Hyppää pääsisältöön

Erantokartta

Erantokartta näyttää erannon, napaluvun korjauksen ja kokonaiskorjauksen arvon eri puolilla Suomea. Erannon arvo (asteina) kertoo, kuinka paljon magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa kartalla esitetystä maantieteellisestä pohjoisesta.

Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan 7 asteesta Pohjois-Lapin 17 asteeseen. Se voi vaihdella myös paikallisesti paljonkin, jos maaperässä on magneettisia mineraaleja.

Erantoa eli neulaluvun korjausta (NEK) tarvitaan suunnistettaessa kartan ja kompassin avulla. Tarkassa suunnan määrittämisessä kartalta on huomioitava myös ns. karttapohjoisen ja napapohjoisen (suunta pohjoisnavalle) välinen ero eli napaluvun korjaus (NAK), joka aiheutuu karttaprojektiosta.
 
NEK ja NAK muodostavat yhdessä kokonaiskorjauksen (KOK). Kun kartasta otetaan suunta kohteesta A kohteeseen B, kompassin näyttämä suunta on kokonaiskorjauksen verran oikealle kartan osoittamasta suunnasta. Kompassisuunnasta on siis vähennettävä kokonaiskorjaus, jotta saadaan oikea kulkusuunta.

Katso erannon arvo kartalta

Voit hakea erannon (NEK), napaluvun korjauksen (NAK) ja kokonaiskorjauksen (KOK) oheisen kartan avulla. Palvelu näyttää lisäksi erannon vuotuisen muutoksen ja karttalehden tunnuksen sekä keskipisteen koordinaatit. NEK, NAK ja KOK on laskettu 12 km x 12 km karttalehtien keskipisteille.
 

 1. Kirjoita hae-kenttään paikannimi tai osoite.
 2. Voit lähentää ja loitontaa karttaa +- ja - -merkeistä.
 3. Klikkaa aluetta, jolla aiot suunnistaa. Palvelu näyttää kyseisen karttalehden erantolukeman, napaluvun korjauksen ja kokonaiskorjauksen.

 

Kohdetiedot-näkymän selitykset:

 • East = karttalehden keskipisteen itäkoordinaatti ETRS-TM35FIN koordinaatistossa
 • North = karttalehden keskipisteen pohjoiskoordinaatti ETRS-TM35FIN koordinaatistossa
 • Longitudi (pituuspiiri), Latitudi (leveyspiiri) = karttalehden keskipisteen maantieteelliset koordinaatit WGS84-koordinaatistossa
 • Karttaruu = 12 km x 12 km karttalehden tunnus
 • NEK = erantolukema asteina ko. karttalehden keskipisteessä
 • NAK = napaluvun korjaus asteina ko. karttalehden keskipisteessä
 • KOK = NEK + NAK eli kokonaiskorjaus ko. karttalehden keskipisteessä
 • NEK_muuto = erannon vuotuinen muutos. Jos esim. eranto on 10.67 ja muutos 0.21, niin seuraavan vuoden alussa eranto on 10.67 + 0.21 = 10.88

Erantotiedot tuottaa Ilmatieteen laitos

Eranto ei ole vakio vaan muuttuu jatkuvasti maan magneettikentän muuttuessa, joskin vuotuinen muutos on melko pieni, noin +0.2 astetta. Muutoksen suuruus on hieman erisuuruinen eri osissa maata.

Magneettikentän mittauksista vastaa Ilmatieteen laitos. Karttapalvelu perustuu Ilmatieteen laitoksen dataan, jossa tiedot ovat 12 x 12 km ruudukossa. Mallia päivitetään Nurmijärven ja Sodankylän geofysiikan observatorioiden tekemien seurantamittausten perusteella. Lisätietoja Ilmatieteen laitoksen verkkosivulta. Aineisto julkaistaan kerran vuodessa ja Maanmittauslaitos päivittää karttapalvelun tietoja vastaavasti.

Napaluvun korjauksen laskenta

Napaluvun korjaus on laskettu ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmän mukaiselle poikittaiselle Mercatorin projektiolle (Transverse Mercator). Laskenta perustuu Julkisen hallinnon suosituksen JHS 197 liitteen 2 meridiaanikonvergenssin kaavaan.