Maastotietokanta on karttojen perusta

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on ainoa koko maan kattava ja jatkuvasti ajantasaistettava paikkatietoaineisto. Kaikki Maanmittauslaitoksen kartat, sähköiset karttapalvelut ja rajapinnat tuotetaan maastotietokannasta.

Maastotietokannan päivittäminen on yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa kunnat ja energiayhtiöt.

Karttatietojen lisäksi maastotietokanta sisältää

  • ilmakuvat
  • laserkeilausaineistot
  • korkeusmallit
  • nimistön.

Maanmittauslaitoksen maastotiedot ovat avointa dataa eli ne saa käyttöönsä ilmaiseksi verkkopalveluiden kautta.

Ilmakuvat näyttävät maaston muutokset

Ilmakuvista voidaan tulkita maanpeitettä, rakennuksia, teitä ja muita maastokohteita.

Ilmakuvaus on tehokas tapa kerätä tietoa maastossa tapahtuneista muutoksista laajoilta alueilta. Tiedot muutoksista tallennetaan maastotietokannan karttatietoihin. Jos jokin kohde ei näy ilmakuvassa, se tarkistetaan maastokäynnillä.

Maanmittauslaitos, Suomen metsäkeskus ja Ruokavirasto toteuttavat ilmakuvaukset. Suomi on jaettu alueisiin, jotka ilmakuvataan vähintään viiden vuoden välein. Lapissa ilmakuvauskierto on pidempi.

Laserkeilaus paljastaa kohteiden korkeuden

Laserkeilausaineiston avulla saadaan tarkkaa tietoa maanpinnasta ja maaston kohteista. Laserkeilausaineistoa hyödynnetään esimerkiksi rakennusten kolmiulotteisessa mallintamisessa sekä metsävaratiedon keruussa.

Maanmittauslaitos ja Suomen metsäkeskus tekevät yhteistyötä laserkeilauksissa.

Laserkeilausaineistosta tuotetaan maanpinnan muodot kuvaavaa korkeusmallia. Mallissa koko Suomi on jaettu 10 m x 10 m tai 2 m x 2 m ruutuihin, joiden korkeus tunnetaan.