INSPIRE edistää paikkatietojen saatavuutta ja yhteentoimivuutta

INSPIREn tavoitteena on luoda eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri, joka helpottaa paikkatietojen saatavuutta kaikkialla Euroopassa ja edistää niiden yhteentoimivuutta. Lue lisää sivulta Mikä INSPIRE?

INSPIRE-logoKeskeinen osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa on Paikkatietoikkuna, joka on Suomea koskevia paikkatietoaineistoja ja -palveluita sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia esittelevä paikkatietoportaali.

Seuraa INSPIRE-somekanavia, niin saat nopeasti tietoa ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista sekä Paikkatietoikkunaan liittyvistä asioista:

Paikkatietoinfrastruktuuri on rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä tukevista palveluista, aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista, tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista sopimuksista sekä koordinointi- ja seurantamekanismeista. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaavat lainsäädännön lisäksi monet geoinformatiikan alan standardit ja suositukset, jotka mahdollistavat paikkatietojen yhteentoimivuuden.

Lue lisää teemajutusta Yhteentoimivan paikkatiedon hyödyt

INSPIRE: Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan?

Katso usein kysytyt kysymykset

Ajankohtaista

Subscribe to Paikkatietojen yhteiskäyttö

Paikkatietoikkuna

Kansallisessa paikkatietoportaalissa on käytettävissä noin 1600 karttatasoa yli 60 eri organisaatiolta.

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

Paikkatietopoliittinen selonteko

Lue, miten Suomeen rakennetaan maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.