Hyppää pääsisältöön

Metatiedot

Metatieto on tietoa, joka kuvailee tietoa. Paikkatiedon metatieto kuvailee siis paikkatietoa. INSPIRE-direktiivin mukaiset metatiedot kuvaavat paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja.

Metatieto vastaa kysymyksiin: mitä, kuka, millainen, missä, milloin, miten. Esimerkiksi: Mikä aineiston nimi on? Milloin palvelu on julkaistu? Miltä alueelta aineiston tiedot ovat? Kuka vastaa paikkatiedoista? Miten voin saada paikkatiedot käyttööni?

Metatieto kuvaa (paikka)tiedon sisältöä, rakennetta, laatua, saatavuutta ja sijaintia.

Metatiedot auttavat paikkatietojen haussa ja käytössä

Metatiedot pääsevät todelliseen hyötykäyttöön tiedonhakupalveluissa, kuten Paikkatietoikkunassa. Kun haet paikkatietoaineistoja tai -palveluja hakuehtojen avulla, tiedonhakupalvelusta lähtee kysely rajapintapalvelun kautta metatietopalveluun, kuten Paikkatietohakemistoon. Metatietopalvelu käy läpi siihen tallennetut metatiedot ja palauttaa hakuehdot täyttävien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot. Pääset tutustumaan paikkatietoihin tarkemmin ja katsomaan valitsemiasi aineistoja katselupalvelu- ja latauspalvelujen kautta.

Kun olet saanut hakemasi paikkatiedot näkyviin, metatietojen avulla voit analysoida muun muassa niiden sisältöä, ajantasaisuutta ja laatua. Lisäksi voit vertailla eri aineistoja, koska metatiedot on laadittu saman rakenteen mukaisesti, jolloin samoista metatietoelementeistä löytyvät samat tiedot.

Metatiedoilla on yhteinen rakenne 

Metatieto on rakenteellista tietoa. Metatieto koostuu yksittäisistä elementeistä ja elementtijoukoista, jotka yhdessä kuvailevat aineiston tai palvelun.

Rakenne on yhteisesti sovittu. Näin sama tieto löytyy aina samasta kohdasta metatietoja riippumatta siitä, mistä aineistosta tai palvelusta on kyse tai kuka metatiedot on laatinut.

Tiedontuottajat laativat metatiedot

Metatiedot laativat ne asiantuntijat, jotka paikkatiedot ovat laatineet ja ne  parhaiten tuntevat. Metatietojen laatiminen on yksi INSPIRE-velvoitettujen tiedontuottajien tehtävistä. 

Metatiedot voidaan julkaista Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietohakemistossa. Palvelussa on mallipohjat, joiden avulla paikkatiedon tuottajat saavat laadittua metatiedot omista paikkatietoaineistoistaan ja -palveluistaan ilman koodausta. Tarkemmat ohjeet metatietojen laatimiseen löytyvät Paikkatietohakemiston käyttöohjeesta.

Jos organisaatiossa on käytössä oma paikkatietopalvelu, jossa on mahdollista laatia myös metatiedot, voitte tuoda metatiedot Paikkatietohakemistoon myös rajapintapalvelun CSW = OGC Catalogue Service for Web kautta. Tällöin tiedontuottaja vastaa itse siitä, että rajapintapalvelu toimii ja metatiedot ovat vaatimusten mukaiset. Jos haluat käyttää omaa paikkatietopalveluasi metatietojen laatimiseen, ota yhteyttä osoitteeseen metatieto@maanmittauslaitos.fi

Kun metatiedot on julkaistu Paikkatietohakemistossa, ne näkyvät rajapintapalvelun kautta myös Euroopan komission INSPIRE Geoportal -palvelussa. Kun metatiedot löytyvät Geoportaalista, ne ovat läpäisseet INSPIRE-validaattorin testit ja INSPIRE-direktiivin metatietovaatimukset on täytetty kyseisen paikkatietoaineiston tai -palvelun osalta. Jos validoinnissa on ongelmia, ota yhteyttä osoitteeseen metatieto@maanmittauslaitos.fi

Näillä sivuilla keskitymme INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukaisiin metatietoihin, mutta myös muut metatiedot ovat tervetulleita Paikkatietohakemistoon. Tällöin niille on kirjattava avainsana Ei-INSPIRE, jolloin niiden metatietojen ei tarvitse läpäistä INSPIRE-vaatimusten validointia ja niitä ei näytetä INSPIRE Geoportal -palvelussa.

Metatiedot vaativat jatkuvaa päivitystä

Kun metatiedot on laadittu kerran, niitä on päivitettävä jatkuvasti, jotta ne pysyvät ajan tasalla. Esimerkiksi tällaisia tietoja syntyy paikkatiedon elinkaaren eri vaiheissa:

  • Millaisia tietoja paikkatietoaineistossa on?
  • Miten aineisto on kerätty? Onko siinä käytetty pohjatietoina muita aineistoja?
  • Miten paikkatiedon laatu on arvioitu ja raportoitu?
  • Miten voin saada paikkatiedot käyttööni? Mistä ne ovat saatavilla?
  • Millaisiin käyttötarkoituksiin paikkatietoa kannattaa käyttää?
  • Kuinka usein paikkatietoa päivitetään? Mitä muutoksia niissä tehdään?
  • Onko käyttäjällä ajantasainen tieto käytettävissään?

Lainsäädäntö ja standardit metatietojen taustalla

INSPIRE-direktiivin vaatimukset metatiedoille on kuvattu INSPIRE-lainsäädännössä. 

Metatietojen INSPIRE-vaatimukset perustuvat kansainväliseen ISO 19115:2003 -standardiin "Geographic Information - Metadata" ja sen XML-toteutuksen määrittelevään ISO 19139:2007 -standardiin "Geographic Information - Metadata - XML Schema Implementation". Linkit osoittavat standardin niihin versioihin, joihin INSPIRE-vaatimukset perustuvat.

Euroopan komissio päivitti vuonna 2017 teknisen ohjeen (versio 2.0.1) metatietojen laatimiseksi. Esimerkiksi käyttö- ja saatavuusrajoitteet ilmoitetaan uudella tavalla. Siksi metatietoihin on tehtävä joitakin muutoksia. Kansallisen JHS 158 -suositukseen Paikkatiedon metatiedot liite 4 on päivitetty vastaamaan nykyistä teknistä ohjetta.

Metatiedot vaikuttavat suoraan INSPIRE-seurannan tuloksiin. Seuranta on automatisoitu ja perustuu Suomen osalta Paikkatietohakemistosta kerättyihin metatietoihin.