Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: Pointcloud.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pointcloud.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 30.5.2023.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 10.8.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Vaikutukset metsiin -sivulla on äänetön video, joille ei ole tarjottu vastaavan informaation sisältävää tekstimuotoista vastinetta tai audiotiedostoa. WCAG 1.2.1
  • Mistä on kyse -sivulla on video, josta puuttuu tekstitykset. WCAG 1.2.2

Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan ennen 23.9.2020 julkaistuja ei-saavutettavia videoita ei tarvitse poistaa verkkosivuilta eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti.

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Artikkelilistauksien kohdistusjärjestys ei ole looginen. WCAG 2.4.3

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat

  • Ylävalikon alivalikon tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. WCAG 4.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2024 mennessä.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.