Organisašuvdna

Badjel 200-jahkásaš Eanamihtidanlágádus dahká iešguđetlágan eanamihtidandoaimmahusaid nugo ovdamearkka dihte laigemiid ja dállooasseordnestallamiid sihke buvttada kártamateriálaid ja ovddida daid oktasašgeavaheami.

Eanamihtidanlágádus dorvvasta eanaoamastusa ja loanaaddinvuogádaga bajásdoallamiin giddodagaid lágačuorvagiid ja giddehusaid sihke eará giddodatdieđuid registariinis. Guovddáš bargguide gullet maid báikedieđu dutkamuš ja heiveheapmi sihke diehtovuogádagaid ovddidanbarggut.

Eanamihtidanlágádusas leat doaibmasajit 37 báikegottis birra Suoma, Mariehámmanis gitta Avvilii. Bargit leat oktiibuot sullii 2 000. Organisašuvdna čohkiida guovddášhálddahusas sihke njealje doaibmaovttadagas, mat leat Buvttadeapmi, Almmolašhálddahus, Diehtoteknihka bálvalanguovddáš ja Báikediehtoguovddáš.