Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter och leveransadresser

Du kan skicka handlingar per post eller e-post.

Lagfarts- och inteckningsansökningar

Skicka ansökningar om lagfart, inteckning, inskrivning av särskilda rättigheter och registrering av äganderätten till en aktielägenhet eller registrering av pantsättning av en aktielägenhet med bilagor till en av följande adresser.

Om du inte behöver bifoga handlingen i original till ansökan, kan du skicka ansökan med bilagor per e-post. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt t.ex. köpet, gåvan eller bytet. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du ansöka om ny inteckning eller överföring av elektroniskt pantbrev.

Blanketter för inskrivning 

Registrering av äganderätt till och pantsättning av en aktielägenhet

Registrering av besittningsrätt till aktielägenhet

Aktielägenhetens RS-anmälningar (RS-banker, regionförvaltningsverken)

Aktieägarens kontaktuppgifter i husbolagets aktiebok

Ansökningar om lantmäteriförrättning

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om vilken lantmäteriförrättning som helst.

Ansökningar om lantmäteriförrättning skickas till en av följande adresser:

  • e-post: forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi (bilagornas totala storlek max. 20 MB)
  • stora bifogade filer och krypterad e-post med hjälp av tjänsten Turvaviesti. (max. filstorlek på bilaga 50 MB)
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 1005, 33101 Tammerfors.

Blanketter för lantmäteriförrättning 

Övriga ansökningar

Alla andra ansökningar (exempelvis Ändring av fastighetens namn eller sammanslagning av lägenheter) skickas till adressen:

Övriga blanketter

Anmälan av uppgifter

Övriga blanketter

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.

Blanketter som berör den registrerades begäran