Skip to main content
Talvinen kuva omakotitaloalueelta.

Giddodagat

Sihkkarastit eanaoamasteami ja loatnamiehtanvuogádaga dainna lágiin ahte doallat dieđuid giddodagain registtariinneamet.

Sihkkarastit eanaoamasteami ja loatnamiehtanvuogádaga dainna lágiin ahte doallat giddodagaid lágačuorvagiid ja giddemiid sihke giddodagaid eará dieđuid registtariinneamet. Eanamihtidandoaimmahusain vuođđuduvvojit ođđa giddodagat, rievdaduvvojit giddodagaide gullevaš vuoigatvuođat ja meroštallojuvvojit giddodagaid viidodagat.

Bálvalusat

Eanamihtidandoaimmahusa

Mii lea giddodat?

Giddodat lea iehčanas eanaoamastanovttadat, mii lea merkejuvvon giddodatregisttarii. Dainna oaivvilduvvojit ovdamearkkadihte dálut ja duktásajit.

Giddodat doallá sisttis dasa gullevaš areála, ossosiid oktasaš guovlluide ja giddodahkii gullevaš losádusrivttiid nugo ovdamearkan geaidnovuoigatvuođaid. Dábálapmosit maiddái giddodaga visttit gullet giddodahkii.

Giddodaga oasti ja vuovdi muitolistu Giddodaga oamasteami nuppástuvvan

Temá