla vaikea erottaa taustasta. WCAG 1.4.3
 • Etusivulla on kolme tekstiä sisältävää kuvaa. WCAG 1.4.5
 • Useilla sivuilla on kontrolleja, joita voi olla hankala erottaa taustasta. WCAG 1.4.11
 • Jos tekstin välistystä muutetaan selaimen asetuksista, otsikot saattavat mennä päällekkäin muun sisällön kanssa. WCAG 1.4.12

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ylävalikon alivalikoita ei voi avata pelkän näppäimistön avulla. WCAG 2.1.1
 • Etusivun sisältökarusellia ei voi pysäyttää riittävän helposti. WCAG 2.2.2
 • Ylävalikkoa ei voi ohittaa pelkän näppäimistön avulla riittävän helposti. WCAG 2.4.1
 • Muutamista kuvalinkeistä puuttuu tekstivastine. WCAG 2.4.4
 • Näppäimistökohdistus on kätketty koko sivustolla. WCAG 2.4.7
 • Etusivun sisältökarusellin hallintapainikkeet eivät tule näkyviin, vaikka ne saisivat näppäimistökohdistuksen. WCAG 2.4.7

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Artikkelilistauksien kohdistusjärjestys ei ole looginen. WCAG 2.4.3
 • Linkkejä etusivulle ei ole merkitty johdonmukaisesti. WCAG 2.4.4

Ymmärrettävyyden merkittävät ongelmat

 • Osien kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti, vaikka niissä käytetty kieli poikkeaa sivuston pääkielestä. WCAG 3.1.2

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivupalkin sijainti vaihtelee eri sivuilla. WCAG 3.2.3

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Ylävalikon alivalikon tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2
 • Hakukentän nimilappu ei ole saavutettava. WCAG 4.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.11.2021 mennessä.