Hyppää pääsisältöön

INSPIRE-työkaluja

Tällä sivulla kuvatut työkalut on tarkoitettu lähinnä tiedontuottajille. Paikkatietojen käyttäjille tarkoitettuja palveluita on koottu sivulle Tiedonhakupalvelut.

Paikkatietohakemisto

Paikkatietohakemisto on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, maksuton palvelu, jossa rekisteröityneet tiedontuottajat voivat laatia ja julkaista metatietoja. Metatiedot eli kuvaukset auttavat käyttäjiä löytämään paikkatietoaineistoja ja -palveluita sekä arvioimaan, soveltuvatko ne heidän käyttötarkoituksiinsa.

Kuka tahansa voi käyttää Paikkatietohakemistoa julkaistujen metatietojen etsintään, hakuun ja uudelleenkäyttöön. Paikkatietohakemiston rajapintapalvelua käytetään muissa tiedonhakupalveluissa kuten Paikkatietoikkunassa, Avoindata.fi-palvelussa ja Euroopan komission INSPIRE-geoportaalissa.

Voit laatia metatietoja paikkatietoaineistoistoillenne ja -palveluillenne käyttäen Paikkatietohakemiston mallipohjia. Katso lisätietoja sivulta Näin laadit metatiedot ja Paikkatietohakemiston käyttöohjeesta.

Avaa Paikkatietohakemisto

Luettelopalvelu

Luettelopalvelua käytetään varmistamaan, että käytetyt koodiarvot pysyvät samoina samoille kohteille käyttötavasta riippumatta. Käyttäjinä ovat yleensä sovelluskehittäjät ja sovellusten ylläpitäjät. Luettelopalvelua ylläpitää Maanmittauslaitos ja siitä löytyvät Suomessa jo määritellyt koodiluetteloarvot. Mikäli organisaatiollanne on tarpeita päivittää luettelopalvelua, ota yhteyttä osoitteeseen inspire@maanmittauslaitos.fi. Vientiä varten tarvitaan koodiluettelon nimi, sen arvot ja arvojen määritelmät csv-tiedostona.

Avaa Luettelopalvelu

Uudelleenohjauspalvelu

Uudelleenohjauspalvelu varmistaa, että organisaationne paikkatietoaineistot löytyvät, vaikka aineistot siirtyisivät eri paikkaan esimerkiksi kuntaliitoksen tai muun organisaatiomuutoksen vuoksi. Uudellenohjauspalvelulla kohteen tiedot ovat löydettävissä pysyvästi samasta URL-osoitteesta ja niihin voidaan viitata mistä tahansa ulkoisesta lähteestä. Tähän käytetään yksilöivää tunnusta (http://paikkatiedot.fi -alkuinen tunnus), joka syötetään esim. nettiselaimeen. Tämä on JHS193-suosituksen mukainen rakennemalli paikkatiedon yksilöiville tunnuksille.

Tiedontuottajan vastuulla on ilmoittaa uudelleenohjauspalvelun ylläpitäjälle (Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö, inspire@maanmittauslaitos.fi), mihin aineistossa käytössä olevat pysyvät tunnukset ohjataan.

Katso toteutusesimerkit: 

Nimistön tietokortit ja Paikkatieto-ontologia

INSPIRE-validointipalvelu

INSPIRE-validointipalvelu on tarkoitettu INSPIRE-velvoitettujen, paikkatietoa tuottavien viranomaisten ja kuntien käyttöön. Komission INSPIRE-validointipalvelun avulla voit tarkistaa organisaatiosi paikkatietoaineistojen INSPIRE-mukaisuuden. Maanmittuslaitos ylläpitää komission laatimasta validaattorista kansallista versiota, joka mahdollistaa useamman yhtäaikaisen käyttäjän. Ota huomioon, että se päivitetään kuitenkin viiveellä.

Kun haluat tarkistaa INSPIRE-tietotuotteiden oikeellisuutta, aja Interoperable data sets in GML (Guidelines for the Encoding of Spatial Data version 3.3) -testejä sekä paikkatietoteema-spesifisiä testejä, mikäli niitä on tarjolla.

Palvelussa on myös mahdollista validoida aineistojen ja palvelujen metatietoja, direktiivin liitteen I mukaisia tietotuotteita sekä WFS-, WCS- ja Atom-palveluita. Validoinnin tuloksena syntyy raportti, jonka avulla INSPIREn teknisten ohjeiden vastaiset kohdat on helpompi korjata. Paikkatietohakemistoon tallennetut metatiedot ajetaan automaattisesti validaattorin läpi, ja löydät raportit tutkittaviksesi suoraan palvelusta. 

Avaa komission tarjoama INSPIRE-validointipalvelu
Avaa Maanmittauslaitoksen tarjoama INSPIRE-validointipalvelu
Avaa Maanmittauslaitoksen INSPIRE-metatietojen validointiraportit