Hyppää pääsisältöön

Maanpinnan korkeusmallista saat selville maaston korkeuden

Maanmittauslaitoksen korkeusmalli tarjoaa tarkkaa tietoa maanpinnan muodoista. Korkeusmalli kattaa koko Suomen ja voi toimia esimerkiksi tulva- tai suunnistuskarttojen pohjana. Korkeusmallin voi ladata maksutta avoimien aineistojen tiedostopalvelusta.

Korkeusmalli 2 m visualisointikuva Kyrönjoesta.
Korkeusmalli 2 m visualisointikuva Kyrönjoesta lähellä Seinäjokea. Kuvassa on 3 km x 3 km maastoalue, jossa korkeuserot ovat pieniä. Tummansininen merkitsee matalinta (35.0 m) ja kirkkaanpunainen korkeinta (42.7 m) kohtaa alueesta. Kuva: Maanmittauslaitos

Korkeusmalli perustuu laserkeilaamalla tuotettuun tietoon. Tiedosta on apua muun muassa monien haitallisten muutosten ennakoinnissa, mutta sitä voi käyttää myös kuka tahansa kansalainen vaikkapa tonttinsa korkeuden mittaamiseen. Korkeustieto on avointa kaikille.

Korkeusmallia on kahdessa ruutukoossa: tarkempi on 2 m x 2 m (KM2) ja karkeampi 10 m x 10 m (KM10). Jokaisella ruudulla on korkeustieto, joka edustaa maanpintaa joko 4 m2 tai 100 m2 alueelta.

Erilaiset mallit maanpinnan korkeuksista

Korkeusmalli on numeerinen esitys maanpinnan muodoista. Se myös mahdollistaa maanpinnan muotojen visualisoinnin. Korkeusmalli kuvaa maanpinnan korkeutta suhteessa merenpinnan tasoon. Korkeusmallia ajantasaistetaan uusimman, laserkeilauksesta saadun tiedon perusteella, jos maanpinta on muuttunut merkittävästi. Muutoksia tehdään tavallisesti rakentamisen vuoksi, esimerkiksi uusien teiden valmistuessa.

On myös muita korkeustietoon perustuvia malleja, kuten maasto- tai pintamalli. 

Maastomalli kuvaa maanpintaa, mutta sisältää korkeustiedon lisäksi esimerkiksi tietoa maan peitteestä tai rinteiden viettosuunnista. 

Pintamalli kertoo maaston ylimmän korkeustason pinnasta. Pintamalli sisältää tiedon maanpinnan korkeuksista ainoastaan avomaalla, muilla alueilla malli noudattaa esimerkiksi rakennusten kattojen korkeuksia. 

Korkeusmallien käyttökohteita 

Tulvakartat

Tulvakartat ovat eräs merkittävimmistä korkeusmallin käyttökohteista. Analysoimalla tulvariskejä korkeusmallin avulla yhteiskuntaa pystytään suojelemaan tulvien aiheuttamilta haitoilta. Tulvakarttojen ansiosta voidaan suunnitella etukäteen esimerkiksi tilapäisiä suojauksia, asukkaiden evakuointia tai tulevaa maankäyttöä. Karttoja laativat muun muassa ELY-keskukset ja niitä käyttävät muun muassa kunnat ja pelastuslaitokset.

Hulevesien hallinta

Korkeusmallista on hyötyä kaupunkisuunnittelussa, kun korkeusmallitietoa yhdistetään muuhun saatavilla olevaan tietoon. Esimerkiksi tierumpujen tai vesien virtaukseen ja kerääntymiseen vaikuttavien rakennelmien suunnittelussa kannattaa ottaa korkeusmalli avuksi.

Vesistönsuunnittelu

Korkeusmalli tarjoaa tärkeää perustietoa ja auttaa suunnittelussa oleellisesti, kun arvioidaan valuman tai vesistön pinnan säännöstelykorkeuden ympäristövaikutuksia.

Valtakunnallinen metsien inventointi (VMI)

Korkeusmalli on pohjana valtakunnallisten metsävaratietojen latvusmallille. Latvusmalli tarkoittaa puuston latvuston ja maapohjan korkeuseroa. 

Suunnistuskartat

Avoimen aineiston korkeusmallia ja laserkeilausohjelmassa tuotettua pistepilviaineistoa käytetään pääsääntöisesti uusien suunnistuskarttojen pohja-aineistona. Maastokartoitus on korkeusmallin ansiosta aiempaa helpompaa.

Kuvapari Mikkelin itäpuolelta Pieksämäen liittymästä. Uusi 5-tie ja siihen liittyvien rakenteiden (penkereet, luiskat, vallit) pinnat erottuvat oikeanpuoleisessa korkeusmallissa muutosalueelta, joka on ajantasaistettu vuoden 2020 laserkeilauksesta.
Kuvapari Mikkelin itäpuolelta Pieksämäen liittymästä. Uusi 5-tie ja siihen liittyvien rakenteiden (penkereet, luiskat, vallit) pinnat erottuvat oikeanpuoleisessa korkeusmallissa muutosalueelta, joka on ajantasaistettu vuoden 2020 laserkeilauksesta. Kuva: Maanmittauslaitos

Missä ja miten voin katsella korkeusmallia?

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa ja Karttapaikalla voi katsella korkeusmallista päivitettävää rinnevarjostetta. 

Rinnevarjoste esittää korkeusmallin korostamalla nimensä mukaisesti korkeuseroja ja rinteitä varjostuksella. Lisää visuaalista tehoa saadaan, kun yhdistetään rinnevarjoste-esitys toiseen korkeusmallituotteeseen, vaikkapa korkeusvyöhykkeen esitykseen.

Korkeusmallin visuaalisia esityksiä löytyy myös Geologisen tutkimuskeskuksen Maankamara-karttapalvelusta.

Paikkatietoikkuna 

Kansallinen paikkatietoportaali Paikkatietoikkuna on maksuton ja avoin verkkosivusto kartoista ja paikkatiedosta kiinnostuneille. Se esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden mahdollisia käyttötarkoituksia. 

Paikkatietoikkunan kautta voit esimerkiksi katsella eri karttatasoja päällekkäin, julkaista kartan omalla verkkosivullasi, luoda teemakarttoja tai tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja. 

Käytettävissä on yhteensä 2 500 karttatasoa noin 60:ltä eri organisaatiolta. Karttatasot tuodaan tarjolle eri toimijoiden julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, joten Paikkatietoikkunan paikkatieto on yhtä ajantasaista kuin tiedontuottajien omissa palveluissa.

Osa Paikkatietoikkunan ominaisuuksista edellyttää rekisteröintiä.

Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osio 

Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osion kautta voit ladata maksutta korkeusmallin lisäksi erilaisia Maanmittauslaitoksen avoimia kartta- ja ilmakuva-aineistoja. 

Tietystä tuotteesta voi olla useita versioita, esimerkiksi rastereita eri resoluutioissa. Osa aineistoista kattaa koko Suomen, osan voit rajata karttalehtien tai oman rajauksen avulla.

Mistä saan korkeusmallin käyttööni?

Voit ladata korkeusmallin Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta. Palvelusta voit ladata myös rinnevarjoste- ja korkeusvyöhyke-tuotteet.

  • Valitse ladattava tuote listalta.
  • Valitse tuotteen tarkempi versio ja tiedostomuoto, mikäli tuotteelle on useita vaihtoehtoja.
  • Käytä haluamaasi valintatapaa (karttalehdet tai oma rajaus) ja vie tehty valinta ostoskoriin. Avoimien aineistojen osalta ostoskori antaa hinnaksi 0 euroa.
  • Anna sähköpostiosoite, jonne voimme toimittaa lataussivun osoitteen; aineistoja ei lähetetä sähköpostin liitteenä.
  • Lataa tilaamasi tiedostot lataussivun linkeistä.

Katso video (kesto 1:18) siitä, miten voit mitata vaikkapa tonttisi korkeuden Paikkatietoikkunassa korkeusmallia käyttämällä. Videolla näytetään, kuinka Maastoprofiili-työkalu toimii.