Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter och leveransadresser

Ansökningar och bilagor som skickas till Lantmäteriverket innehåller personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter som behöver skyddas. Tjänsten Turvaviesti är ett datasäkert sätt att skicka denna information. Se noggrannare anvisningar om hur du använder tjänsten Turvaviesti.

  Ägande och pantsättning av aktielägenheter

  Skicka blanketterna med bilagor till en av följande adresser. Om det ursprungliga aktiebrevet eller ett interimsbevis behövs som bilaga, ska du skicka ansökan och den bifogade handlingen per post eller lämna dem till närmaste verksamhetsställe. Observera att aktiebrevet är ett värdepapper som du bör välja ett säkert leveranssätt för. Mera information finns exempelvis på Postens webbplats.

  Registrering av äganderätt till och pantsättning av en aktielägenhet

  Registrering av besittningsrätt till aktielägenhet

  Aktielägenhetens RS-anmälningar (RS-banker, regionförvaltningsverken)

  Aktieägarens kontaktuppgifter i husbolagets aktiebok

  Ägande och pantsättning av fastigheter

  Vi ber dig i första hand använda våra elektroniska ärendehanteringskanaler. Via Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om exempelvis lagfart eller registrering av arrenderätt eller annan särskild rättighet eller komplettera en anhängig ansökan. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du ansöka om ny inteckning samt överföring eller dödande av elektroniskt pantbrev.

  Skicka blanketterna med bilagor till en av följande adresser. Om en handling i original behövs som bilaga, kan du skicka den per post eller visa upp det vid närmaste verksamhetsställe.

  Blanketter för inskrivning 

  Ansökningar om lantmäteriförrättning

  I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om vilken lantmäteriförrättning som helst.

  Ansökningar om lantmäteriförrättning skickas till en av följande adresser:

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 1005, 33101 Tammerfors.

  Blanketter för lantmäteriförrättning 

  Övriga ansökningar

  Alla andra ansökningar (exempelvis Ändring av fastighetens namn eller sammanslagning av lägenheter) skickas till adressen:

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 1005, 33101 Tammerfors.

  Övriga blanketter

  Anmälan av uppgifter

  Övriga blanketter

  Blanketter som berör den registrerades begäran