INSPIRE: Metatiedot

Metatieto on tietoa tiedosta, tässä tapauksessa paikkatiedosta. Metatietojen avulla kuvaillaan, millainen aineisto tai palvelu on. Kuvailussa voidaan muun muassa kertoa, millainen aineisto on, miten se on saatavilla ja kuka siitä vastaa. Kun kuvailut tehdään metatietojen avulla, kaikissa kuvailuissa on sama rakenne. Näin tietojen löytäminen ja vertailu on helpompaa.

INSPIRE-direktiivi velvoittaa organisaatioita kuvailemaan INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot, -aineistosarjat ja -palvelut. Näin muut organisaatiot saavat tietää sinun organisaatiosi paikkatiedoista. Lisääntyneen tiedon myötä paikkatietoja hyödynnetään yli organisaatiorajojen ja päällekkäinen työ vähenee. Näin myös kustannukset alenevat.

Toimi näin

 1. Aloita metatietojen laatiminen vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  Onko kyseessä aineisto vai palvelu?
  Onko aineistoille pyydetty yksilöivät tunnukset?
  Onko metatiedot jo olemassa mutta vanhentuneet?
  Onko minulla tunnukset Paikkatietohakemistoon?
   

 2. Pyydä yksilöivät tunnukset

  Jokaiselle paikkatietoaineistolle on metatiedoissa määriteltävä yksilöivä tunnus. Sen on 7-numeroinen merkkijono, jonka saat INSPIRE-sihteeristöltä. Voit pyytää tunnisteen samassa sähköpostissa useammalle aineistolle. Samassa sähköpostissa voit myös pyytää tarvittaessa tunnukset Paikkatietohakemistoon.
   

 3. Pyydä tunnukset Paikkatietohakemistoon

  Helpoiten metatietojen laatiminen ja ylläpito onnistuu Paikkatietohakemistossa. Tunnukset Paikkatietohakemistoon saat INSPIRE-sihteeristöltä.

  Jos organisaatiollasi on käytössä oma metatietopalvelu, ota yhteyttä sen ylläpitoon.  Metatiedot tulisi hakea sieltä automaattisesti Paikkatietohakemistoon CSW-rajapintapalvelun kautta. Jos haluat käyttää rajapintapalvelua, ota yhteyttä, niin autamme yhteyden muodostamisessa. Kahdessa paikassa metatietoja ei kannata ylläpitää.
   

 4. Laadi metatiedot

  Laadi metatiedot aineistosta, aineistosarjasta tai palvelusta. Voit laatia ne suoraan Paikkatietohakemiston metatietoeditorilla. Halutessasi voit laatia ne myös oman organisaatiosi metatietopalvelussa tai suoraan XML-tiedostona, jonka voit ladata Paikkatietohakemistoon. Suosittelemme metatietojen laatimista Paikkatietohakemistolla. Katso ohjeet metatietojen luomiseen Paikkatietohakemistossa Paikkatietohakemiston käyttöohjeesta.

  Metatiedot ovat hieman erilaiset aineistoille (ja aineistosarjoille) ja palveluille. Metatiedot on listattu tämän sivun alalaidassa. Tarkemmin metatietokohtaiset vaatimukset on kuvattu suosituksen JHS 158 Paikkatiedon metatiedot liitteessä 4.

  Tässä ohjeessa keskitytään INSPIRE-metatietoihin. Metatietoja voidaan kuitenkin laatia myös muille aineistoille ja palveluille samojen ohjeiden mukaisesti.

  Onko sinulla kysyttävää metatiedoista? Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

 5. Päivitä metatietoja tarvittaessa

  Metatiedot vanhenevat nopeasti. Metatietojen ajantasaisuus on kuitenkin erittäin tärkeää, koska vanhentunut tieto ei ole metatiedon lukijalle hyödyllinen. Vanhentuneiden tietojen perusteella paikkatietoaineistoa tai -palvelua valitseva paikkatiedon hyödyntäjä voi tehdä väärän valinnan tai toisen aineistojen tuottaja ei tiedä, että toisen tuottajan aineistoon on jo päivitetty hänen haluamansa tiedot.

  Siksi suosittelemme tarkistamaan ja päivittämään metatiedot aina, kun muutoksia tulee, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. Päivitys onnistuu helposti Paikkatietohakemiston metatietoeditorilla tai organisaation omassa metatietopalvelussa, josta tiedot päivittyvät Paikkatietohakemistoon välittömästi.

Aineistojen metatiedot

Resurssin nimi Aineiston nimi
Tiivistelmä Tiivistelmä aineiston sisällöstä
Resurssin tyyppi Tieto, onko kyseessä aineisto, aineistosarja vai palvelu
Resurssin osoite Linkki lisätietoon aineistosta. Pakollinen, jos aineistosta löytyy lisätietoa esimerkiksi organisaation verkkosivuilta.
Yksilöivä resurssitunniste INSPIRE-sihteeristöltä saatava aineiston yksilöivä tunnus
Resurssin kieli Kieli, jolla aineiston tekstisisältö on kirjoitettu. Pakollinen, jos aineistossa on tekstisisältöä.
Aiheluokka Aineiston sisältöä kuvaileva teema
Avainsana Aineistoa kuvaileva avainsana. Yhden avainsanan on oltava INSPIRE-teeman nimi.
Sijaintia rajaava suorakaide Aineiston maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena
Aikaviite Aineiston ajallinen ulottuvuus
Historiatieto Selitys aineiston luontiprosessista ja laadusta
Erotuskyky Aineiston sijainnillinen yksityiskohtaisuus. Pakollinen, jos aineistolle voidaan määritellä mittakaava tai näytetiheys.
Sääntöjenmukaisuus Tieto, onko aineisto INSPIRE-vaatimusten mukainen
Saatavuus- ja käyttöehdot Aineiston saatavuuteen ja käyttöön liittyvät ehdot ja maksut
Julkisen saatavuuden rajoitukset Rajoitteet aineiston julkisessa saatavuudessa ja turvaluokittelu
Vastuutaho Aineistosta vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli
Metatiedosta vastaava taho Aineiston metatiedoista vastaavan organisaation nimi ja sähköpostiosoite
Metatiedon päiväys Aineiston metatietojen laatimis- tai päivitysajankohta
Metatiedon kieli Kieli, jolla aineiston metatiedot on kirjoitettu

Palvelujen metatiedot

Resurssin nimi Palvelun nimi
Tiivistelmä Tiivistelmä palvelun sisällöstä
Resurssin tyyppi Tieto, onko kyseessä aineisto, aineistosarja vai palvelu
Resurssin osoite Linkki palveluun. Pakollinen, jos palveluun on olemassa linkki.
Liitännäisresurssi Linkki kunkin palvelusta saatavilla olevan aineiston metatietoihin. Pakollinen, jos palvelun käyttämiin tietoaineistoihin on olemassa linkki.
Paikkatietopalvelutyyppi Tieto, onko kyseessä haku-, katselu-, lataus-, muunnos- vai muu palvelu
Avainsana Palvelua kuvaileva avainsana. Yhden avainsanan on oltava paikkatietopalvelun luokka.
Sijaintia rajaava suorakaide Palvelun maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena. Pakollinen, jos palvelulla on selkeä sijainnillinen kattavuus.
Aikaviite Palvelun ajallinen ulottuvuus
Erotuskyky Palvelun sijainnillinen yksityiskohtaisuus. Pakollinen, jos erotuskykyä palvelussa on rajoitettu. Erotuskyky kirjataan tiivistelmään.
Sääntöjenmukaisuus Tieto, onko palvelu INSPIRE-vaatimusten mukainen
Saatavuus- ja käyttöehdot Palvelun saatavuuteen ja käyttöön liittyvät ehdot ja maksut
Julkisen saatavuuden rajoitukset Rajoitteet palvelun julkisessa saatavuudessa ja turvaluokittelu
Vastuutaho Palvelusta vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli
Metatiedosta vastaava taho Palvelun metatiedoista vastaavan organisaation nimi ja sähköpostiosoite
Metatiedon päiväys Palvelun metatietojen laatimis- tai päivitysajankohta
Metatiedon kieli Kieli, jolla palvelun metatiedot on kirjoitettu

Koulutus

Tutustu metatietoihin ja Paikkatietohakemistoon INSPIRE-sihteeristön tuottamalla koulutusvideolla:

Videolla esitetyt kalvot ovat saatavilla pdf-tiedostona.

Paikkatietohakemiston käyttöohje

Näin opit käyttämään Paikkatietohakemistoa 10 minuutissa

Selitetty minuutissa: Kuntien aineistojen metatiedot Paikkatietohakemistoon

Lainsäädäntö

Standardit ja suositukset