Hoppa till huvudinnehåll

Fastigheter

Under denna rubrik hittar du våra tjänster för fastighetsägare. Här får du även information om fastigheter och om vilka uppgifter som finns i våra register och hur du kan få tillgång till uppgifterna.

Med en fastighet avses exempelvis en lägenhet (utanför detaljplaneområde) eller tomt (inom detaljplaneområde). En fastighet kan omfatta jord- och vattenområden, andelar i samfällda områden samt vägrätter och andra servitut.

Sköt din fastighets ärenden

I e-tjänsten kan du titta på uppgifter om din fastighet, registrera äganderätten, ansöka om en lantmäteriförrättning eller köpa utdrag och intyg som berör din fastighet.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du köpa eller överlåta en fastighet elektroniskt, ansöka om en ny inteckning och ansöa om överföring av ett elektroniskt pantbrev.
•    Ta en titt på fastighetsköparens komihåglista 
•    Så här ansöker du om inteckning
•    Statistikuppgifter om fastighetsköp

Information för fastighetsägaren Ärvande av fastighet eller annan ändring av ägare Meddela väglagets eller det samfällda områdets uppgifter

Tjänster för fastighetsägare

Information om fastigheter

Fastighetsuppgifter för yrkesbruk

Tema

Ta reda på uppgifter som berör din fastighet

Du kan kontrollera uppgifter som berör din fastighet i vår e-tjänst. Du kan också köpa utdrag och intyg över din fastighet.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.