Hyppää pääsisältöön

Tiedonhakupalveluja

Voit hakea eri organisaatioiden tuottamia paikkatietoaineistoja ja -palveluja tiedonhakupalvelujen avulla. Ne tuovat kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin ja Paikkatietohakemistoon kuvatut paikkatietoaineistot ja -palvelut helpommin löydettäväksi ja saataville. Iso osa Suomen paikkatietovarannoista on avointa dataa eli laajasti jatkohyödynnettävissä. Tälle sivulle linkitettyjen, INSPIRE-toimeenpanoon liittyvien tiedonhakupalveluiden käyttö on maksutonta, eikä edellytä kirjautumista. 

Paikkatietohakemisto

Paikkatietohakemistossa on noin 1500 julkaistua metatietodokumenttia paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Tiedontuottajat ylläpitävät näitä kuvauksia, jotka auttavat löytämään paikkatietoaineistot ja -palvelut ja arvioimaan niiden soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen. 

Katso ohjeet metatietojen hakemiseen Paikkatietohakemistosta. Voit hakea Paikkatietohakemistossa julkaistuja metatietoja myös Paikkatietoikkunasta.

Kannustamme paikkatiedon tiedontuottajia laatimaan ja ylläpitämään metatietoja. Ylläpitoon tarvittavat tunnukset ja apua saa osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.

Avaa Paikkatietohakemisto

Paikkatietoikkuna 

Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Paikkatietoikkuna on keskeinen osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa.

Käytettävissä on yli 3 000 karttatasoa noin 70 eri organisaatiolta. Voit hakea niitä karttatason nimen, tiedontuottajan, aiheen tai avainsanan perusteella. Paikkatietoikkunassa on karttatasohaun lisäksi paikkahaku, lähimmän osoitteen haku ja metatietohaku. Paikkahaulla voit hakea paikannimen, osoitteen, kiinteistötunnuksen tai TM35-karttalehtitunnuksen perusteella. Paikkatietoikkunassa on myös lähimmän osoitteen haku -toiminnallisuus, jolla saat vastaavat tiedot kartalla klikkaamallesi pisteelle. Nämä haut perustuvat geokoodauspalveluun. Metatietohaulla voit hakea paikkatietoja eli aineistoja, palveluja ja aineistosarjoja, joiden metatiedot on tallennettu Paikkatietohakemistoon. Jos aineistosta on myös karttataso Paikkatietoikkunassa, metatietohaun tuloksissa on siihen linkki.

Katso ohjeet Paikkatietoikkunan hakutoiminnallisuuksista 

Paikkatietoikkuna on tarkoitettu paikkatiedon ammattilaisille ja kaikille kartoista ja paikkatiedosta kiinnostuneille. Sillä on yli 4 200 päivittäistä kävijää, jotka käyttävät sitä hyvin monenlaisiin tarkoituksiin vapaa-ajalla ja työtehtävien hoitamisen tueksi.

Karttatasot tuodaan tarjolle eri toimijoiden julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, jolloin Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa. Kannustamme tiedontuottajia, jotka ovat kiinnostuneita tuomaan aineistojaan tarjolle Paikkatietoikkunaan, ottamaan yhteyttä osoitteeseen paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi.

Avaa Paikkatietoikkuna

Avoindata.fi

Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Avoimen datan tiedot kerätään Avoindata.fi-palveluun, josta ne siirtyvät edelleen Euroopan unionin avoimen datan portaaliin. Palvelua kehittää ja ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto yhdessä Suomi.fi -palvelukokonaisuuteen kuuluvan liityntäkatalogin kanssa. Avoimen datan portaalista löytyy tietoaineistoja, tuottajia ja käyttösovelluksia. Paikkatietohakemistoon tallennetut metatiedot, joissa on "avoindata.fi" -avainsana, haetaan Avoindata.fi-palveluun CSW-rajapinnan avulla.

Avaa Avoindata.fi

INSPIRE Geoportal

EU-komission ylläpitämä INSPIRE Geoportal toimii eurooppalaisena tiedonhakupalveluna INSPIRE-direktiivin toimeenpanolle. INSPIRE Geoportalista löytyvät sellaiset EU:n kansallisista geoportaaleista harvestoidut INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat aineistot ja palvelut, jotka täyttävät komission asettamat laatuvaatimukset. 

Avaa INSPIRE Geoportal

Tekniikkaa

Tiedonhakupalvelut perustuvat usein Open Geospatial Consortiumin (OGC) Catalog Service for the Web (CSW) -standardin mukaisen rajapinnan käyttöön. Maanmittauslaitoksen Paikkatietohakemiston tarjoama CSW-rajapintapalvelu on kaikille käyttäjille avoin ja maksuton. Tiedossa olevia Paikkatietohakemiston rajapintaa käyttäviä palveluja ovat PaikkatietoikkunaINSPIRE Geoportaali, Suomen ympäristökeskuksen metatietopalvelu ja Avoindata.fi.

Paikkatietoikkunasta on olemassa monta sisarversiota, koska kyse on avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin pohjautuvasta, Oskari-nimellä tunnetusta ratkaisusta. Oskari-ohjelmistoihin pohjautuvat esimerkiksi Lounaistiedon karttapalvelu, Tampereen karttapalvelu ja arktista yhteistyötä varten kehitetty Arctic SDI karttapalvelu. Oskari-ohjelmisto on myös taustalla Suomi.fi-kartat-palvelusta tehdyissä karttaupotuksissa.

Tutustu Oskari-verkostoon