Hyppää pääsisältöön

INSPIRE edistää paikkatietojen löydettävyyttä ja yhteentoimivuutta

INSPIREn tavoitteena on luoda eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri*, joka helpottaa paikkatietojen löydettävyyttä ja saatavuutta kaikkialla Euroopassa ja edistää niiden yhteentoimivuutta. Lue lisää sivulta Mikä INSPIRE?

INSPIRE_logo

Komissio pyysi palautetta suunnitelmiinsa INSPIRE-direktiivin muuttamiseksi

EU-komissio julkaisi 26.2.2024 Greendata4All-aloitteen Call for Evidence -vaiheen, jossa komissio pyytää palautetta suunnitelmiinsa muuttaa EU:n sääntöjä paikkatietojen ja ympäristötietojen julkisesta saatavuudesta. Koskee siis lähinnä INSPIRE-direktiiviä.

Annetut kannanotot löytyvät EU:n Have you say -portaalista hakusanalla inspire. Muutosprosessi tullee kestämään pitkään.   

Lisätietoja:

Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri

Osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa on Paikkatietoikkuna, joka on Suomea koskevia paikkatietoaineistoja ja -palveluita sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia esittelevä paikkatietoportaali.

Seuraa INSPIRE-somekanavia, niin saat nopeasti tietoa ajankohtaisista koulutuksista, tapahtumista ja uudistuksista sekä Paikkatietoikkunaan liittyvistä asioista:

* Paikkatietoinfrastruktuuri on rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä tukevista palveluista, aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista, tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista sopimuksista sekä koordinointi- ja seurantamekanismeista. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaavat lainsäädännön lisäksi monet geoinformatiikan alan standardit ja suositukset, jotka mahdollistavat paikkatietojen yhteentoimivuuden.

INSPIRE: Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan?

Katso usein kysytyt kysymykset

Paikkatietoikkuna

Kansallisessa paikkatietoportaalissa on käytettävissä yli 2 500 karttatasoa noin 60 eri organisaatiolta.

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille. Lehteä julkaisee Geoforum Finland.

Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025

Lue, miten Suomessa varmistetaan paikkatiedon saatavuus, laatu ja turvallisuus.

Paikkatietopoliittinen selonteko

Lue, miten Suomeen rakennetaan maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.