Hoppa till huvudinnehåll

Dataprodukter

En INSPIRE-dataprodukt är en dataprodukt som överensstämmer med bestämmelserna i INSPIRE-direktivet och som till sitt datainnehåll och struktur är så enhetlig som möjligt mellan olika länder. Informationsinnehållet i INSPIRE-dataprodukter är planerade för behoven inom EU:s miljöpolitik. INSPIRE-dataprodukter behövs av bland annat överstatliga organisation, som HELCOM och överstatliga projekt, som Copernicus samt företag som verkar i flera medlemsländer, till exempel med utveckling av lösningar baserade på geodata. Dessutom kan medlemsstaterna ha nytta av att datamängder från olika medlemsländers organisationer finns tillgängliga i samma struktur.

Innehållet i dataprodukter beskrivs i dataproduktspecifikationen.för varje INSPIRE-geodatatema. Det centrala (lagstadgade) innehållet i dessa har sammanställts kommissionens förordningar 2010 och 2013 vad gäller interoperabilitet för geodatamängder och -tjänster.

De myndigheter som ansvarar för temana har för att stöda genomförandet av INSPIRE i Finland med stöd av INSPIRE-sekretariatet utarbetat nationella dataproduktplaner för INSPIRE-temana. De och dataproduktspecifikationerna finns på Dataproduktspecifikationer

INSPIRE-dataprodukter ska publicera i en visnings- och nedladdningstjänst som överensstämmer med INSPIRE. 

Exempel på Finlands INSPIRE-dataprodukter och tjänster som erbjuder dem:

Bilaga I: Dataproduktspecifikationer

Referenskoordinatsystem

Geografiska rutnätssystem

Geografiska namn

Administrativa enheter

Adresser

Fastighetsområden

Transportnät

Hydrografi 

Skyddade områden 

Bilaga II: Dataproduktspecifikationer

Höjd

Landtäcke

Ortofoto 

Geologi 

Bilaga III: Dataproduktspecifikationer

Statistiska enheter

Byggnader

Mark 

Markanvändning

Människors hälsa och säkerhet

Allmännyttiga och offentliga tjänster

Anläggningar för miljöövervakning

Produktions- och industrianläggningar

Jordbruks- och vattenbruksanläggningar

Befolkningsfördelning- demografi

Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering samt enheter för rapportering

Naturliga riskområden

Atmosfäriska geografiska meteorologiska förhållanden

Geografiska oceanografiska förhållanden

Havsområden

Biogeografiska regioner

Naturtyper och biotoper

Arters utbredning

Energiresurser

Mineralfyndigheter

SLD-beskrivningsfiler

De beskrivningsstilar för dataprodukter i visningstjänster som beskrivs i dataproduktspecifikationerna finns på SLD-beskrivningsspråk i zip-filen nedan.

SLD-beskrivningsfiler 3.5.2010.zip

Modellering

Vid utarbetandet av geodataprodukterna har man använt modelleringsmetoder som beskrivs i följande dokument. Dokumenterna är tillgängliga enbart på engelska.

Scheman

INSPIRE-schemana finns på Europeiska kommissionens INSPIRE-sidor.