Hoppa till huvudinnehåll

Samtycke till registrering av ägande eller pantsättning av aktielägenhet

När säljaren av en aktielägenhet har antecknats elektroniskt i bostadsdatasystemet, behöver köparen säljarens samtycke för att registrera ägandet av aktielägenheten.

Samtycke behövs även när aktielägenheten har getts som gåva. Samtycke behövs även för registrering av pantsättning. Då ges samtycket av den ägare eller nya ägare, vars ägarandel pantsätts.  

Samtycke till registrering av ägande  

Säljarens samtycke krävs för att registrera ägande av en aktielägenhet.  

Du kan påvisa samtycke genom att till ansökan bifoga  

  • en kopia av köpebrevet eller
  • ett skriftligt samtycke som inkluderar säljarens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).

Lantmäteriverket kontrollerar att säljaren har gett sitt samtycke. 

  • Skriftligt samtycke kan även lämnas på ansökningsblanketten. 

Om säljaren är ett dödsbo, ska alla dödsbodelägare lämna sitt samtycke:  

  • Om uppgifter om dödsbodelägarna finns i bostadsdatasystemet, räcker det med att till ansökan bifoga köpebrevet eller det skriftliga samtycket.
  • Om det inte finns några uppgifter om delägarna i bostadsdatasystemet, kontrollerar Lantmäteriverket uppgifterna om dödsbodelägarna. Då ska inte bara köpebrevet eller det skriftliga samtycket bifogas ansökan, utan även bouppteckningen, släktutredningen och testamentet, om det finns ett sådant. 
  • Om en dödsbodelägare har befullmäktigat en person att lämna samtycke, ska fullmakten bifogas ansökan.

Samtycke till registrering av pantsättning  

Ansökan om att registrera pantsättning av en aktielägenhet görs av långivaren (vanligtvis en bank). För registrering av pantsättning behövs ägarens samtycke. 

Det finns två sätt att påvisa samtycke: 

  • banken bifogar en kopia av den undertecknade pantsättningsförbindelsen till ansökan
  • ägaren till aktielägenheten undertecknar ansökan om registrering av pantsättning

Om äganderätten ännu inte har överförts till den nya ägaren, behövs även säljarens samtycke till registrering av pantsättningen.  

Läs mer om registrering av pantsättning 
 

Behöver du hjälp?

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas