Hyppää pääsisältöön

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS)

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelun (WCS) kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja. Palvelussa voit poimia haluttuja paloja aineistoista omalla aluerajauksellasi. Ortokuvien osalta palvelu sisältää Maanmittauslaitoksen väri-, vääräväri- ja mustavalkoisia ortokuvia eri vuosilta. Korkeusmalli on 2 m korkeusmallia, joka on tuotettu laserkeilausaineiston pohjalta. Korkeusmallia pystyy hakemaan palvelusta myös karkeammilla kuin 2m resoluutioilla. Tarjolla ovat seuraavat resoluutiot: 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m ja 512 m. Ortokuvat ovat saatavilla palvelusta GeoTIFF-formaatissa ja korkeusmalli GeoTIFF- tai ASCII Grid -formaatissa.

Palvelu on julkaistu tammikuussa 2023. Palvelun BETA2-versio on suljettu 28.2.2023.

Palvelun käyttäminen edellyttää perehtyneisyyttä paikkatietorajapintojen ohjelmalliseen hyödyntämiseen. Yksittäisten latausten tekeminen onnistuu myös selaimella. Ladatut tiedostot saat auki ja voit jatkokäsitellä paikkatieto-ohjelmalla. Toistaiseksi palvelua ei pysty käyttämään esimerkiksi QGIS -ohjelmalla.

Ortokuvia voit käyttää esimerkkisi kartoituksessa, ympäristön suunnittelussa ja seurannassa. Värikuva tai mustavalkoinen ortokuva sopii suunnitteluun tai tausta-aineistoksi erilaisille karttaesityksille. Väri-infra- eli vääräväriortokuva sopii parhaiten ympäristönseurantaan ja analysointiin.

Korkeusmallien avulla voit simuloida esimerkiksi tulvavaara-alueita sekä kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Voit käyttää sitä myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Ortokuvien ja korkeusmallien aineiston päivittymisestä löytyy tietoa Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivulta.

Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella.

Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Palvelun ominaisuuksiin ja siitä saataviin aineistoihin voi tutustua oheisessa demosovelluksessa.

esimerkkikuvia aineistoista
Vasemmalla WCS-palvelusta otettu värillinen ortokuva Luoston alueelta ja oikealla puolella samalta alueelta korkeusarvot sisältävä rasterikuva (korkeusmalli 2m).

Palvelusta saatavat tuotteet:

SisältöTuote (linkki tuotekuvaukseen)Formaatti
Värillinen georeferoitu ilmakuvaOrtokuva väriGeoTIFF
Mustavalkoinen georeferoitu ilmakuvaOrtokuva mustavalkoGeoTIFF
Väärävärinen (punasävyinen) georeferoitu ilmakuvaOrtokuva vääräväriGeoTIFF
Korkeusarvot sisältävä rasterikuvaKorkeusmalli 2mGeoTIFF ja ASCII Grid -tekstitiedosto

Tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Palvelu perustuu WCS 2.0.1 standardiin. Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Avointa rajapintayhteyttä voi käyttää vapaasti, eikä palvelussa ole käyttömäärärajoituksia, mutta palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen.  Lue lisää API-avaimen luomisesta ja API-avaimen käytöstä.

Rajapintaa voit käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia.

Palveluosoite https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&request=GetCapabilities

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Palvelua koskevat kyselyt, neuvontapyynnöt sekä häiriöilmoituksen voit tehdä verkkolomakkeella.

Ennen häiriöilmoituksen tekemistä tarkista palvelun tilanne sovellusinfossa. On mahdollista, että häiriö on jo tiedossamme ja tutkittavana. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla

Tutustu myös näihin

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

Palvelun kautta saat sovellukseesi maasto- ja taustakartat, ortokuvat sekä kiinteistörajat.

Lue lisää