Kiintopisteet

Kiintopisteet sekä niiden koordinaatit ja korkeudet määrittelevät käytännössä Suomessa käytettävän koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän.

Maanmittauslaitoksen kiintopisterekisteri sisältää tietoja valtakunnallisista kiintopisteistä. Pisteet ovat pääasiassa Maanmittauslaitoksen mittaamia 1.-3. luokan taso- ja korkeuskiintopisteitä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Kiintopisteitä voidaan käyttää mittausten lähtöpisteinä tai muunnosten tukipisteinä.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
10000
Esitystapa
Teksti tai taulukko
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö

Kiintopistetiedoissa on pisteiden koordinaatit (koordinaattijärjestelmät: EUREF-FIN ja KKJ) ja korkeudet (korkeusjärjestelmät: N2000 ja N60) sekä pisteiden ominaisuustietoja.

Ylläpitotiedot

Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.

Historiatiedot

Mittausmenetelminä tasokiintopisteiden mittauksissa on käytetty aikaisemmin kolmiomittausta ja nykyään satelliittimittausta. Korkeuskiintopisteet on määritetty vaaitsemalla. Kiintopisteaineistossa on eri tarkkuusluokan pisteitä ja tieto tarkkuusluokasta ilmenee pisteen tiedoissa.

Sääntöjenmukaisuus
2011-02-22
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Kiintopisteitä voi hankkia koko maan kattavana tai erilaisin hakukriteerein (esimerkiksi alueellisella rajauksella, kiintopisteen luokan, laadun tai mittausajankohdan mukaan). Kiintopisteistä voi hankkia erillisen pisteselityskortin. Pisteselityskortti sisältää pisteen kaikki tiedot. Tiedot saa myös tekstimuotoisena. Tekstimuotoiset koordinaattitiedot sisältävät pisteen numeron, koordinaatit ja korkeuden. Havainnepiirroksessa esitetään pisteen sijainti maastossa. Tulostetussa indeksikartassa esitetään halutun alueen kaikki taso- tai korkeuskiintopisteet.

Kiintopisteaineisto on saatavissa myös Kiinteistötietopalvelusta:

http://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistotietopalvelu

Rajoitukset

Kiintopisteet -aineiston tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet ovat kiintopisteet mitanneilla laitoksilla. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
KKJ / Finland Uniform Coordinate System (EPSG:2393)
N2000 height (EPSG:3900)
N60 height (EPSG:5717)
Jakeluformaatti
csv-tiedosto
Ei ole asetusperusteinen