Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om registrering av nyttjanderätt till aktielägenhet

Du kan ansöka om registrering av nyttjanderätt till aktielägenhet enbart i följande fall:

 • efterlevande makes besittningsrätt
 • nyttjanderätt som grundar sig på testamente.

Obs! Om nyttjanderätten har avtalats i till exempel ett köpe- eller gåvobrev kan den inte registreras i bostadsdatasystemet.

Registrering av nyttjanderätten säkerställer din rätt, eftersom ägaren av aktielägenheten inte utan ditt samtycke kan sälja lägenheten eller ansöka om registrering av pantsättning för lägenheten.

Nyttjanderätten till aktielägenheten antecknas i bostadsdatasystemet. Efter det här syns nyttjanderätten som en begränsning i aktielägenhetsutskriften och aktieboken.

Du kan ansöka om registrering av nyttjanderätt om husbolaget hör till bostadsdatasystemet.

Efterlevande makes besittningsrätt

Ansök om registrering av din besittningsrätt om du har blivit efterlevande make och besitter ett gemensamt hem eller en annan aktielägenhet som lämpar sig som hem.

Nyttjanderätt som grundar sig på testamente

Nyttjanderätten grundar sig på villkor som definieras i testamentet. Ansök om registrering av din nyttjanderätt om du har fått nyttjanderätt till aktielägenheten genom ett testamente. 

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Så här ansöker du om registrering av nyttjanderätt

 1. Kontrollera tillsammans med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice att husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.
 2. Ta fram de bilagor som behövs för ansökan:
  – bouppteckning och släktutredning, om det är fråga om en efterlevande makes besittningsrätt
  – bouppteckning och testamente, om det är fråga om nyttjanderätt som grundar sig på testamente. 
 3. Fyll i ansökan.
 4. Skicka ansökan inklusive bilagor via tjänsten Turvaviesti eller per post
   

Begränsningar av besittningsrätt till aktielägenhet

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101001
Anteckning av begränsning
69,00 Ingen moms
7481101002
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning /anmälan
69,00 Ingen moms
7481101003
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter/anmälan)
69,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för borttagning av begränsningsanteckningar som inte är begränsningsanteckningar som gäller under byggnadsskedet.

 

 

 

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas