Hyppää pääsisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus Maanmittauslaitoksen ylläpitämistä tiedoista

Maanmittauslaitoksen toiminnassa syntyy ja ylläpidetään tietoja kiinteistöistä ja osakehuoneistoista, näiden omistusoikeuksista ja kiinnityksistä sekä paikkatiedoista.

Julkisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Tällainen tietopyyntö on kuitenkin yksilöitävä riittävästi. Maanmittauslaitoksella on velvollisuus avustaa pyynnön yksilöimisessä.

Tämä kuvaus toteuttaa julkisuusperiaatteen mukaista vaatimusta ja hallinnon avoimuutta kuvaamalla asian käsittelyä, hallinnoitavia tietoja ja niiden haussa käytettäviä hakutekijöitä. Samalla kuvaus ohjaa ja kannustaa kysyjää tutustumaan Maanmittauslaitoksen sivustolla oleviin tarkempiin kuvauksiin, ohjeisiin ja mahdollisuuksiin tietojen hausta itsenäisesti eri palvelujen avulla. 

Asioiden hallinta

Maanmittauslaitoksen tehtäviin ja toimintaan liittyvät asiat merkitään asiarekisteriin. Asiarekisteri on kokonaisuus käsittelyssä olevista ja olleista asioista sekä näiden käsittelyvaiheista. Maanmittauslaitoksen käsittelemiä asioita ovat esimerkiksi kiinteistötoimitukset, omistusten ja oikeuksien kirjaamiseen liittyvät asiat sekä hallinnolliset päätökset. Asioihin liitetään myös asiakirjat, kuten hakemukset liitteineen.

Asiarekisteriin kuuluvia tietoja hallitaan asianhallintajärjestelmillä. Asioita ja niihin liittyviä tietoja voi hakea erilaisilla hakutekijöillä, joita ovat esimerkiksi asiakkaan nimi, kiinteistötunnus ja kiinteistön sijaintikunta, hakemustunnus tai toimitusnumero, hakemuksen tai kiinteistötoimituksen tiedot sekä ajankohdat asian käsittelyyn liittyen.

Arkistoitujen asioiden tietoja ja niihin liitettyjä asiakirjoja on mahdollista saada katseltavaksi ja kopioina Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Viranomais- ja ammattikäyttäjillä on mahdollisuus katsella Maanmittauslaitoksen arkiston aineistoja kiinteistötietopalvelussa.

Tietojen hallinta

Maanmittauslaitoksen hallinnoimat, lakisääteisten tehtävien mukaiset tietokokonaisuudet ovat kiinteistötiedot, huoneistotiedot, kartta- ja paikkatiedot, tutkimustiedot sekä muut näiden ylläpitoon liittyvät tiedot. Tietoja käsitellään ylläpitojärjestelmillä. Maanmittauslaitoksen tietotilinpäätöksestä löytyy tarkempi kuvaus tiedoista ja niiden hallinnasta, perusteet tietojen ylläpidolle sekä tietojen yhteiskunnallinen tarkoitus ja merkittävyys.

Maanmittauslaitoksen verkkopalvelut mahdollistavat katselun osaan Maanmittauslaitoksen tuottamista ja ylläpitämistä tiedoista. Kussakin verkkopalvelussa on kuvattu tarkemmin, mitä tietoja ja millä hakutekijöillä niitä on saatavissa sekä mahdolliset tietojen saannin ehdot ja maksullisuus.

Kiinteistöihin liittyviä tietoja voi hakea esimerkiksi kiinteistötunnuksella ja karttarajauksella tai henkilö voi saada omistamiensa kiinteistöjen tiedot omalla henkilötunnuksellaan. Huoneistoihin liittyviä tietoja voi hakea, jos osakekirja on siirretty sähköiseen muotoon. Omaa kiinteistöä, määräalaa tai vuokraoikeutta sekä osakehuoneistoa koskevia tietoja on saatavissa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämiä kartta- ja paikkatietoja on katseltavissa ja ladattavissa verkkopalveluissa, kuten Maanmittauslaitoksen karttapalveluissa. Hakutekijät on mainittu kunkin palvelun sivustolla. Hakuja voi tehdä esimerkiksi karttalehden numerolla, sijaintirajauksella ja paikannimellä.

Maanmittauslaitoksen tieteellisen tutkimuksen ja asiantuntijatyön tuloksena laadittuja julkaisuja voi selata muun muassa Maanmittauslaitoksen julkaisuarkistossa, Tiedejatutkimus.fi-palvelussa ja Maanmittauslaitoksen sivustolla sekä pyytää niitä Maanmittauslaitoksen kirjastosta. Hakuja voi tehdä esimerkiksi kirjoittajan tai julkaisun nimen perusteella. Myös hankkeissa käytettyjä ja syntyneitä tutkimusaineistoja voidaan julkaista.

Tietopyynnön esittäminen

Maanmittauslaitokselle esitettävän tietopyynnön kohteena voi olla yksittäinen tieto, tiettyjä tietosisältöjä koostava asiakirja tai näitä laajempi tietoaineisto. Tietopyynnöt voi lähettää Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun.

Henkilötietojen käsittelystä, omien tietojen tarkistamismahdollisuuksista ja rekisteritietojen tarkastuspyynnön esittämisestä on kerrottu Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyn kuvauksessa.