Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietopalvelu organisaatioasiakkaille

Kiinteistötietopalvelussa voit selata valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietoja. Voit myös hakea tietoja kiinteistökaupoista, rakennuksista sekä kiintopisteistä. Lisäksi palvelussa on Maanmittauslaitoksen taustakartat, maastokartat ja ilmakuvat.

Palvelun käyttö edellyttää sopimusta. Lisäksi tarvitset luvan kiinteistö- ja rakennustietojen käyttöön.

Katso Kiinteistötietopalvelun esittelyvideo (n. 6 min.)

Kiinteistötietopalvelu on käytettävissä klo 00.15–23.15. Katso, miten pääset käyttäjäksi.

Yksityishenkilönä voit tilata kiinteistötietoja otteina ja todistuksina asiointipalvelustamme. Kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset näet Karttapaikka-palvelussa.

Käyttövaltuushallinta

Käyttövaltuushallinnassa Kiinteistötietopalvelun yhteyshenkilö voi hallinnoida organisaation tietoja, käyttäjiä ja valtuuksia. Yksittäinen käyttäjä voi tarkistaa omat käyttäjätiedot ja tallentaa henkilötunnuksensa. Kiinteistötietopalveluun kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella sen jälkeen, kun käyttäjä on lisännyt henkilötunnuksena omiin tietoihinsa.

Käyttövaltuushallintaan kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kirjaudu käyttövaltuushallintaan. 

Oletko unohtanut käyttövaltuushallinnan salasanan? Tilaa uusi salasana.

Ohjeet käyttövaltuushallinnan käyttöön:

Rekisterinpitosovelluksen käyttäjät ja yhteyshenkilöt:

Kiinteistötietopalvelun kautta pääset katsomaan useiden rekistereiden tietoja. Tiedot esitetään joko karttapohjan päällä (kiinteistörajat, tietoa rajamerkeistä, kiinteistökauppojen sijainti, rakennusten sijainti) tai otteina, tulosteina tai taulukkoina.

Tutustu rekistereiden tietoihin ja muihin aineistoihin:

Kiinteistötietopalvelun käyttöohjeet

Kiinteistötietojärjestelmä

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) sisältää kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin. Myös yksityistierekisteri on osa Kiinteistötietojärjestelmää. Maanmittauslaitos hallinnoi ja ylläpitää Kiinteistötietojärjestelmää ja vastaa sen tietopalvelusta.

Tietojen käyttö edellyttää KTJ-lain (453/2002) mukaista lupaa. Katso luvan ja tietojen käytön ehdot.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisterin tietoja ovat esimerkiksi:

 • kiinteistön sijainti ja rajat kartalla
 • kiinteistön muodostumishistoria
 • osuudet yhteisiin alueisiin (esim. vesialueisiin)
 • tietoja kiinteistöjä koskevista käyttöoikeuksista ja -rajoituksista
 • asemakaava-alueiden rajat
 • Kiinteistörekisteriote ja ote käyttöoikeusyksiköstä.

Kiinteistörekisterin tiedot päivittyvät yön aikana. Rekisteröidyt maanmittaustoimitukset näkyvät käyttäjälle seuraavana päivänä.

Lue lisää Kiinteistörekisteristä.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja ovat esimerkiksi:

 • kiinteistön omistaja
 • kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset
 • erityiset oikeudet kuten vuokraoikeudet
 • lainhuuto-, rasitus ja vuokraoikeustodistukset
 • lainhuudon asiakirjoja rajoitetusti

Lainhuutorekisterin tiedot ovat ajantasaisia. Lue lisää Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietosisällöstä.

Kiinteistötietopalvelusta saatavat kokonaisuudet

Tietoja on saatavissa erilaisina kokonaisuuksina mm. sen mukaan, miten laajasti henkilötietoja näytetään. Valitse tuotteet organisaatiosi käyttötarpeen mukaan.

Kiinteistötietojärjestelmän laajat tiedot henkilötunnuksin

 • lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin lainhuuto-, kiinnitys- ja vuokraoikeustiedot henkilötunnuksin
 • kiinteistörekisterin tiedot
 • sähköisessä arkistossa olevat, näitä rekistereitä koskevat kartat ja asiakirjat
 • tietyt viranomaiset voivat saada myös oikeudet henkilön omistukset -hakuun sekä virallisiin oikeaksi todistettaviin otteisiin:
  • Henkilön omistukset -haun avulla voi hakea henkilö- tai y-tunnuksella kyseessä olevan tahon omistuksessa tai hallinnassa olevia kohteita. Haku voidaan myöntää käyttöön viranomaiselle lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.
  • Oikeaksi todistettavat otteet on tarkoitettu vain kuntien ja maistraattien käyttöön, kun on tarve myydä Kiinteistötietojärjestelmän otteita kunnan tai maistraatin asiakaspalvelusta. Oikeaksi todistettavat otteet ovat maksullisia. 

Kiinteistötietojärjestelmän laajat tiedot ilman henkilötunnuksia

 • lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin lainhuuto-, kiinnitys- ja vuokraoikeustiedot ilman henkilötunnuksia (syntymäaika ja yhteystiedot esitetään)
 • kiinteistörekisterin tiedot

Kiinteistötietojärjestelmän suppeat tiedot

 • kiinteistörekisterin tiedot

Kiinteistötietojärjestelmän suppeat tiedot ja kiinteistön omistajien yhteystiedot

 • kiinteistörekisterin tiedot
 • kiinteistön omistajien yhteystiedot

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri

Kauppahintarekisterin tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin ja sähköisen kiinteistönvaihdanta palvelun kautta saatuihin tietoihin. Kauppahintarekisterin tietoja on saatavilla vuodesta 1985 alkaen.
Tietojen käyttö edellyttää KHR-lain (552/1980) mukaista käyttölupaa. Katso luvan ja tietojen käytön ehdot.

Kauppahintarekisterin tietoja ovat esimerkiksi:

 • kaupan tai luovutuksen kohde
 • luovutuksen laatu (kauppa, vaihto, lahja, esisopimus jne.)
 • luovuttaja ja luovutuksen saaja
 • kauppahinta.

Lue lisää Kauppahintarekisteristä.

Kiinteistötietopalvelun kautta saatava kokonaisuus

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot

 • kiinteistökaupan tai muun kiinteistön luovutuksen tiedot ilman luovutuksen osapuolen (luovuttaja tai saaja) henkilötunnusta, nimeä ja osoitetta.
 • Jos luovutuksen osapuolena on juridinen henkilö, näytetään organisaation nimi ja y-tunnus.

Väestötietojärjestelmän rakennustiedot

Rakennustietoja ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto yhteistyössä kuntien kanssa.

Tietojen käyttö vaatii Digi- ja väestötietoviraston myöntämän luvan. Katso luvan ja tietojen käytön ehdot.

Rakennustiedot esitetään kartalla pisteinä. Rakennuksen ominaisuustietoja ovat esimerkiksi:

 • rakennustunnus
 • rakennuksen käyttötarkoitus
 • valmistumisvuosi
 • rakennuksen osoite.

Tiedot päivittyvät Kiinteistötietopalveluun kerran viikossa.

Rakennustiedot saadaan Väestötietojärjestelmään (VTJ) kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Rakennustietojen kattavuus ja laatu vaihtelee kunnittain. Tiedonkeruun järjestelyissä on tapahtunut vuosien aikana muutoksia, minkä vuoksi tiedoissa saattaa esiintyä puutteita epätarkkuutta.

Väestötietojärjestelmän rakennustiedot eivät ole julkisesti luotettavia, eikä niitä saa käyttää henkilöä koskevassa päätöksenteossa, ellei hänelle anneta päätöksenteon yhteydessä nimenomaista selvitystä tietojen sisällöstä ja käytöstä (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) 18 §).

Tutustu rakennustietojen käytön yleisiin ehtoihin.

Arkistoaineistot

Maanmittauslaitos arkistoi maanmittaustoimitusten ja kiinteistörekisteriä koskevien hallinnollisten päätösten asiakirjat ja kartat sähköisesti. Vuodesta 2005 alkaen tuotetut aineistot ovat kattavasti sähköisessä arkistossa. Vanhempaa aineistoa skannataan järjestelmään jatkuvasti.

Maanmittauslaitos on arkistoinut sähköisesti 13.5.2013 lähtien myös kirjaamisasioita koskevat ratkaisut ja hakemukset liitteineen. Ratkaisun jälkeen julkiset kirjaamisasiakirjat ovat käytettävissä Kiinteistötietopalvelun kautta. Kirjaamisasiakirjoja ajalta 1.12.1993 - 3.5.2013 skannataan järjestelmään tilausten perusteella. Asiakirjoja voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Katso ohjeet sähköisen arkiston käytöstä.

Kiintopisterekisteri

Kiintopistetietoihin on tallennettu kiintopisteiden sijainti ja niiden ominaisuudet. Lue lisää kiintopisteistä.

Kartat ja ilmakuvat

Taustakartat

Kartoissa on kuvattu tiet, teiden nimet, rakennusten osoitteet, rakennukset, hallintorajat, nimistöt ja vesistöt. Taustakartat ovat sävyiltään vaaleita ja tarkoitettu aineistojen taustalla käytettäväksi.

Tarkimmat kartat päivitetään viikoittain. Yleistetymmät kartat päivitetään muutaman kerran vuodessa.

Maastokartat

Maastokarttojen pohjana on Maanmittauslaitoksen maastotietokanta. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein. 

Maastokartat päivittyvät Kiinteistöpalveluun viikoittain. Jos maastotietokantaan tehdään muutoksia, ne näkyvät viikon viiveellä Kiinteistötietopalvelussa.

Tarkemmat tiedot mm. maastokarttojen ja yleiskarttojen päivitystiheydestä löydät tuotekuvauksista.

Kantakartat 

Joidenkin kuntien alueelta on käytettävissä kuntien ylläpitämiä kantakartta-aineistoja. Kantakartalla on kuvattu mm. rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö. Sen tietosisältö ja kuvaustekniikka perustuvat kaavoitusmittausohjeisiin.

Ilmakuvat

Palvelussa on saatavilla uusimmat ilmakuvat ja vääräväri-ilmakuvat. Alueita kuvataan yhteistyönä eri virastojen kanssa. Palvelussa näkyvän ilmakuvan ajantasaisuus riippuu siitä, milloin kyseinen alue on viimeksi kuvattu.

Lue lisää ilmakuvien ajantasaisuudesta ja ilmakuvatuotannosta.

Osoite- ja paikannimihaku

Osoitehaku perustuu maastotietokannan tiestön osoitetietoihin. Osoitetiedot on luotu tieaineistosta laskennallisesti, minkä vuoksi osoitepisteen sijainti ei välttämättä vastaa kiinteistön osoitetta. Maastotietokannan osoitetietoja päivitetään jatkuvasti. Osoitetiedot saadaan kunnista.

Kiinteistön pystyy hakemaan myös rakennuksen osoitteella. Rakennusten osoitetiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston Väestörekisterikeskuksen osoitejärjestelmästä. Tietoja päivitetään kerran viikossa.

Nimistöhaku käyttää Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriä, jossa on noin 800 000 nimeä. Paikannimirekisteri sisältää mm. peruskartan nimistön. Aineisto päivitetään kerran viikossa.

Kiinteistötietopalvelun käyttö edellyttää sopimusta sekä KTJ-lain (453/2002) mukaista lupaa.
Käyttölupa voidaan myöntää, mikäli tietoja tarvitaan

 • yhdyskuntasuunnittelua, 
 • kiinteistönvälitystä, 
 • luoton myöntämistä tai valvontaa tai 
 • muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten. 

Suuri osa viranomaisista saa palvelun käyttöönsä ilman lupamenettelyä.

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin käyttö edellyttää KHR-lain (552/1980) mukaista käyttölupaa.

Väestötietojärjestelmän rakennustietojen käyttö (661/2009) edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää lupaa.

Käyttölupien myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta. Tarvittaessa asiakastuki pyytää kirjallisesti lisätietoja yhteyshenkilöltä.

Jos lupaa haetaan myös rakennustietojen käyttöön, asiakastuki lähettää hakemuksen Digi- ja väestötietovirastoon käsiteltäväksi.

Hae palvelua käyttöön

Hae käyttöoikeutta täyttämällä hakemus ja sopimuslomake. Valitse ne Kiinteistöpalvelun tiedot, joita organisaatiossa tarvitaan ja kuvaile, millaisessa toiminnassa tietoja on tarkoitus käyttää. 

Jos lupa tietojen käyttöön voidaan myöntää, Maanmittauslaitos allekirjoittaa omalta osaltaan sopimuksen ja toimittaa tietojen käyttöön oikeuttavat luvat organisaation yhteyshenkilölle.

Myös viranomaiset täyttävät hakemuksen ja sopimuslomakkeen.

Kun lupa on myönnetty, asiakastuki lähettää organisaation yhteyshenkilölle käyttäjätunnukset käyttövaltuushallintaan. Tunnukset saatuaan yhteyshenkilö voi kirjautua käyttövaltuushallintaan ja luoda organisaationsa työntekijöille käyttöoikeuksia Kiinteistötietopalveluun. Yhteyshenkilön täytyy lisätä käyttöoikeudet myös itselleen, jos hän haluaa käyttää Kiinteistötietopalvelua.

Tee sopimus Kiinteistötietopalvelusta

Muutokset sopimukseen

Jos haluat muuttaa organisaatiosi käyttöoikeuksia (esimerkiksi hakea oikeudet rakennustietoihin tai kauppahintarekisterin tietoihin), voit hakea muutosta alla olevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella voit ilmoittaa yhteyshenkilöiden vaihdokset ja laskutusosoitteen muutokset tai irtisanoa sopimuksen.

Huom! Yksittäiset käyttäjälisäykset ja muutokset tekee organisaation yhteyshenkilö käyttövaltuushallinnan kautta. Ota yhteyttä organisaatiosi yhteyshenkilöön tai jos yhteyshenkilö ei ole tiedossa, verkkopalveluiden asiakastukeen.

Palvelun irtisanominen

Palvelun voi irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkkopalveluiden asiakastukeen. Viestissä tulee pyytää:

 • sopimuksen irtisanomista
 • KTJ-luvan lakkautusta
 • KHR-luvan lakkautusta.

Asiakastuki vastaa viestiin ja hallintolain mukaisesti pyytää vielä vahvistusta lupien lakkauttamisille. Sopimus irtisanotaan ja käytössä olleet tunnukset suljetaan. Irtisanomisen ajankohdasta riippuen toimitamme vielä viimeisen Kiinteistötietopalvelun käyttöä koskevan laskun.
 

Oppilaitossopimus

Oppilaitoksilla on mahdollisuus käyttää Kiinteistötietopalvelua opetuskäyttöön. Opetuskäyttöön voidaan antaa kiinteistörekisterin, kauppahintarekisterin ja kiintopisterekisterin tiedot. Tunnus myönnetään opettajalle ja hän vastaa tunnusten käytöstä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukeen.

Kiinteistötietopalvelu

Kiinteistötietopalvelun käyttöä laskutetaan kerran kuukaudessa takautuvasti. Mikäli kuukauden ajalta on kertynyt laskutettavaa alle 30 euroa, siirtyy lasku seuraavalle kuukaudelle.

Palvelun avaamisesta veloitetaan perustamismaksu. Tämän jälkeen veloitetaan kuukausittaista ylläpitomaksua jokaisesta käyttäjästä, riippumatta siitä käyttikö palvelua kuukauden aikana vai ei.

Ylläpitomaksun lisäksi käytöstä veloitetaan haetuista tuotteista ja tiedoista. Esimerkiksi käyttäjä voi hakea karttarajauksella kiinteistöjä, jolloin haun tulos tulee näkyville kiinteistölistana. Kiinteistöjen hausta listaan ei veloiteta. Jos käyttäjä valitsee listasta kiinteistön ja hakee Perustiedot -tuotteen, veloitetaan häneltä Rekisteriyksikön perustiedot -tuotteen mukainen hinta.

Käyttäjätunnukset suljetaan, jos laskua ei ole maksettu kehotuksista huolimatta. Maksumuistutuksista perimme viiden euron lisämaksun. Palvelun uudelleen avaaminen maksaa 88 € + alv. Palvelua ei avata automaattisesti, vaan asiakkaan täytyy laskun maksettuaan olla yhteydessä Kiinteistötietopalvelun asiakastukeen.

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1001
Palvelun perustamismaksu
70,65 87,60
1003
Palvelun uudelleen avaaminen
94,19 116,80
1004
Ylläpitomaksu/kk/käyttäjätunnus
14,11 17,50
1005
Kauppahintarekisteri kiinteä hinta / kk / käyttäjätunnus
82,42 102,20
4002325
Rakennuksen ominaisuustiedot
0,59 0,73
4003325
Rakennuksen omistajatiedot
0,59 0,73
5017325
Käyttöoikeusyksikkö tai yksityistie kartalle
0,59 0,73
5019325
Käyttöoikeusyksikön.tai yksityistien perustiedot
0,59 0,73
8201325
Laitoksen perustiedot
0,59 0,73
8301
Rekisteriyksikön perustiedot
0,59 0,73
8302
Määräalan perustiedot
0,59 0,73
8401
Rekisteriyksikön palstat kartalle
0,59 0,73
8402
Rekisteriyksikön määräalat kartalle
0,59 0,73
8403
Rekisteriyksikköön liittyvät käyttöoikeudet kartalle
0,59 0,73
8404
Rekisteriyksikköön liittyvät rakennuskiellot kartalle
0,59 0,73
8411
Määräala kartalle
0,59 0,73
8601
Kauppahintarekisterin tiedot
1,29 1,61
8001325
Lainhuutotodistus (henkilötunnus)
5,30 Ei arvonlisäveroa
8002325
Rasitustodistus (henkilötunnus)
5,30 Ei arvonlisäveroa
8003325
Vuokraoikeustodistus (henkilötunnus)
5,30 Ei arvonlisäveroa
8102325
Määräalan kiinteistörekisteriote
5,30 Ei arvonlisäveroa
8112325
Määräalan kiinteistörekisteriote, oikeaksi todistettava
5,30 Ei arvonlisäveroa
8103325
Kiinteistörekisterin karttaote
5,30 Ei arvonlisäveroa
8113325
Kiinteistörekisterin karttaote, oikeaksi todistettava
5,30 Ei arvonlisäveroa
8105325
Ote kiinteistötietojärjestelmästä
5,30 Ei arvonlisäveroa
8115325
Ote kiinteistötietojärjestelmästä, oikeaksi todistettava
5,30 Ei arvonlisäveroa
8104325
Ote Kiinteistötietojärjestelmästä (yksityistie)
5,30 Ei arvonlisäveroa
8114325
Ote Kiinteistötietojärjestelmästä (yksityistie), oikeaksi todistettu
5,30 Ei arvonlisäveroa
8101325
Kiinteistörekisteriote
5,30 Ei arvonlisäveroa
8111325
Kiinteistörekisteriote, oikeaksi todistettava
5,30 Ei arvonlisäveroa
8205325
Yhteystiedot
2,30 Ei arvonlisäveroa
8021325
Yhteystiedot (PDF)
2,30 Ei arvonlisäveroa
8124325
Voimassa olevat muodostuneet
2,30 Ei arvonlisäveroa
8121325
Muodostumisketju eteenpäin
0,90 Ei arvonlisäveroa
8122325
Muodostumisketju taaksepäin
0,90 Ei arvonlisäveroa
8123325
Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana
2,30 Ei arvonlisäveroa
8125325
Muodostajaselvitys
2,30 Ei arvonlisäveroa
8004325
Lainhuutotodistus
5,30 Ei arvonlisäveroa
8005325
Rasitustodistus
5,30 Ei arvonlisäveroa
8008325
Vuokraoikeustodistus
5,30 Ei arvonlisäveroa

Maamittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä 

Maanmittauslaitos tarjoaa Kiinteistötietopalvelua osoitteessa kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi (jäljempänä ”Kiinteistötietopalvelu”). Kiinteistötietopalvelussa on mahdollista tarkastella ja hankkia kiinteistötietojärjestelmän, kiinteistöjen kauppahintarekisterin sekä väestötietojärjestelmän rakennusten tietoja ja niistä muodostettuja tuotteita, kuten lainhuuto-, rasitustodistuksia ja kiinteistörekisteriotteita. Edellä mainittujen tietojen käytöstä esimerkiksi Kiinteistötietopalvelun kautta on säädetty seuraavissa laeissa:

 • Kiinteistötietojärjestelmä: Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002, jäljempänä ”KTJ-laki”) 6 § 3 momentti
 • Kiinteistöjen kauppahintarekisteri: Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (552/1980, jäljempänä ”KHR-laki”) 5 § 2 momentti
 • Väestötietojärjestelmän rakennustiedot: Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009, jäljempänä ”VTJ-laki”) 50 §

KTJ- ja KHR-laeissa on määritelty ne tahot, jotka eivät tarvitse käyttölupaa kyseisten tietojen saamiseen ja ne käyttötarkoitukset, joihin voidaan myöntää käyttölupa tietojen saamiseen. Näitä joko suoraan lain nojalla tai käyttöluvan perusteella tietojen käyttöön oikeutettuja kutsutaan näissä käyttöehdoissa (jäljempänä ”Käyttöehdot”) jäljempänä Asiakkaaksi. Asiakkaan ja Maanmittauslaitoksen välillä tehdään sopimus tietojen käyttämisestä Kiinteistötietopalvelun kautta.

Asiakkaan nimissä Kiinteistötietopalvelua käyttävää henkilöä kutsutaan näissä Käyttöehdoissa Käyttäjäksi. 

Käyttämällä Kiinteistötietopalvelua Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa nämä käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi. Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Kiinteistötietopalvelu ja sen kautta saatavat tiedot on kuvattu tarkemmin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

2. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu

Maanmittauslaitos vastaa Kiinteistötietopalvelun kautta tehtyjen hakujen lokituksesta.

Maanmittauslaitos noudattaa Kiinteistötietopalvelun kautta tarjottavien tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevia säännöksiä tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta, kuten esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.
 
Maanmittauslaitos vastaa siitä, että Kiinteistötietopalvelun käytössä ja Kiinteistötietopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt turvaavat luottamuksellisen viestin suojan ja täyttävät muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset. Mahdollista henkilön henkilötunnusta ei kuitenkaan tule syöttää Kiinteistötietopalvelun hakemuksiin tai sopimukseen.

Kiinteistötietopalvelu ja sen osat sekä Kiinteistötietopalvelusta saatavat tuotteet, otteet ja todistukset esitetään sellaisina kuin ne ovat. Maanmittauslaitos ei vastaa niihin sisältyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Maanmittauslaitos ei vastaa muutoinkaan Kiinteistötietopalvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Kiinteistötietopalvelua näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Käyttäjä vakuuttaa olevansa tietoinen kiinteistötietojärjestelmän ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä vain näiden Käyttöehtojen, KTJ- ja KHR-lain sekä muiden kiinteistötietojärjestelmän ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen käsittelyä koskevien säädösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Käyttäjä käsittelee väestötietojärjestelmän tietoja VTJ-lain mukaisesti.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää Kiinteistötietopalvelua. Kiinteistötietopalvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla laitteilla, ohjelmistoilla ja yhteyksillä tapahtuva käyttö on kielletty.

Kiinteistötietopalveluun tai Kiinteistötietopalvelusta saataviin otteisiin tai todistuksiin saattaa sisältyä henkilötietoja. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää näitä henkilötietoja KTJ-lain, KHR-lain tai VTJ-lain mukaisesti sekä vain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaiseen yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen tai muuhun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan. Suoramarkkinoinniksi katsotaan vakiintuneen käytännön mukaisesti myös ns. käänteinen suoramarkkinointi, kuten puun osto ja ostotarjousten tekeminen.

Käyttäjän tulee kirjautua Kiinteistötietopalveluun vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Jokaisen Käyttäjän on tallennettava henkilötunnuksensa Kiinteistötietopalvelun käyttövaltuushallintaan tunnistautumista varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa hänen käyttäjätiedoissaan olevaa henkilötunnusta, ellei väestötietojärjestelmään rekisteröity Käyttäjän henkilötunnus ole muuttunut.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa Kiinteistötietopalvelun yksittäisiä karttanäkymiä ja siinä näytettävälle kartalle hakujen tuloksena piirrettyjä kohteita. Kiinteistörekisterikarttaotteita ja karttanäkymiä voi tulostaa, kopioida tai julkaista Asiakasta koskevaan ja KTJ-lain mukaiseen käyttötarkoitukseen. Mikäli edellä mainittuja aineistoja julkaistaan, Käyttäjän on mainittava aineiston lähde asianmukaisesti, esimerkiksi muodossa © MML ja kunnat 2021.

Kiinteistötietopalvelun kautta käytettävissä olevan Maanmittauslaitoksen maanmittausarkiston ja kirjaamisarkiston asiakirjoja ja niihin sisältyviä tietoja ei Käyttäjälle ole oikeutta julkaista, myydä tai luovuttaa edelleen kolmannelle osapuolelle, paitsi jos lainsäädännössä, tuomioistuimen päätöksellä tai viranomaisen määräyksellä on edellytetty, että Käyttäjän tulee luovuttaa nämä asiakirjat tai niihin sisältyvät tiedot kolmannelle osapuolelle. 

Kiinteistötietopalvelusta saatavia verkko-osoitteita ei saa tulostaa, kopioida tai julkaista Palvelun ulkopuolella.

Mikäli Käyttäjä käyttää Kiinteistötietopalvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, Maanmittauslaitos voi sulkea tai rajoittaa Kiinteistötietopalvelun käyttöä kyseiseltä Käyttäjältä. Käyttäjä vastaa Kiinteistötietopalvelun tai sen osan tai Kiinteistötietopalvelusta saatujen otteiden tai todistusten näiden Käyttöehtojen vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

4. Kiinteistötietopalvelun käyttö ja käytön keskeytykset 

Kiinteistötietopalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä päivittäin klo 00.15-23.15. Maanmittauslaitos voi ottaa Kiinteistötietopalvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Kiinteistötietopalvelua koskevista käyttökatkoista etukäteen Kiinteistötietopalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Maanmittauslaitos ei vastaa käyttökatkoista, jotka johtuvat tunnistusratkaisun tuottajan tai siihen liitetyn välineen ongelmista tai puutteista.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Kiinteistötietopalvelua tai sen sisältöä. 

Maanmittauslaitos voi estää Käyttäjän pääsyn Kiinteistötietopalveluun, jos Asiakkaan oikeus kiinteistötietojärjestelmän tai kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen tai väestötietojärjestelmän rakennustietojen saamiseen on lakannut. Lisäksi Maanmittauslaitos voi estää Käyttäjän pääsyn Kiinteistötietopalveluun, jos on ilmeistä, että Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja ja tästä aiheutuu vaaraa Kiinteistötietopalvelun, kiinteistötietojärjestelmän, kiinteistöjen kauppahintarekisterin tai väestötietojärjestelmän toiminnalle tai tietoturvallisuudelle taikka selvä ja riidaton, Asiakkaalle osoitettu maksu on viivästynyt.

Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Kiinteistötietopalvelua koskevista muutoksista etukäteen Kiinteistötietopalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

5. Tietoturva ja tietosuoja

Käyttäjän tulee huolehtia asiakirjojen sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjän on huolehdittava, että sen asiakirjojen sekä niihin sisältyvien tietojen käsittelemiseksi käyttämät laitteet ja tilat on asianmukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

Maanmittauslaitos noudattaa omassa toiminnassaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä muita säädöksiä, kuten julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019). Tämän vuoksi Maanmittauslaitos edellyttää, että Käyttäjä noudattaa Kiinteistötietopalvelun käytössä niitä periaatteita ja menettelyjä, jotka tasoltaan ja sisällöltään vastaavat vähintään Maanmittauslaitoksen sanottujen säädösten mukaisia velvoitteita.

Käyttäjän tulee noudattaa Suomessa kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, kuten muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä ”EU:n yleinen tietosuoja-asetus) ja asetuksen nojalla annettavaa kansallista lainsäädäntöä, sekä muita Suomessa voimassa olevia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä, ohjeita ja määräyksiä.

Käyttäjä vastaa omalta osaltaan siitä, että vain tietojen käsittelyyn oikeutetuilla luonnollisilla henkilöillä on pääsy Kiinteistötietopalvelusta saatuihin tietoihin. 

Maanmittauslaitos luovuttaa Kiinteistötietopalvelun kautta saatavia kiinteistötietojärjestelmän, kiinteistöjen kauppahintarekisterin ja väestötietojärjestelmä henkilötietoja Käyttäjälle vain Euroopan unionin alueella ja Euroopan talousalueella. Maanmittauslaitos voi luovuttaa Käyttäjälle kiinteistötietojärjestelmästä ja kiinteistöjen kauppahintarekisteristä henkilötietoja Euroopan unionin alueen ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain, jos EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen V luvussa henkilötietojen siirtämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Siirtämisellä tarkoitetaan myös pääsyn mahdollistamista henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä. Henkilötietojen luovuttaminen kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjen kauppahintarekisteristä tai väestötietojärjestelmästä Euroopan unionin alueen ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellyttää tämän sopimuksen muuttamista.

Käyttäjä ei saa käyttää kiinteistötietojärjestelmästä tai kiinteistöjen kauppahintarekisteristä saatuja tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettuun suoramarkkinointiin eikä mielipide- tai markkinatutkimukseen. Käyttäjä ei saa käyttää väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun, markkina- tai mielipidetutkimukseen tai henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

6. Immateriaalioikeudet

Kiinteistötietopalveluun ja siihen sisältyviin aineistoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Kiinteistötietopalvelussa tai Kiinteistötietopalvelun käyttämisellä ei siirretä näitä oikeuksia osapuolten välillä.

Käyttäjän Kiinteistötietopalvelun kautta toimittamista asiakirjoista tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuja asiakirjoja. Asiakirjat ovat laissa säädetyin perustein joko julkisia tai salassa pidettäviä. Maanmittauslaitos on velvollinen antamaan sähköiseen arkistoon siirretyistä asiakirjoista tietoa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Kiinteistötietopalvelua tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Kiinteistötietopalvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Kiinteistötietopalvelun nimi. Linkin kautta Kiinteistötietopalvelun tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Kiinteistötietopalvelusta saatavia otteita ja todistuksia voi käyttää KTJ-, KHR- tai väestötietojärjestelmää koskevan lain mukaisesti tai Asiakkaalle myönnetyn käyttöluvan mukaisesti. 

7. Kiinteistötietopalvelua koskevien henkilötietojen käsittely

Maanmittauslaitos käsittelee Kiinteistötietopalvelussa Käyttäjiä koskevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa asiakassuhteen hoitamiseen ja viranomaisviestintään. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Maanmittauslaitoksen markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä uusia palveluja ja tuotteita koskevan informaation lähettämiseen.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot kuuluvat Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin.  Asiakassuhderekisterin seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Maanmittauslaitos ei luovuta Kiinteistötietopalvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Kiinteistötietopalveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Kiinteistötietopalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

Kiinteistötietopalvelun käytössä tulee ottaa huomioon selainvaatimukset, sekä evästeiden ja ponnahdusikkunoiden käyttö. Katso myös Apua Kiinteistötietopalvelun teknisiin ongelmiin.

Ohjeita Kiinteistötietopalvelun käytöstä.

Tunnistautuminen

Kiinteistötietopalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Tunnistusvälineinä ovat käytössä toimi-/virkakortti, mobiilivarmenne ja pankkitunnukset. Lisätietoja Suomi.fi-tunnistuksesta Digi- ja väestötietovirastosta.

Kiinteistötietopalveluun tunnistautuminen edellyttää suomalaista henkilötunnusta.

Selaimet

Sovellus on testattu uusimmilla versioilla seuraavista selaimista:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kaikista selaimista suositellaan käytettäväksi uusinta versiota.

Kiinteistötietopalvelua voi käyttää myös mobiililaitteilla. Sovelluksen käytettävyyttä ei kuitenkaan ole optimoitu kosketusnäytöille eikä sen toiminnallisuutta tuettujen selainten mobiiliversioissa ole kattavasti testattu. 

Evästeet

Kiinteistötietopalvelu käyttää evästeitä (cookies) istunnonhallintaan. Varmista, ettei evästeiden käyttö ole estetty selaimen asetuksista.

Ponnahdusikkunat

Sovellus avaa tulosteita omaan ikkunaansa. Tämän vuoksi uusien selainikkunoiden avaaminen (ponnahdusikkunat, pop-ups) on sallittava tälle sivustolle tai yleisesti.

PDF-tulosteet

Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset ovat PDF-dokumentteja. Osa selaimista sisältää sisäänrakennetun PDF-katselutoiminnon, muut tarvitsevat erillisen PDF-lukuohjelman, esimerkiksi maksuttoman Adobe Readerin, jonka voi asentaa Adoben sivuilta. Voit myös tallentaa otteet ja todistukset ensin koneelle ja avata ne vasta sitten PDF-lukuohjelmalla. 

Internet Explorer käsittää PDF-dokumenttien avaamisen tiedostojen lataamiseksi internetistä. Jotta tulosteet avautuvat, tiedostojen lataaminen ei saa olla estettynä selaimen suojausasetuksista.

Selaimen lisäosat

Sovellus ei vaadi Javaa tai muita kolmannen osapuolen selainlaajennuksia tai lisäosia.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Haluatko tukea palvelun käytössä?

Ota yhteyttä asiakastukeen: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

tai 029 530 1119 (arkisin klo 9–12).

Ongelmia palvelun käytössä?