Skip to main content
Etualalla vesialue ja nurmikkoa, taustalla näkyy kerrostaloja ja niiden valoja, jotka heijastuvat vedenpintaan.

Lanjadagat

Dán oasis gávnnat lanjadagaid oamasteaddjiide oaivvilduvvon bálvalusaid.

Oasuslogahallama sirdin ásodatsearvái

Háliidatgo sirdit ásodatsearvvi oasuslogahallama lanjadatdiehtovuogádahkii? Buot ásodatsearvvit galget sirdit oasuslogahallamiiddiset lanjadatdiehtovuogádahkii ovdal jagi 2023 loahpa.

Loga lasi oasuslogahallama sirdima birra (suomagillii)

Temá