Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter och leveransadresser

Ägande och pantsättning av fastigheter

Vi ber dig i första hand använda våra elektroniska ärendehanteringskanaler. Via Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om exempelvis lagfart eller registrering av arrenderätt eller annan särskild rättighet eller komplettera en anhängig ansökan. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du ansöka om ny inteckning samt överföring eller dödande av elektroniskt pantbrev.

Skicka blanketterna med bilagor till en av följande adresser. Om en handling i original behövs som bilaga, kan du skicka den per post eller visa upp det vid närmaste verksamhetsställe.

Blanketter för inskrivning 

Ägande och pantsättning av aktielägenheter

Skicka blanketterna med bilagor till en av följande adresser:

Registrering av äganderätt till och pantsättning av en aktielägenhet

Registrering av besittningsrätt till aktielägenhet

Aktielägenhetens RS-anmälningar (RS-banker, regionförvaltningsverken)

Aktieägarens kontaktuppgifter i husbolagets aktiebok

Ansökningar om lantmäteriförrättning

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om vilken lantmäteriförrättning som helst.

Ansökningar om lantmäteriförrättning skickas till en av följande adresser:

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 1005, 33101 Tammerfors.

Blanketter för lantmäteriförrättning 

Övriga ansökningar

Alla andra ansökningar (exempelvis Ändring av fastighetens namn eller sammanslagning av lägenheter) skickas till adressen:

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 1005, 33101 Tammerfors.

Övriga blanketter

Anmälan av uppgifter

Övriga blanketter

Blanketter som berör den registrerades begäran