Tiedonhakupalvelut

Voit hakea eri organisaatioiden tuottamia INSPIRE-paikkatietoaineistoja ja -palveluja tiedonhakupalvelujen avulla. Ne tuovat kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin ja Paikkatietohakemistoon kuvatut paikkatietoaineistot ja -palvelut helpommin löydettäväksi ja saataville. Iso osa Suomen paikkatietovarannoista on avointa dataa eli laajasti jatkohyödynnettävissä. Tälle sivulle linkitettyjen, INSPIRE-toimeenpanoon liittyvien  tiedonhakupalveluiden käyttö on ilmaista, eikä vaadi kirjautumista. 

Paikkatietoikkuna 

Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Palvelun kautta voit muun muassa katsella eri karttatasoja päällekkäin, julkaista kartan omalla verkkosivullasi, luoda tilastoteemakarttoja ja tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja. Käytettävissä on noin 1600 karttatasoa yli 60 eri organisaatiolta. Karttatasot tuodaan tarjolle eri toimijoiden julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, jolloin Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa.

Avaa Paikkatietoikkuna

INSPIRE Geoportal

EU-komission ylläpitämä INSPIRE Geoportaali toimii eurooppalaisena tiedonhakupalveluna INSPIRE-direktiivin toimeenpanolle. INSPIRE Geoportaalista löytyy sellaisia EU:n kansallisista geoportaaleista harvestoituja INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia aineistoja ja palveluja, jotka täyttävät komission asettamat laatuvaatimukset. 

Avaa INSPIRE Geoportal

Paikkatietoalustan Paikkatietohaku 

Maanmittauslaitoksen toteuttaman Paikkatietohaun avulla voit hakea eri organisaatioiden tuottamia paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä paikkatietokohteita.  Aineistohaku etsii paikkatietoaineistoja ja -palveluita Paikkatietohakemistoon tallennettujen metatietojen perusteella. Kohdehaun avulla voit etsiä paikkatietokohteita esimerkiksi kohdeluokan nimen perusteella.

Avaa Paikkatietohaku

Avoindata.fi

Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Avoimen datan tiedot kerätään Avoindata.fi-palveluun, josta ne siirtyvät edelleen Euroopan unionin avoimen datan portaaliin. Palvelua kehittää ja ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto yhdessä Suomi.fi -palvelukokonaisuuteen kuuluvan liityntäkatalogin kanssa. Avoimen datan portaalista löytyy tietoaineistoja, tuottajia ja käyttösovelluksia. Paikkatietohakemistoon tallennetut metatiedot, joissa on 'avoindata.fi' -avainsana, haetaan Avoindata.fi-palveluun CSW-rajapinnan avulla.

Avaa Avoindata.fi

Tekniikkaa

Tiedonhakupalvelut perustuvat usein Open Geospatial Consortiumin (OGC) Catalog Service for the Web (CSW) -standardin mukaisen rajapinnan käyttöön. Maanmittauslaitoksen Paikkatietohakemiston tarjoama CSW-rajapintapalvelu on kaikille käyttäjille avoin ja maksuton. Tiedossa olevia Paikkatietohakemiston rajapintaa käyttäviä palveluja ovat Paikkatietoikkuna, INSPIRE Geoportaali, Paikkatietoalustan paikkatietohaku ja Avoindata.fi.

Paikkatietoikkunasta on olemassa monta sisarversiota, koska kyse on avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin pohjautuvasta, Oskari-nimellä tunnetusta ratkaisusta. Oskari-ohjelmistoihin pohjautuvat esimerkiksi Lounaistiedon karttapalvelu, Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-karttapalvelu ja arktista yhteistyötä varten kehitettyä Arctic SDI karttapalvelua. Oskari-ohjelmisto on myös taustalla Suomi.fi-kartat palvelusta tehdyissä karttaupotuksissa.

Tutustu Oskari-verkostoon