Pågående förrättningar

Vissa pågående förrättningar har en egen webbsida som innehåller ytterligare information om förrättningen. Internetadressen för din förrättning finns på sammanträdeskallelsen.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.