Hoppa till huvudinnehåll

Statistisk baskarta

På den statistiska baskartan visas allmänna administrativa gränser och områdesindelningar (kommuner, landskap och regionförvaltningsverk) samt namnen på områdesindelningarna. Kartan lämpar sig bl.a. som baskarta för statistiska temakartor som grundar sig på kommunindelningen eller någon annan områdesindelning härledd från den.

Statistiska baskartor får användas både för privat och kommersiellt bruk, publiceras, licensieras vidare och anslutas till någon annan produkt eller tjänst. Den enda begränsningen är att materialets originalkälla måste nämnas i samband med användningen, © Lantmäteriverket. Den statistiska baskartan kan skrivas ut i skalan ca 1:3 milj. :