Hyppää pääsisältöön

Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelut

Maanmittauslaitos ylläpitää Kiinteistövaihdannan rajapintapalveluja, jotka ovat tarkoitettu erilaisille kiinteistövaihdannan ammattitoimijoille. Kiinteistövaihdannan rajapintaan kytketyn luonnostelupalvelun avulla käyttäjä siirtää laaditut asiakirjat Kiinteistövaihdannan palveluun osapuolille katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Huom! Asiakirja allekirjoitetaan aina Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Lue lisää sähköisistä allekirjoituksista.

Luonnostelupalvelun tarjoajat esitellään tällä sivustolla. Rajapintaintegraatio on mahdollista rakentaa myös muuhun asiakirjojen hallintajärjestelmään. Kysy lisää omalta palveluntarjoajaltasi.

Rajapinnat perustuvat REST-tekniikkaan ja asiakirjat siirretään Kiinteistövaihdannan palveluun määrämuotoisina XML-sanomina.

Rajapintapalvelun hyödyt eri toimijoille

 • Joustavuus
 • Turvallisuus
 • Reaaliaikaiset tarkistukset taustarekistereistä
 • Automaattiset rekisterimerkinnät
 • Edullisemmat hinnat

Kiinteistönvälittäjänä voit sujuvasti laatia sähköisen kauppakirjan luonnoksen ja lähettää sen osapuolille katselmoitavaksi ja allekirjoittavaksi. Sähköisesti tehty kauppakirja on turvallinen tapa hoitaa kaupanteko, koska vältytään henkilötietoja sisältävän kauppakirjan lähettämiseltä sähköpostin tai postin kautta. Myös reaaliaikaiset rekisteritarkistukset lisäävät luotettavuutta ja nopeuttavat kaupantekoprosessia. Sähköisen kauppakirjan voi allekirjoittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköisesti tehty luovutuskirja ei tarvitse kaupanvahvistajaa. Järjestelmä tarkistaa tarvittavat tiedot reaaliaikaisesti eri taustarekistereistä.

Pankin toimihenkilönä voit laatia kaupankäyntiin ja vakuuksien varmistamiseen liittyvät hakemukset. Voit lähettää ostajalle kiinnityshakemuksen allekirjoitettavaksi jo ennen kaupantekoa ja näin varmistaa pankin vakuuden saannin. Voit myös sujuvasti siirtää panttikirjoja uudelle saajalle.

Kunnan viranhaltijana voit laatia sähköisen maanvuokrasopimuksen tai tontin kauppakirjan osapuolille katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi. Myös vuokraoikeuden jatkamiseen liittyvä sopimus onnistuu sähköisenä.

Esite sähköisestä maanvuokrasta.

Kuinka tehostaa palveluita digitaalisilla ratkaisuilla ja säästää aikaa sekä rahaa? - lue Spatineon blogikirjoitus.

Toimita asiakirjat sähköisesti

Luonnostelupalvelussa voit laatia asiakirjoja Kiinteistövaihdannan palvelun ulkopuolella.

Luonnosasiakirjat lähetetään rakenteisena Kiinteistövaihdannan palveluun osapuolten allekirjoitettavaksi. Kun asiakirja on allekirjoitettu Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto- tai kiinnitysasia tulee automaattisesti vireille Maanmittauslaitokselle asiakirjoineen.

Luonnostelupalvelun käyttäjä voi laatia seuraavia asiakirjoja:

 • Luovutuskirja (kauppa, lahja) tai esisopimus
 • Kiinnityshakemus
 • Ennakkoon valmisteltava kiinnityshakemus
 • Sähköisen panttikirjan siirtohakemus
 • Kiinnityksen kuolettamishakemus
 • Yhteiskiinnityksen purkamishakemus
 • Maanvuokrasopimus ja maanvuokraoikeuden muutossopimus

Organisaatio voi integroitua kiinteistövaihdannan rajapintaan itsenäisesti tai käyttää luonnostelupalvelua tarjoavaa palveluntarjoajaa. 

Kiinteistövaihdannan luonnostelupalvelun käyttöönotto edellyttää joissain tilanteissa asiakassopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa.

Näin saat rajapintapalvelut käyttöösi

 1. Tutustu rajapintapalveluiden sisältöön ja teknisiin rajapintakuvauksiin 
 2. Ota tarvittaessa yhteyttä palveluntarjoajaan, joka neuvoo sinua käyttöönotossa.
 3. Täytä tarvittaessa sopimuksen tilauslomake. Valmistelemme sen pohjalta sopimuksen.

 

Asiakassopimus sisältää seuraavat tuotteet:

 • Luovutuskirjan (kauppa, lahja) tai esisopimuksen luonnostelu
 • Kiinnityksen hakeminen
 • Sähköisen panttikirjan siirtäminen
 • Kiinnityksen kuolettaminen
 • Yhteiskiinnityksen purkaminen
 • Vakuutta koskevan sitoumuksen antaminen
 • Suostumuksen antaminen
 • Valtuuttaminen
 • Asiakirjan tai hakemuksen tilan seuraaminen
 • Asiakirjatäydennyksen lähettäminen vireillä olevaan hakemukseen
 • Valmiiden asiakirjojen lataus
 • Sähköinen lainhuutohakemus kirjallisesti tehdystä luovutuksesta (lainhuuto, selvennyslainhuuto ja erityisen oikeuden siirtäminen)

Lisäksi erillisellä sopimuksella voit saada käyttöösi seuraavat oheispalvelut:

 • Kiinnityshakemuksen valmistelu ennakkoon
  • Hakemus lähetetään Kiinteistövaihdannan palveluun ostajalle allekirjoitettavaksi jo ennen kaupan syntymistä. Kiinnityshakemus lähtee automaattisesti vireille sitten, kun ostajan lainhuuto tulee vireille.
 • Maanvuokrasopimus ja Sopimus maanvuokraoikeuden jatkamisesta tai muuttamisesta
   

Palvelun kuvaukset

Kiinteistövaihdannan palvelun palvelukuvaus (pdf)

Tekninen rajapintakuvaus

Ota yhteyttä palveluntarjoajiin Kiinteistövaihdannan luonnostelupalvelun käyttöönotosta. Luonnostelupalvelua tarjoavat:

Kysy lisää kiinteistövaihdannan rajapintapalveluista

sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi

Asiakassopimus

Asiakassopimuksen tekeminen edellyttää sitä, että asiakas on valinnut luonnostelupalvelun palveluntarjoajan, joka on Maanmittauslaitoksen hyväksymä. Esitäytetyt sopimukset sekä siihen liittyvä tietoturvaliite lähetetään sopimusyhteyshenkilölle muutaman päivän kuluessa sopimuksen tilaamisesta. Asiakassopimus sisältää rajapintapalvelujen käytön sekä koontilaskutuksen kahdesti kuussa.

Tee asiakassopimus

Ryhmäsopimus

Ryhmäsopimus on mahdollista solmia pankkiryhmää tai kiinteistönvälitysketjua varten, kun ryhmän osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä. Kun ryhmäsopimus on solmittu Maanmittauslaitoksen kanssa, voivat ryhmän osapuolena olevat itsenäiset yritykset liittyä käyttäjiksi liittymisilmoituksella.

Tietoturvaliite

Asiakkaan tulee huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön määräysten mukaisesti. 

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset on hyvä käydä läpi oman palveluntarjoajan kanssa. 

Kiinteistövaihdannan oheispalvelut

Asiakassopimuksen tehneet organisaatiot voivat tehdä luonnostelupalvelun kautta myös kiinnityshakemusten ennakkovalmistelun sekä sähköiset maanvuokrasopimukset. Palvelut edellyttävät erillistä sopimusta.

Sopimus sähköisestä maanvuokrasta

Vuokranantajalla on oltava sopimus maanvuokrasopimuksen sähköisestä allekirjoituspalvelusta Maanmittauslaitoksen kanssa.

Hae tarvittaessa myös kirjallisen yleisvaltakirjan tallentamista palveluun.

Laskutus

Sopimusasiakkaat saavat laskun kaksi kertaa kuukaudessa voimassa olevan Kiinteistövaihdannan palvelun hinnaston mukaan. Maksun voi ohjata osapuolille maksettavaksi verkkomaksuna myös Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Hae käyttölupaa Kiinteistövaihdannan palvelun tai sen rajapintapalvelujen testaamista varten. Maanmittauslaitos myöntää hakemuksesta luvan Kiinteistövaihdannan palvelun kehitys- ja koulutusympäristön käyttöön sekä testaukseen.

Lupa valmistellaan lomakkeen tietojen pohjalta ja lähetetään yhteyshenkilölle. Koekäyttö on maksutonta.

Hae koekäyttölupaa

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Ongelmia palvelun käytössä?