Hyppää pääsisältöön

Erantokartta

Erantokartta näyttää erannon arvon eri puolilla Suomea. Erannon arvo (asteina) kertoo, kuinka paljon magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa kartalla esitetystä maantieteellisestä pohjoisesta.

Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan 6 asteesta itärajan 14 asteeseen. Se voi vaihdella myös paikallisesti paljonkin, jos maaperässä on magneettisia mineraaleja.

Erantoa tarvitaan suunnistettaessa kartan ja kompassin avulla. Kun kartasta otetaan suunta kohteesta A kohteeseen B, kompassin näyttämä suunta on erannon verran oikealle kartan osoittamasta suunnasta. Kompassisuunnasta on siis vähennettävä erantolukema, jotta saadaan oikea kulkusuunta.

Tarkassa suunnan määrittämisessä kartalta on huomioitava myös ns. karttapohjoisen ja napapohjoisen (suunta pohjoisnavalle) välinen ero eli napaluvun korjaus. Tavanomaisessa suunnistuksessa tällä ei ole merkitystä.

Katso erannon arvo kartalta

Voit hakea erannon arvon oheisen kartan avulla. Palvelu näyttää erantolukeman ja erannon vuotuisen muutoksen lisäksi karttalehden tunnuksen sekä keskipisteen koordinaatit. Erannon arvot on laskettu 12 km x 12 km karttalehdittäin.

  1. Kirjoita hae-kenttään paikannimi tai osoite.
  2. Voit lähentää ja loitontaa karttaa +- ja - -merkeistä.
  3. Klikkaa aluetta, jolla aiot suunnistaa. Palvelu näyttää kyseisen alueen erantolukeman.

 

Kohdetiedot-näkymän selitykset:

  • East = karttalehden keskipisteen itäkoordinaatti ETRS-TM35FIN koordinaatistossa
  • North = karttalehden keskipisteen pohjoiskoordinaatti ETRS-TM35FIN koordinaatistossa
  • Longitudi (pituuspiiri), Latitudi (leveyspiiri) = karttalehden keskipisteen maantieteelliset koordinaatit WGS84-koordinaatistossa
  • Karttaruu = 12 km x 12 km karttalehden tunnus
  • Eranto = erantolukema asteina ko. karttalehdellä
  • Muutos_v = vuotuinen muutos. Jos esim. eranto on 10.67 ja muutos 0.21, niin seuraavan vuoden alussa eranto on 10.67 + 0.21 = 10.88

Erantotiedot tuottaa Ilmatieteen laitos

Eranto ei ole vakio vaan muuttuu jatkuvasti maan magneettikentän muuttuessa, joskin vuotuinen muutos on melko pieni, noin +0.2 astetta. Muutoksen suuruus on hieman erisuuruinen eri osissa maata.

Magneettikentän mittauksista vastaa Ilmatieteen laitos. Karttapalvelu perustuu Ilmatieteen laitoksen dataan, jossa tiedot ovat 12 x 12 km ruudukossa. Mallia päivitetään Nurmijärven ja Sodankylän geofysiikan observatorioiden tekemien seurantamittausten perusteella. Lisätietoja Ilmatieteen laitoksen verkkosivulta. Aineisto julkaistaan kerran vuodessa ja Maanmittauslaitos päivittää karttapalvelun tietoja vastaavasti.