Hoppa till huvudinnehåll

Kom-ihåg-lista för dig som ska sälja en aktielägenhet

Ägandet av en aktielägenhet kan anges antingen med ett aktiebrev i pappersform (nedan aktiebrev) eller en elektronisk ägaranteckning (nedan ägaranteckning) i bostadsdatasystemet.

Före köpslutet ska du

  • Om aktielägenheten har en ägaranteckning visa aktielägenhetsutskriften till köparen. Du kan köpa en utskrift över din egen aktielägenhet i Lantmäteriverkets e-tjänst.
  • Om aktielägenheten har ett aktiebrev lönar det sig att göra köpet med ett aktiebrev. Köparen ansöker om registrering av ägandet efter köpslutet.
  • Obs! Om delägarna i ett oskiftat dödsbo säljer en aktielägenhet som är i den avlidna personens namn lönar det sig att registrera ägandet före köpet.

Vid köpslutet

  • Obs! Ge köparen en fullmakt för deltagande i bolagsstämman eftersom köpebrevet inte räcker som intyg om att köparen har rätt att delta. Husbolaget kontrollerar ägaruppgifterna i bostadsdatasystemet men det kan ta flera månader innan ägandet blir registrerat.
  • Om aktielägenheten har en ägaranteckning, ge köparen ditt samtycke till att köparen registrerar sitt ägande.
  • Om aktielägenheten har ett aktiebrev, gör en överföringsanteckning på aktiebrevet i samband med köpet och ge aktiebrevet till köparen.

Efter köpslutet

Efter köpslutet ska den nya ägaren ansöka registrering av ägande i bostadsdatasystemet.

Se även

Våra anvisningar om hur du registrerar äganderätten till en aktielägenhet. I anvisningarna kan du läsa hur aktielägenhetens ägande registreras i samband med ett bostadsköp.

Information och anvisningar om bostadsköp på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Behöver du hjälp?