Hyppää pääsisältöön

Kaupanvahvistajan ohjeet

Kiinteistönluovutusilmoituksen tekee aina kaupanvahvistaja.

Kaupanvahvistajan ohje

Kiinteistönluovutusilmoitus

Kaupanvahvistajan on kahden päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta ilmoitettava luovutuksesta kiinteistönluovutusilmoituslomakkeella Maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee.

Kiinteistönluovutusilmoitukset pitää lähettää lomakkeella Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa.

Todistuslausuma

Kaupanvahvistaja merkitsee jokaiseen luovutuskirjaan todistuslausumansa luovutuskirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Ilman todistuslausumaa luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa todistuksen ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen sekä seuraavan tekstin:

"Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla."

Kaupanvahvistajan jakamat tiedotteet

Kiinteistönluovutuksen yhteydessä kaupanvahvistajan on jaettava luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten sekä molemmille luovutusosapuolille henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.

Kaupanvahvistajan päiväkirjojen arkistointi

Lain kaupanvahvistajista (573/2009) mukaan kaupanvahvistajan on pidettävä päiväkirjaa. Kaupanvahvistajien päiväkirjojen arkistoinnista vastaa kaupanvahvistaja.

Kaupanvahvistajan on liitettävä vahvistamastaan luovutuksesta päiväkirjaan luovutuskirjan tallekappale, sen liitteet (vain valtakirjat ja määräalan liitekartta) ja kaupanvahvistajan ilmoitus. Päiväkirjaan sisällytettävät asiakirjat on numeroitava vuosittain juoksevasti, esimerkiksi 1/2017, 2/2017 (ilmoituksen asianumero).

Kaupanvahvistaja-arkiston paperimuotoinen kartunta päättyi vuoden 2014 loppuun, joten kaupanvahvistajan päiväkirjoja ei tarvitse enää toimittaa paperimuodossa pysyvään säilytykseen Maanmittauslaitokseen.

Tallekappaleiden toimittaminen sähköisessä muodossa täyttää laissa (573/2009, 5 §) mainitun arkistointivelvoitteen.

Muutokset kaupanvahvistajarekisteriin

Toimita Kaupanvahvistajarekisteriin merkittävät muutokset yhteystietoihin sähköpostitse tai postitse:

 • merkitse otsikoksi "Muutosilmoitus kaupanvahvistajarekisteriin"
 • lähetä Turvaviesti-palvelun kautta osoitteeseen rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
 • tai Maanmittauslaitos/Rekisteriasiat, Kaupanvahvistajarekisteri, PL 1007, 00521 Helsinki.

Kaupanvahvistajan määräyksen hakeminen

Kaupanvahvistajan määräys on maksullinen ja käsittelyaika on noin 2 kuukautta.

Kaupanvahvistajan määräyksen saamisen edellytyksenä on:

 • alueella tarvitaan kaupanvahvistajan palveluja
 • hakijalla on riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen
 • hakija on täysi-ikäinen ja alle 68 vuoden ikäinen.

Määräystä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta on käytävä ilmi:

 • hakijan edellytykset toimia kaupanvahvistajana
 • miksi määräyksen saaminen on tärkeää palveluiden saatavuuden kannalta
 • hakijan henkilötunnus
 • hakijan työpaikka ja/tai kotiosoite
 • hakijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Hakemuksen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona Turvaviesti-palvelun kautta osoitteeseen rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi.

Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75093010865
Kaupanvahvistajahakemuksen hylkääminen
255,00 Ei arvonlisäveroa
75093010844
Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely
255,00 Ei arvonlisäveroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.