Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder

I det här avsnittet finns våra tjänster för bostadsägare. Här får du också information om aktielägenheterna. Vi berättar vilka uppgifter som finns i våra register och hur du kan få tillgång till dem.

Vi erbjuder tjänster för bostadsägare

Uppgifter om husbolag och ägare av aktielägenheter förs in i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.

Tänker du sälja eller köpa en aktielägenhet? Köparens och säljarens kom-ihåg-listor innehåller viktiga saker om hur du köper eller säljer en bostad. Våra interaktiva anvisningar hjälper dig att kontrollera hur du registrerar äganderätten i olika situationer.

Information till lägenhetsägare Så här registrerar du äganderätten till din aktielägenhet Minneslista för den som köper en lägenhet Minneslista för den som säljer en lägenhet

Tjänster för bostadsägare

Tema

Aktiebrev i pappersform till elektronisk form

Kontrollera med hjälp av ärendehanteringshjälpen hur du registrerar äganderätten till din aktielägenhet.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

Har ditt husbolag ännu inte överfört aktieboken?

Överföringen kan göras av disponenten eller husbolagets styrelseordförande i tjänsten för överföring av aktiebok.

Mera information om överföring av aktiebok