Tekninen kuvaus (WMS)

Palvelu tarjotaan BETA-statuksella toistaiseksi. Palvelun käyttö vaatii sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa, tarvittavat tunnukset saat verkkopalveluiden asiakastuesta. Palvelun käyttö on maksuton BETA-vaiheen aikana. 

Palvelu perustuu WMS 1.3.0 standardiin (Web Map Service).

Karttakuvapalvelun WMS-rajapintaan kytkeydyttäessä käytetään WMS-asiakasovelluksessa seuraavaa palvelun metatietokuvauksen mukaista osoittetta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

 

Suorituskyky

Joitakin huomioita suorituskyvystä hakujen tehokkuutta optimoitaessa:

Tehokkain siirtoformaatti vaihtelee aineistoittain (ja myös sovellustarpeittain): 

 • PNG (format=image/png)
  • Pääsääntöisesti sopivin formaatti muiden kuin ortokuva-ainenistojne hakemiseen.
  • Tulisi välttää ortokuvien hakemiseen sillä tiedostokoko kasvaa tällöin suureksi. Eli pääsääntö on, että ortokuvien osalta käytetään JPEG-formaattia.
  • Palvelu tukee myös läpinäkyvän PNG-formaatin hakemista (jos on parametri transparent=true).  Läpinäkyvän PNG-kuvan (32 bittinen) hakeminen on jonkin verran hitaampaa kuin ilman läpinäkyvyyttä olevan PNG-kuvan (24 bittinen) hakeminen, joten transparent-parametrin arvolla voi olla vaikutusta myös suorituskykyyn.
 • JPEG (format=image/jpeg)
  • Pääsääntöisesti sopivin formaatti ortokuva-aineistojen hakemiseen.

Palvelun kautta tarjotaan seuraavat aineistot:

 • Perus-, maasto-  ja yleiskarttarasterit (maastokartta)
 • Taustakarttasarja (taustakartta)
 • Kiinteistöjaotus
 • Ortokuvat

Aineistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä WMS:n karttatasoa (layers-parametri). Kaikille aineistoille on tuettuna seuraavat värityylit (WMS:n styles-parametri):

 • ei parametria - rasteriaineiston oletusväritys 
 • light - rasteriaineisto hieman vaalennettuna

Palvelun kautta tarjotaan aineistot ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä.

Palvelussa on tarjolla seuraavia karttarasteriaineistoja:

Aineistotunnus Tuetut ulostuloresoluutiot
taustakartta

0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m

maastokartta 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
peruskartta_taustavari 1 m

kiinteistojaotus

0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m
kiinteistotunnukset 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m
ortokuva 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
ortokuva_vaaravari 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m
ortokuva_luonnontuho 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m

Palvelussa on sisäisesti eri tyyppisiä ortokuva-aineistoja, joita lueteltu seuraavassa molemmille aineistotasoille siinä priorisointijärjesteyksessä, johon em. logiikka perustuu:

ortokuva

 • Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisista alueista tuotetut väriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Väriortokuvia on vuodesta 2008 alkaen.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on tehty vuosina 2008 ja 2009.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:16 000 tai 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2007 saakka.
 • Topografikunnan ns. OrtoCD-aineisto (1,0 m resoluutio, 1:60 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj)
 • muut mahdolliset alueelliset tilausortokuvat (käytännössä näitä ei tule näkyviin, sillä em. aineistojen peitto hyvin kattava)

ortokuva_vaaravari

 • Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisista alueista tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Tällaisiä kuvia on vuodesta 2008 alkaen.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on pieneltä alueelta vuonna 2008.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2008 saakka. Aineistoja on lähinnä Lapin alueella.
 • muut mahdolliset alueelliset tilausortokuvat (ominaisuudet vaihtelevia), joita tulee näkyviin vain jos edellä mainittuja ortokuvia ei alueelta löydy

ortokuva_luonnontuho

 • luonnontuhoarviointeja varten tuotettuja ortokuvia
 • ominaisuudet kuten ortokuvilla
 • kattavuus hyvin pieni

 

Ortokuvien metatietorajapinnat

GetFeatureInfo

GetFeatureInfo-kysely palauttaa lisätietoa valitulta alueelta otetuista ortokuvista. Rajapinnan GetFeatureInfo-kyselyllä asiakassovellus voi tarvittaessa selvittää, mitä ortokuva-aineistoja käytetään tietyn GetMap-rajauksen palauttaman rasterikuvan irroituksessa.

WFS-metatietorajpinta

WFS-metatietorjapinnan kautta voi kysyä tietyltä alueelta otettujen kuvien kuvausvuosia.

 

Verkkopalveluiden asiakastuen lähettämillä tunnuksilla pääset kytkeytymään palveluun GetCapabilities-kyselyn kautta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

GetMap-hakuesimerkit

Kustakin esimerkistä on lueteltu GetMap-pyynnön url ja vastauskuva (PNG tai JPEG-kuva). Pyyntöjen vastaukset on tallennettu tämän esimerkkisivun yhteyteen staattisina kopioina eli niitä ei haeta dynaamisesti rajapinnasta.

Maastokartta

Maastokartta on yhdistelmätaso, joka koostuu perus-, maasto-  ja yleiskartoista. Maastokartta-taso palauttaa sopivan kartan kyselyn resoluutiosta (BBOX, WIDTH ja HEIGHT -parametrien arvoista) riippuen.

Maastokartta, resoluutio 32 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=334250,6923440,366250,6955440

Maastokartta, resoluutio 32 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokartta, resoluutio 4 m/px:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=349250,6938440,351250,6940440

Maastokartta, resoluutio 4 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokartta, 1 m/px, styles=light

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=light&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Maastokartta, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustakarttasarja

Taustakartta 256 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=taustakartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=286250,6875440,414250,7003440  

Taustakartta, resoluutio 256 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustakartta 1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=taustakartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Taustakartta, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistöjaotus

0.5 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=kiinteistojaotus&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Kiinteistöjaotus, resoluutio 0.5 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistötunnukset

0.5 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=kiinteistotunnukset&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Kiinteistötunnukset, resoluutio 0.5 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuva, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, vääräväri

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_vaaravari&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuva, vääräväri, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, luonnontuho

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_luonnontuho&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=252000,6763000,254000,6765000

Ortokuva, luonnontuho, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peruskartta_taustavari

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=peruskartta_taustavari&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Peruskartta_taustavari, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metatietorajapinnat

GetFeatureInfo-hakuesimerkkejä:

ortokuva:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/public/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=metatieto%3Aortokuva&LAYERS=metatieto%3Aortokuva&TIME=1900%2F2018&TILED=true&BGCOLOR=0xFFFFFF&INFO_FORMAT=application%2Fjson&FEATURE_COUNT=100&I=39&J=65&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3067&STYLES=&BBOX=376870.81109791994%2C6672506.87266401%2C377481.62278527475%2C6673117.684351365
 

ortokuva, vääräväri:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/public/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=metatieto%3Aortokuva_vaaravari&LAYERS=metatieto%3Aortokuva_vaaravari&TIME=1900%2F2018&TILED=true&BGCOLOR=0xFFFFFF&INFO_FORMAT=application%2Fjson&FEATURE_COUNT=100&I=39&J=65&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3067&STYLES=&BBOX=376870.81109791994%2C6672506.87266401%2C377481.62278527475%2C6673117.684351365
 

 

WFS-hakuesimerkkejä:

 

Versio 1.0

Käyttöön 06/2018