Hyppää pääsisältöön

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

Palvelujen kautta saat sovellukseesi erilaisia maasto-, selko- ja taustakarttoja, ortokuvia, rinnevarjostuksia, korkeusvyöhykkeitä sekä kiinteistörajoja. Saatavilla on myös teematuotteita, kuten liikenneverkot, rakennukset ja osoitteet. Tuotteita on saatavilla erilaisilla rajapintatekniikoilla tuotettuna (WMS, WMTS, vektoritiilet).

Tuotteet perustuvat ortoilmakuviin, maastotietokantaan ja nimistörekisteriin ja näistä johdettuihin pienimittakaavaisiin aineistoihin. Tutustu tarkemmin palveluista saataviin tuotteisiin.

Tuotteet ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Palvelut ovat käytettävissä 24/7.

Kuvassa on esimerkkejä Maanmittauslaitoksen karttatuotteista.
Kuvassa on esimerkkejä Maanmittauslaitoksen karttatuotteista.

Sopimus vai avoin rajapinta?

Karttakuvapalvelujen (WMS ja WMTS) käytöstä voit tehdä sopimuksen. Sopimukseen perustuvassa rajapinnan käytössä Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden sekä tarjoaa palvelun käytön tukea.  Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.  Sopimukseen perustuva palvelu on maksullinen. Tutustu hinnastoon.

Karttakuvapalveluja (WMTS ja Vektoritiilet) voit käyttää maksutta avoimen rajapintayhteyden kautta. Avoin rajapintayhteys toimii API-avaimen avulla. Avoimen rajapintapalvelun käytölle ei tarjota käytön tukea eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta.

Lue lisää Ota käyttöösi -kohdasta.

WMS, WMTS vai vektoritiilet?

WMS- ja WMTS-tekniikalla toteutetuissa karttakuvapalveluissa tuotteet ovat rasterimuotoisia, eli kartat muodostuvat pikseleistä. Vektoritiilipalvelussa aineistot ovat pisteitä, viivoja tai alueita. Rasterikarttojen esitystyylit ovat vakioidut, kun taas vektorimuotoisten karttojen esitystyyliä voi vapaasti muokata eli voit muuttaa esimerkiksi teiden, rakennusten tai vesistön värin haluamaksesi tai vaihtaa suomenkielisen kartan ruotsinkieliseksi. Esitystyylien muokkaamiseen tarvitaan työkalu.

Palvelun valinnassa kannattaa ottaa huomioon seuraavat eroavaisuudet:

WMS

 • WMS-palvelusta saatavien karttojen pikselikoko voidaan valita vapaasti, mikä helpottaa kartan näyttämistä ja tulostamista tarkasti halutussa mittakaavassa
 • Luonnontuho-ortokuvat ovat saatavilla vain WMS-palvelusta
 • palveluun saa tehdä enintään 20 milj. hakua vuodessa, yksi haku on kooltaan 500x500 pikseliä
 • saatavilla vain sopimukseen perustuvana palveluna
 • ortokuvia voi hakea aikarajauksella, esim. väriortokuvia on saatavilla vuodesta 2008 alkaen ja historiallisia ilmakuvia 1930-luvulta alkaen.

WMTS

 • parempi suorituskyky kuin WMS-tekniikalla tuotetussa palvelussa
 • sopimuksellisessa WMTS-palvelussa on monipuolisin tuotevalikoima
 • Jotkin WMTS-palvelua tukevat sovellukset eivät voi käyttää kuin Web Mercator -tiilijakoa (EPSG:3857)
 • saatavilla sekä sopimuksellinen että avoin palvelu (Huom! avoimessa palvelussa on suppeampi tuotevalikoima ja vähemmän zoom-tasoja.)

Vektoritiilet

 • käyttäjä voi vapaasti muokata karttojen esitystyyliä
 • käyttäjä tarvitsee työkalut esitystyylien muokkaamiseen
 • esitystyylien vaihtaminen on nopeaa, koska karttadataa ei tarvitse ladata uudestaan
 • vektoritiilikartat ovat aina teräviä ja kartalla liikkuminen sekä mittakaavan muuttaminen on nopeaa
 • kohteita voi hakea ominaisuustietojen perusteella
 • eri kieliversioiden toteuttaminen kartoista on helppoa
 • kiinteistörajoja ei ole toistaiseksi saatavilla palvelusta
 • saatavilla tällä hetkellä vain avoin palvelu

Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet) demosovelluksessa voit tutustua aineistoihin ja katsoa esimerkkejä kartan mukautetuista esitystavoista. Demosovellus:  https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/#12.26/61.68205/27.28554

Kiinteistöjaotuksesta on julkaistu maksuton BETA-palvelu Karttakuvapalvelu (vektoritiilet) kiinteistöjaotus BETA . Palvelussa oleva aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen.

Karttakuvapalvelusta (WMS) ja (WMTS) saatavilla seuraavat tuotteet

Tuote

WMS

(sopimus)

WMTS

(sopimus)

WMTS

(avoin)

Maastokartta x x x
Taustakartta x x x
Selkokartta   x x
Kiinteistörajat- ja tunnukset x x x
Ortokuva x

(vain uusimmat)

x

(vain uusimmat)

Ortokuva, vääräväri x x  
Ortokuva, luonnontuho x    
Ortokuva, aikasarja (historialliset) x    
Rinnevarjostus   x  
Korkeusvyöhyke   x  
Teemarasterit   x  

Katso tarkemmat tiedot saatavilla olevista koordinaattijärjestelmistä ja zoom-tasoista Teknisen kuvauksen Aineistot- ja tuotteet -osiosta.

Tutustu tarkemmin tuotteiden päivityssykliin:  Tuotteiden päivitysajankohdat sekä arvioidut tulevat päivitysajankohdat (pdf).

Vektoritiilipalvelusta on saatavilla kohteita seuraavista kohderyhmistä:

 • tiet ja rautatiet
 • rakennukset ja rakenteet
 • hallintorajat
 • nimistö
 • vesistöt
 • maankäyttö
 • korkeussuhteet

Rajapinnat ja tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisissä kuvauksissa:

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS ja vektoritiilet)

Palvelusta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Aineistojen osalta peritään vain ylläpitomaksu.

Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 220€ / vuosi (272,80 € / vuosi, sis. ALV 24 %).

Palvelun ylläpitomaksu perustuu hakuihin, joiden yksittäinen koko on 256 x 256 pikseliä. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
300 000 220,00 € 272,80 €
500 000 264,00 € 327,36 €
750 000 319,00 € 395,56€
1 000 000 374,00 € 463,76 €
2 000 000 528,00 € 654,72€
5 000 000 825,00 € 1 023,00 €
10 000 000 1 166,00 € 1 445,84 €
20 000 000 1 650,00 € 2 046,00 €
50 000 000 2 607,00 € 3 232,68 €
100 000 000 3 685,00 € 4 569,40 €
150 000 000 4 510,00 € 5 592,40 €
200 000 000 5 203,00 € 6 451,72 €
250 000 000 5 819,00 € 7 215,56 €
300 000 000 6 380,00 € 7 911,20 €
500 000 000 8 228,00 € 10 202,72€
1 000 000 000 11 638,00 € 14 431,12 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2015
WMTS minimimaksu
220,00 272,80

Sopimuskäyttö

Karttakuvapalvelujen (WMS ja WMTS) käytöstä on mahdollista tehdä sopimus. Sopimukseen perustuvassa rajapinnan käytössä Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden. Palvelulle tarjotaan myös käyttöönoton tukea. Sopimukseen perustuva rajanpinnan käyttö on maksullista ja palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Sopimus palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi.

Jos olet kiinnostunut sopimuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Sopimusta varten tarvitsemme organisaation Y-tunnuksen, yhteys- ja laskutustiedot.

Avoin rajapintakäyttö

Avoin Karttakuvapalvelu (WMTS) ja (Vektoritiilet) tarjotaan myös maksuttomana ja avoimena palveluna Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. 

Avoimen Karttakuvapalvelun (WMTS) tuotevalikoima ja zoom-tasot ovat suppeammat kuin mitä sopimuskäyttäjälle on tarjolla.

Voit käyttää avointa rajapintayhteyttä  vapaasti, eikä palvelussa ole käyttömäärärajoituksia, mutta palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen.  Lue lisää API-avaimen käytöstä.

Avoimen rajapintapalvelun käytölle ei tarjota käytön tukea eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta. Palvelumuutoksista tiedotetaan palvelun verkkosivuilla.

Katso lisätietoja palveluista Tekninen kuvaus (WMTS) ja Tekninen kuvaus (Vektoritiilet).

Palveluosoitteet

Sopimuksellinen Karttakuvapalvelu (WMS):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms

Sopimuksellinen Karttakuvapalvelu (WMTS):

maastokartat 
https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/maasto/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 

Kiinteistörajat
https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 

teemakartat
https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/teema/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 

Avoin Karttakuvapalvelu (WMTS):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/avoin/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Avoin Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts?

 

 

 

Karttakuvapalvelua (WMS) voi koekäyttää maksutta. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Rajapintapalveluita haetaan koekäyttöön lomakkeella.

Maksuton palveluiden koekäyttö on tarkoitettu ainoastaan palveluiden tekniseen testaamiseen. Palveluista saatavien tietojen hyödyntäminen edellyttää tuotantosopimuksen laatimista.

Lupa ja tunnukset palvelun koekäyttöä varten lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Sopimuksiin ja käyttäjätunnuksiin liittyvää tukea saat osoitteesta verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla.

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS) BETA

Palvelun kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja. 

Lue lisää

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS 2.0)

Paikkatiedon kyselypalvelussa on saatavilla kiinteistötietoja, nimistöä ja maastotietoja WFS -rajapintapalveluiden kautta. Palvelut ovat käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Lue lisää

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) on kehitteillä ja julkaistaan vaiheittain ensin BETA-palveluna ja sen jälkeen tuotantoversiona. Palvelusta on julkaistu 3/2021 BETA-versiona kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?