Hyppää pääsisältöön

Tiedontuottajille

Maastotietokannan tietosisällön keruu ja ylläpito perustuvat ilmakuvilta kerättävään tietoon ja kunnilta ja muilta viranomaisilta saatavaan tietoon. Tietojen ylläpito perustuu yhteistyöhön ja tiedontuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. 

Tällä hetkellä meillä on aineistonvaihtosopimus yli 200 kunnan kanssa. Tavoitteena on parantaa aineistoprosessia niin, että aineiston tuominen Kansalliseen maastotietokantaan on mahdollisimman helppoa. 

Jotta tuotettu tieto on yhteentoimivaa, tiedontuottajat voivat ottaa käyttöönsä yhteiset tietomallit. Tarjoamme lisäksi kunnille tukea ja työkaluja yhteentoimivuuden parantamiseen. 

Yhteistyötä tehdään kuntien, Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU:n, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön rakennetun ympäristön tietojärjestelmää valmistelevan Ryhti-hankkeen kanssa. 

Hyödyllisiä palvelujamme

Kunnat ovat keskeinen kumppanimme, koska rakennus- ja osoitetiedot syntyvät kunnissa. Tähän listaan on koottu Maanmittauslaitoksen palveluita kunnille ja muille tiedontuottajille.

  • Maanmittauslaitos tukee kuntia rakennustiedon (geometria ja ominaisuustiedot) laadun parantamisessa, jotta tieto on kansallisesti yhteentoimivaa. Tilaamalla VTJ-PRT-analyysin saat raportin, jonka avulla voit esimerkiksi parantaa rakennusrekisterin sijaintitietoja. Kunta tekee itse päätöksen siitä, mitä rakennustietoja korjataan kunnan järjestelmässä, ja minkälaista tieto on korjauksen jälkeen. Tilaa VTJ-PRT-analyysi 
  • Maanmittauslaitos suorittaa valtakunnallisia laserkeilauksia ja tuottaa koko valtakunnan alueelta rakennusten 3D-geometrioita, jotka kunnat saavat käyttöönsä. Tästä on hyötyä silloin, kun kunnalla ei ole omaa 3D-tuotantoa kaikilta alueiltaan, kuten haja-asutusalueelta. Kunnan tai Maanmittauslaitoksen tuottama 3D-geometria linkitetään Kansallisessa maastotietokannassa 2D-geometriaan ja sitä hallitaan yhtenä kohteena. Laserkeilausaineistoa voi hyödyntää myös moniin muihin analyyseihin ja tuotteiden tekemiseen, kuten melu-, hulevesi- ja tulvamallinnukseen sekä erilaisten pintamallien laskentaan. Tietoa aineiston käyttöönotosta saat laserkeilausaineistojen hankinta-sivulta.
  • Kunnat voivat soveltuvin osin hyödyntää Maanmittauslaitoksen pistepilviaineistoja ja niistä johdettuja tuotteita omassa 3D-tuotannossaan ja tietopalvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi digitaaliseen 3D-tietopalveluun maastopinta saadaan nopeasti muodostettua korkeusmallista ja sen päälle projisoidusta ortoilmakuvasta.
  • Maanmittauslaitos jalostaa kuntien tuottamista aineistoista kunnan rajat ylittäviä, koko valtakunnan kattavia saumattomia aineistoja (kuten tiestö ja vesistöt), joita kunta voi hyödyntää omassa palvelutuotannossaan. 
  • Kunnan konsulttina toimiva yksityinen yritys voi kunnan rajat ylittävissä hankkeissa hyödyntää useiden kuntien paikkatietoja (esim. kunnan rajat ylittävää tiestöä).
  • Kunta voi käyttää Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja karttapalveluja hyödykseen omassa paikkatieto- ja kartantuotannossaan. Rajapintojen kautta niitä voi käyttää tausta-aineistoina kunnan omissa järjestelmissä. Tutustu karttojen rajapintapalveluihin ja paikkatietojen rajapintapalveluihin
  • Maanmittauslaitos tarjoaa kartta-aineistoja (kuten maasto- ja taustakarttasarja), joilla voi täydentää kunnan omaa karttatarjontaa. Katsele ja lataa karttoja täältä.
  • Maasto- ja taustakarttoja voi hyödyntää erityisesti haja-asutusalueilla, joilta monilla kunnilla ei ole omaa kartantuotantoa. Jos kunnalla ei ole omaa opaskarttaa, taustakarttasarjaa voi käyttää opaskartan sijaan koko kunnan alueelta. Tutustu tuotekuvaukseen.
  • Maanmittauslaitos tarjoaa myös erityiskarttatuotteita, kuten selkokartan, niitä tarvitseville. Tutustu tuotekuvaukseen.
  • Kunta voi toteuttaa 3D-visualisointeja hyödyntämällä Paikkatietoikkunaa ja Oskari-alustaa. Katso visualisointi alla.

Klikkaa kuvaa ja tutustu demoon

Kuva 3D-visualisoinnista, jossa on rakennuksia

Tässä Paikkatietoikkunaan avautuvassa demossa voit tarkastella, miten esimerkiksi kunta voi toteuttaa 3D-visualisointeja Paikkatietoikkunan avulla. Demossa näet Helsingin kaupungin teksturoidut 3D-rakennukset (CityGML LoD2, tekstuurit vuodelta 2017), ja taustalla on MML:n taustakartta. Kartalla voi zoomailla sisään ja ulos, ja oikean ylänurkan työkaluilla myös pyöritellä karttaa 3D-maailmassa eri suuntiin. Paikkatietoikkunaan tuodut 3D-aineistot tulee olla tällä hetkellä 3D Tiles -muodossa (esim. Cesium ion). Lisätietoa Paikkatietoikkunan käytöstä saat käyttöohje-sivulta.

INSPIRE-velvoitetulle

Paikkatiedon tuottaja, tutustu INSPIRE-velvoitteisiin.