Hoppa till huvudinnehåll

För kommuner

Lantmäteriverket tillhandahåller kommunerna högklassiga och aktuella fastighets- och lägenhetsuppgifter och grundläggande geografisk information samt tjänster som hjälper kommunerna att planera, bygga och underhålla den byggda miljön. Kommunerna är viktiga informationsleverantörer och samarbetspartner till Lantmäteriverket.

Vi erbjuder också kommunerna stöd och verktyg för att bland annat föra ett fastighetsregister, genomföra fastighetsköp och upprätta arrendeavtal på en digital plattform samt förbättra sökbarheten i geodata och uppfylla förpliktelserna enligt Inspire-direktivet.

Ta del av våra viktigaste tjänster på denna sida.

Aktuellt

--


Tjänster för myndighetsverksamhet

Beskrivning av tjänsterna

Kerrotaloalue ilmasta kuvattuna.
Bild:
Maanmittauslaitos

Kommunerna kan använda material och tjänster från Lantmäteriverket för myndighetsverksamhet. Via tjänsterna tillhandahålls både öppet och licensbelagt material. Kommunerna kan använda licenspliktigt material för myndighetsverksamheten. Digitala tjänster bidrar till smidigare och flexiblare verksamhet.

 • Om du behöver få fastighetsuppgifter om köpeskillingen eller ägaren direkt till kommunens system, erbjuder vi avtalsbaserade gränssnittstjänster för det.
 • Uppgifterna och ändringarna i fastighetsregistret finns tillgängliga för kommunerna som filer via Datatjänsten. Du behöver inte alltid ha en egen app eller mjukvaruutveckling, eftersom fastighetsinformation också tillhandahålls via ett webbgränssnitt i Fastighetsdatatjänsten. För åtkomst till uppgifterna i bostadsdatasystemet krävs separat tillstånd.
 • Köpebrev för fastigheter och arrendeavtal kan upprättas elektroniskt via gränssnittet för Fastighetsöverlåtelsetjänsten (på finska).
 • Om du behöver till exempel terrängdata, namnbestånd, flygbilder eller fastighetsgränser kan du enkelt och smidigt ladda ner dem i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt eller använda gränssnittstjänsterna för kartor och geodata.

Det här får du ut av samarbetet med Lantmäteriverket

Riippusilta.
Bild:
Maanmittauslaitos

Samarbete ger många fördelar för kommuner och geodataanvändare

 • Lantmäteriverket har avtal om utbyte av material med över 200 kommuner. När en kommun ingår ett avtal om materialutbyte får den avgiftsfritt tillgång till Lantmäteriverkets avtalsbundna gränssnittstjänster.
 • Det är viktigt att vi får tillgång till aktuell geografisk information från kommunerna. På så sätt förblir det nationella materialet aktuellt. Det gynnar alla användare av terrängdata.

Ta del av hur du levererar data och ingår ett av avtal om materialutbyte.


Kartor och geodata för kommunens behov

Katu, jonka varrella kasvaa puita.
Bild:
Maanmittauslaitos

Behöver du bakgrundsmaterial för kommunens geodatatjänst, en enskild kartbilaga eller vill du integrera kartfunktionen till kommunens e-tjänst? Lantmäteriverket erbjuder flera olika alternativ för användning av kartor. Du kan använda gränssnittstjänsterna, filtjänsten för avgiftsfria data eller tjänsten Suomi.fi-kartor. Lantmäteriverkets kartmaterial baserar sig på terrängdatabasen och uppdateras samtidigt med databasen.

 • Via gränssnittstjänsterna kan du integrera till exempel en terrängkarta eller flygbilder i kommunens egna tjänster. Många kommuninvånare kan dra nytta av den lättlästa kartan som är tillgänglig via gränssnittet.
 • Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt får du enskilda kartblad som png-bilder.
 • Tjänsten Suomi.fi-kartor erbjuder ett gränssnitt för kommunens egna kartpublikationer.

Kommunens interoperabla geodata

Moottoritie, jolla ajaa autoja.
Bild:
Maanmittauslaitos

Behöver du stöd och verktyg för att förbättra sökbarheten och användningen av geodata och fullfölja INSPIRE-skyldigheter? Är beskrivningarna av geodataresurserna och geodatatjänsterna i kommunen ajour? Vill du kombinera kommunens kartor med andra organisationers kartlager i tjänsten Paikkatietoikkuna?

 • Vi stöder upprättände/skapande och förvaltning av metadata i tjänsten Paikkatietohakemisto
 • Vi laddar på begäran upp kartlager som publicerats via gränssnittstjänster till Paikkatietoikkuna
 • Vi bistår med att tolka INSPIRE-direktivet och den relaterade nationella lagstiftningen.

Målet är att kommunernas geografiska information ska finnas till hands och vara tillgänglig. Kommunerna spelar en viktig roll som genomförare av INSPIRE-direktivet och den nationella geodatalagstiftningen. INSPIRE-teamet vid Lantmäteriverket bistår kommunerna med detta. 


Utveckla din kommun genom forsking 

Drone landar.
Bild:
Lantmäteriverket

Vill din kommun utveckla sig genom forskning? Lantmäteriverkets forskningsinstitut Geodatacentral har tagit del i flera samarbetsprojekt med finska kommuner. Resultaten av projekten kan gynna kommunen själv, kommuninvånarna och de företag som verkar i området. Det är också möjligt för kommuner att ansöka finansiering för att genomföra forskningsprojekt.

Läs mer om Geodatacentralen

Evenemang och utbildningar

Vi ordnar evenemang för kommunerna. Ta del av dem!

Kontakta oss

Vill du ha mer information om material, användning av material och frågor om ansökningar om tillstånd?

Fyll i kontaktformuläret

Ta en titt på våra ofta förekommande frågor