Kiintopisteet

Kiintopisteet sekä niiden koordinaatit ja korkeudet määrittelevät käytännössä Suomessa käytettävän koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän.

Maanmittauslaitoksen kiintopisterekisteri sisältää tietoja valtakunnallisista kiintopisteistä. Pisteet ovat pääasiassa Maanmittauslaitoksen mittaamia 1.-3. luokan taso- ja korkeuskiintopisteitä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Kiintopisteitä voidaan käyttää mittausten lähtöpisteinä tai muunnosten tukipisteinä.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
10000
Esitystapa
Teksti tai taulukko
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö

Kiintopistetiedoissa on pisteiden koordinaatit (koordinaattijärjestelmät: EUREF-FIN ja KKJ) ja korkeudet (korkeusjärjestelmät: N2000 ja N60) sekä pisteiden ominaisuustietoja.

Ylläpitotiedot

Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.

Historiatiedot

Mittausmenetelminä tasokiintopisteiden mittauksissa on käytetty aikaisemmin kolmiomittausta ja nykyään satelliittimittausta. Korkeuskiintopisteet on määritetty vaaitsemalla. Kiintopisteaineistossa on eri tarkkuusluokan pisteitä ja tieto tarkkuusluokasta ilmenee pisteen tiedoissa.

Sääntöjenmukaisuus
Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
2011-02-22
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
KKJ / Finland Uniform Coordinate System (EPSG:2393)
N2000 height (EPSG:3900)
N60 height (EPSG:5717)
Jakeluformaatti
csv-tiedosto
Ei ole asetusperusteinen