Hyppää pääsisältöön

Tietotuotteet

INSPIRE-tietotuote on INSPIRE-direktiivin säännösten mukainen tietotuote, joka on tietosisällöltään ja rakenteeltaan mahdollisimman yhteismitallinen eri maiden välillä. INSPIRE-tietotuotteiden tietosisältö on suunniteltu EU:n ympäristöpolitiikan tarpeisiin. INSPIRE-tietotuotteita tarvitsevat muun muassa ylikansalliset organisaatiot, kuten HELCOM ja ylikansalliset hankkeet, kuten Copernicus sekä useamman jäsenmaan alueella toimivat yritykset esimerkiksi paikkatietopohjaisten ratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi jäsenmailla voi olla hyötyä siitä, että eri jäsenmaiden organisaatioiden aineistot ovat saatavilla samassa rakenteessa.

Tietotuotteiden sisältö on kuvattu kunkin INSPIRE-paikkatietoteeman tietotuotemäärittelyssä. Niiden keskeisin (lakisääteinen) sisältö on koottu komission vuosien 2010 ja 2013 asetuksiin paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta.

Teemoista vastaavat viranomaiset ovat INSPIRE-toimeenpanoa Suomessa tukeakseen laatineet INSPIRE-sihteeristön avustuksella kansalliset tietotuotesuunnitelmat INSPIRE-teemojen osalta. Ne ja tietotuotemäärittelyt löytyvät Tietotuotemäärittelyt-sivuilta. 

INSPIRE-tietotuotteet tulee julkaista INSPIREn mukaisessa katselu- ja latauspalvelussa

Esimerkkejä Suomen INSPIRE-tietotuotteista ja niitä tarjoavista palveluista: