Hyppää pääsisältöön

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

Rajapintapalvelun kautta saat sovellukseesi esimerkiksi maasto-, selko- ja taustakarttoja, ortokuvia sekä kiinteistörajoja. Tutustu tarkemmin Tuotteet-osiossa

Tuotteet ovat avointa aineistoa, Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia.

Karttakuvapalveluista on saatavilla Suomen kansalliset kartta-aineistot ajantasaisena omaan paikkatieto-ohjelmistoon tai sovellukseen. 

Palvelut ovat käytettävissä 24/7.

Kuvassa on esimerkkejä Maanmittauslaitoksen karttatuotteista.
Kuvassa on esimerkkejä Maanmittauslaitoksen karttatuotteista.

Sopimus vai avoin rajapintapalvelu?

Karttakuvapalvelujen (WMS ja WMTS) käytöstä voit tehdä sopimuksen. Sopimukseen perustuvassa rajapintapalvelun käytössä Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden sekä tarjoaa palvelun käytön tukea.  Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.  Sopimukseen perustuva palvelu on maksullinen. Tutustu hinnastoon.

Karttakuvapalveluja (WMTS ja Vektoritiilet) voit käyttää maksutta avoimen rajapintayhteyden kautta. Avoin rajapintayhteys toimii API-avaimen avulla. Avoimen rajapintapalvelun käytölle ei tarjota käytön tukea eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta.

Lue lisää Ota käyttöösi -kohdasta.

WMS, WMTS vai vektoritiilet?

WMS- ja WMTS-tekniikalla toteutetuissa karttakuvapalveluissa tuotteet ovat rasterimuotoisia, eli kartat muodostuvat pikseleistä. Vektoritiilipalvelussa aineistot ovat pisteitä, viivoja tai alueita. Rasterikarttojen esitystyylit ovat vakioidut, kun taas vektorimuotoisten karttojen esitystyyliä voi vapaasti muokata eli voit muuttaa esimerkiksi teiden, rakennusten tai vesistön värin haluamaksesi tai vaihtaa suomenkielisen kartan ruotsinkieliseksi. Esitystyylien muokkaamiseen tarvitaan työkalu.

Palvelun valinnassa kannattaa ottaa huomioon seuraavat eroavaisuudet:

WMS

 • WMS-palvelusta saatavien karttojen pikselikoko voidaan valita vapaasti, mikä helpottaa kartan näyttämistä ja tulostamista tarkasti halutussa mittakaavassa
 • Luonnontuho-ortokuvat ovat saatavilla vain WMS-palvelusta
 • saatavilla vain sopimukseen perustuvana palveluna
 • ortokuvia voi hakea aikarajauksella, esim. väriortokuvia on saatavilla vuodesta 2008 alkaen ja historiallisia ilmakuvia 1930-luvulta alkaen.


WMTS

 • parempi suorituskyky kuin WMS-tekniikalla tuotetussa palvelussa
 • sopimuksellisessa WMTS-palvelussa on monipuolisin tuotevalikoima
 • palvelussa tuettuna JHS180-suosituksen mukaiset kansalliset ETRS-TM35FIN (kaikki tuotteet) ja ETRS-GK karttatiilimallit (osa tuotteista)
 • lisäksi osa tuotteista on saatavilla myös globaalissa Web Mercator -tiilijaossa (EPSG:3857), joka yleinen useissa web-sovelluksissa
 • saatavilla sekä sopimuksellinen että avoin palvelu (Huom! avoimessa palvelussa on suppeampi tuotevalikoima ja vähemmän zoom-tasoja.)

Vektoritiilet

 • käyttäjä voi vapaasti muokata karttojen esitystyyliä
 • käyttäjä tarvitsee työkalut esitystyylien muokkaamiseen
 • esitystyylien vaihtaminen on nopeaa, koska karttadataa ei tarvitse ladata uudestaan
 • vektoritiilikartat ovat aina teräviä ja kartalla liikkuminen sekä mittakaavan muuttaminen on nopeaa
 • kohteita voi hakea ominaisuustietojen perusteella
 • eri kieliversioiden toteuttaminen kartoista on helppoa
 • saatavilla tällä hetkellä vain avoin palvelu

Karttakuvapalvelu (WMTS) esittelyvideo on löydettävissä Maanmittauslaitoksen YouTube-kanavalla.

Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet) demosovelluksessa voit tutustua aineistoihin ja katsoa esimerkkejä kartan mukautetuista esitystavoista. Lisäksi palvelusta löytyy Maanmittauslaitoksen YouTube-kanavalla esittelyvideo.

Karttakuvapalvelusta (WMS) ja (WMTS) saatavilla seuraavat tuotteet

Tuote

WMS

(sopimus)

WMTS

(sopimus)

WMTS

(avoin)

Maastokartta x x x
Taustakartta x x x
Selkokartta   x x
Kiinteistörajat- ja tunnukset x x x
Ortokuva x

(vain uusimmat)

x

(vain uusimmat)

Ortokuva, vääräväri x x  
Ortokuva, metsäorto   x  
Ortokuva, luonnontuho x    
Ortokuva, aikasarja (historialliset) x    
Ortokuva, kuvausvuosi x    
Rinnevarjoste (korkeusmalli)   x  
Korkeusvyöhyke   x  
Teemarasterit   x  

Katso tarkemmat tiedot saatavilla olevista koordinaattijärjestelmistä ja zoom-tasoista Teknisen kuvauksen Aineistot- ja tuotteet -osiosta.

Vektoritiilipalvelusta on saatavilla kohteita seuraavista kohderyhmistä:

 • tiet ja rautatiet
 • rakennukset ja rakenteet
 • hallintorajat
 • nimistö
 • vesistöt
 • maankäyttö
 • korkeussuhteet

Lisäksi vektoritiilipalvelusta on saatavilla kiinteistöjaotus:

 • kiinteistörajat
 • rajamerkit
 • kiinteistötunnukset
 • määräalan sijainti

Rajapinnat ja tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisissä kuvauksissa:

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS)

Palvelusta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Aineistojen osalta peritään vain ylläpitomaksu.

Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 235,40 € / vuosi (291,90 € / vuosi, sis. ALV 24 %).

Palvelun ylläpitomaksu perustuu hakuihin, joiden yksittäinen koko on 256 x 256 pikseliä. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
300 000 235,40 € 291,90 €
500 000 282,48 € 350,28 €
750 000 341,33 € 423,25 €
1 000 000 400,18 € 496,22 €
2 000 000 564,96 € 700,55 €
5 000 000 882,75 € 1 094,61 €
10 000 000 1 247,62 € 1 547,05 €
20 000 000 1 765,50 € 2 189,22 €
50 000 000 2 789,49 € 3 458,97 €
100 000 000 3 942,95 € 4 889,26 €
150 000 000 4 825,70 € 5 983,87 €
200 000 000 5 567,21 € 6 903,34 €
250 000 000 6 226,33 € 7 720,65 €
300 000 000 6 826,60 € 8 464,98 €
500 000 000 8 803,96 € 10 916,91 €
1 000 000 000 12 452,66 € 15 441,30 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2002
Rasteri-WMS minimimaksu
235,40 291,90
2015
WMTS minimimaksu
235,40 291,90

Sopimuskäyttö

Karttakuvapalvelujen (WMS ja WMTS) käytöstä on mahdollista tehdä sopimus. Sopimukseen perustuvassa rajapinnan käytössä Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden. Palvelulle tarjotaan myös käyttöönoton tukea. Sopimukseen perustuva rajanpinnan käyttö on maksullista ja palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Sopimus palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi. 

Jos olet kiinnostunut sopimuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Sopimusta varten tarvitsemme organisaation Y-tunnuksen, yhteys- ja laskutustiedot.

Avoin rajapintakäyttö

Avoin Karttakuvapalvelu (WMTS) ja (Vektoritiilet) tarjotaan myös maksuttomana ja avoimena palveluna Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti.

Avoimen Karttakuvapalvelun (WMTS) tuotevalikoima ja zoom-tasot ovat suppeammat kuin mitä sopimuskäyttäjälle on tarjolla.

Voit käyttää avointa rajapintayhteyttä vapaasti, mutta avointa rajapintapalvelua ei ole tarkoitettu suuren volyymin palvelujen käyttöön. MML ei takaa kapasiteetin riittävyyttä.

Palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen. Lue lisää API-avaimen käytöstä.

Avoimen rajapintapalvelun käytölle ei tarjota käytön tukea eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta. Palvelumuutoksista tiedotetaan palvelun verkkosivuilla.

Katso lisätietoja palveluista Tekninen kuvaus (WMTS) ja Tekninen kuvaus (Vektoritiilet).

Palveluosoitteet

Sopimuksellinen Karttakuvapalvelu (WMS):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms


Sopimuksellinen Karttakuvapalvelu (WMTS):

maastokartat 
https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/maasto/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 

Kiinteistörajat
https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 

teemakartat
https://karttakuva.maanmittauslaitos.fi/teema/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 

Avoin Karttakuvapalvelu (WMTS):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/avoin/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet):

Katso palveluosoitteet TileJSON metatietokuvauksista. Tarvitset metatietokuvauksen avaamiseen API-avaimen.

Maastotiedot/maastokartta

TileJSON-metatietokuvaus (ETRS-TM35FIN):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/ETRS-TM35FIN/tilejson.json

TileJSON metatietokuvaus  (Web Mercator);

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json 

Kiinteistöjaotus

TileJSON-metatietokuvaus (ETRS-TM35FIN):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/v3/kiinteistojaotus/ETRS-TM35FIN/tilejson.json 

 TileJSON-metatietokuvaus (Web Mercator):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/v3/kiinteistojaotus/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json

Karttakuvapalvelua (WMS) voi koekäyttää maksutta. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Rajapintapalveluita haetaan koekäyttöön lomakkeella.

Maksuton palveluiden koekäyttö on tarkoitettu ainoastaan palveluiden tekniseen testaamiseen. Palveluista saatavien tietojen hyödyntäminen edellyttää tuotantosopimuksen laatimista.

Lupa ja tunnukset palvelun koekäyttöä varten lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Sopimuksiin ja käyttäjätunnuksiin liittyvää tukea saat osoitteesta verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla.

Tutustu myös näihin

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta saat käyttöösi kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja rajamerkit sijaintitietoineen, sekä palstan, rekisteriyksikön ja määräalan keskeisiä tietoja. Palvelusta saa myös tietoja käyttöoikeusyksiköistä, joiden sijainti on tallennettu kiinteistörekisteriin. Käyttöoikeusyksiköitä ovat mm. tieoikeudet, luonnonsuojelualueet yksityisten omistamilla alueilla ja voimansiirtolinjat. Lisäksi palvelusta on saatavissa myös kunnan rekisterinpitoalueiden sijainnit.

Lue lisää

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS)

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelun (WCS) kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Verkkopalveluiden asiakastuki palvelee sopimuksiin ja käyttölupiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiakastukeen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?