Hyppää pääsisältöön

Näin teet aineistovaihtosopimuksen kanssamme

Maanmittauslaitoksella on aineistonvaihtosopimus yli 200 kunnan kanssa. Kun kunta tekee aineistonvaihtosopimuksen, se saa maksutta käyttöönsä Maanmittauslaitoksen sopimusperusteisia rajapintapalveluita, jotka muuten olisivat maksullisia. Sopimusperusteisten palveluiden sisältö on laajempi kuin avoimissa rajapintapalveluissa ja niille tarjotaan kattavampaa teknistä tukea.

Esimerkiksi Karttakuvapalvelu WMTS:n sopimusversio sisältää tarkemman resoluution ortokuvat ja maastokartat kuin vastaava avoin palvelu. Lisäksi sopimuspalvelu tarjotaan GK-kaistoissa valtakunnallisen ETRS-TM35FIN-järjestelmän ohella.

Mikä on aineistonvaihtosopimus?

Kunta ja Maanmittauslaitos sopivat keskinäisellä sopimuksella aineistojen luovuttamisesta, julkaisusta ja käyttöoikeudesta osapuolten välillä sekä lisäksi aineiston luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. Sopimus on viralliselta nimeltään ”Paikkatietoaineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta koskeva sopimus”, mutta sitä kutsutaan lyhyemmin aineistonvaihtosopimukseksi. 

Sopimuksen perusteella ei makseta aineistokorvauksia kummallekaan osapuolelle.

Mitä Maanmittauslaitos tarjoaa kunnalle?

Maanmittauslaitos tarjoaa kunnille avoimia sekä sopimusperusteisia rajapintapalveluita, joista osa on kuntien käytettävissä lakisääteisesti ja osa aineistonvaihtosopimuksen perusteella. Sopimusperusteisten rajapintapalveluiden käytöstä kunnan on tehtävä erikseen sopimukset, mutta aineistonvaihtosopimuksen tehneelle kunnalle nämä palvelut ovat maksuttomia.

Katso lista kuntien käyttöön saatavista tietopalveluista rullaamalla sivua alaspäin.

Mitä tietoja kunta luovuttaa Maanmittauslaitokselle?

On tärkeää, että saamme kunnilta käyttöön ajantasaisia paikkatietoaineistoja. Näin valtakunnallinen aineisto pysyy ajantasaisena. Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyöstä on hyötyä kunnille ja kaikille paikkatietoaineistojen käyttäjille. 

Kunta luovuttaa sopimuksella Maanmittauslaitokselle esimerkiksi:

  • Rakennusten geometriatiedot ja niiden muutostiedot
  • Väylätiedot vihjetietoina
  • Osoitetiedot vihjetietoina

Miten aineistonvaihtosopimus tehdään?

Kun olet kiinnostunut aineistonvaihtosopimuksen tekemisestä, ota yhteyttä verkkopalvelut(a)maanmittauslaitos.fi.

Kirjoita viestiin:

  • Kunnan nimi
  • Tekninen yhteyshenkilö (esim. paikkatietoasiantuntija, joka toimittaa aineistoja ja vastaanottaa palveluista tietoja)
  • Allekirjoittava henkilö mikäli eri kuin tekninen yhteyshenkilö (esim. tekninen johtaja tai vastaava henkilö)
  • Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelut, jotka kunta haluaa käyttöönsä (palvelukohtaisten sopimusten laatimiseksi)

Voit lähettää meille myös muita asiaan liittyviä tiedusteluja ja kysymyksiä sähköpostitse ilman varsinaista aineistonvaihtosopimusprosessin käynnistämistä. 

Aineiston käyttöehdot 

Maanmittauslaitoksen palveluista on saatavilla sekä avoimia että luvanvaraisia aineistoja. Kunta saa käyttää luvanvaraisia aineistoja viranomaistehtävien hoitamiseen. Tarkista palvelukohtaisista sopimuksista aineiston käytön ehdot.

Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa voi jakaa ja luovuttaa vapaasti. Tuotteiden ja palveluiden yhteydessä tulee mainita aineiston sisältävän Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa. Tarkemmat ehdot ja ohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssistä.

Näin kunta voi toimittaa aineistoa Maanmittauslaitokselle

Kunta voi toimittaa aineistonsa tiedostoina sähköpostiosoitteeseen maasto(a)maanmittauslaitos.fi Mikäli kunnalla on mahdollisuus toimittaa aineistoja käyttämällä rajapintapalveluita, sovitaan asiasta kunnan kanssa erikseen.

Rakennustietojen toimittamisesta olemme tuottaneet erillisen ohjeen kunnille, kun kunta miettii sopivaa ratkaisua aineiston toimittamiseksi Maanmittauslaitokselle. Ohjeen aineistojen toimittamisratkaisut ovat esimerkinomaisia ja vaihtoehtoja on muitakin. Aineistojen toimittamisalueesta ja tietosisällöstä päättää aina kunta.

Lisäksi tarjolla on ohje, jossa Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tietomallin käyttöönotto on jaettu pienempiin ja helpommin hallittaviin toimenpiteisiin. Ohjeessa kerrotaan, miten rakennukset voidaan eri tavoin mallintaa KMTK-yhteensopivasti. 

Tutustu ohjeisiin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla


Rajapinta- ja aineistopalvelut kunnille

Maksutta KTJ-lain perusteella viranomaistoimintaa varten

*) Oikeaksi todistettavat otteet maksullisia. MML laskuttaa kuntaa myydyistä otteista.

**) Kauppahintarekisterin tiedot ovat maksullisia, mutta aineistonvaihtosopimuksella maksuttomia. 

Maksutta aineistonvaihtosopimuksella

Sopimuskäyttäjille tarjotaan käytön tuki ja taataan palvelun toimivuus ja saatavuus.

Maksuton Digi- ja väestötietoviraston viranomaisluvalla

Kaikille avoimet ja maksuttomat rajapintapalvelut

Avoimen rajapintapalvelun käytölle ei tarjota käytön tukea, eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta.

Aineistopalvelut

Maksuton kiinteistörekisteriä pitäville kunnille, muille maksullinen (toimitusmaksu):

Toimitusmaksu peritään kaikilta: