Hyppää pääsisältöön

INSPIRE edistää paikkatietojen saatavuutta ja yhteentoimivuutta

INSPIREn tavoitteena on luoda eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri*, joka helpottaa paikkatietojen saatavuutta kaikkialla Euroopassa ja edistää niiden yhteentoimivuutta. Lue lisää sivulta Mikä INSPIRE? ja teemajutusta Yhteentoimivan paikkatiedon hyödyt.

INSPIRE-logoKeskeinen osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa on Paikkatietoikkuna, joka on Suomea koskevia paikkatietoaineistoja ja -palveluita sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia esittelevä paikkatietoportaali.

Seuraa INSPIRE-somekanavia, niin saat nopeasti tietoa ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista sekä Paikkatietoikkunaan liittyvistä asioista:

* Paikkatietoinfrastruktuuri on rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä tukevista palveluista, aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista, tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista sopimuksista sekä koordinointi- ja seurantamekanismeista. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaavat lainsäädännön lisäksi monet geoinformatiikan alan standardit ja suositukset, jotka mahdollistavat paikkatietojen yhteentoimivuuden.

INSPIRE: Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan?

Katso usein kysytyt kysymykset

Paikkatietoikkuna

Kansallisessa paikkatietoportaalissa on käytettävissä noin 1600 karttatasoa yli 60 eri organisaatiolta.

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

Paikkatietopoliittinen selonteko

Lue, miten Suomeen rakennetaan maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.