Hyppää pääsisältöön

Kaupanvahvistajan ohjeet

Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön luovutus. Tällä sivulla on tietoa kaupanvahvistajan velvollisuuksista ja ohjeita kaupanvahvistajana toimimiseen.

Ajankohtaista

Kiinteistönluovutusilmoitus

Tee kaupanvahvistajana kiinteistön luovutusilmoitus viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa luovutuksen vahvistamisesta Maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee.

Tee kiinteistönluovutusilmoitus Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa. Huom! Kaupanvahvistajan ilmoituksen liitteeksi saa laittaa ainoastaan saantokirjan, valtakirjat sekä mahdollisen karttaliitteen.

Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Todistuslausuma

Merkitse jokaiseen luovutuskirjaan todistuslausuma allekirjoitustilaisuudessa. Ilman todistuslausumaa kiinteistön luovutus on pätemätön, eikä luovutuksensaaja voi saada omistusoikeutta kiinteistöön.

Allekirjoita seuraava teksti ja merkitse siihen paikka, aika, nimenselvennys sekä kaupanvahvistajan tunnus:

"Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla."

Kaupanvahvistajan jakamat tiedotteet

Kiinteistönluovutuksen yhteydessä kaupanvahvistajan on jaettava luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten sekä informoitava molempia luovutusosapuolia henkilötietojen käsittelyä koskevista selosteista. Kaupanvahvistaja voi laittaa lainhuudon vireille luovutuksensaajan puolesta kaupanvahvistajan ilmoituksella. Kaupanvahvistajan tulee tiedustella tätä asiaa allekirjoitustilaisuudessa. 

Muutokset kaupanvahvistajarekisteriin

Ilmoita muutokset Kaupanvahvistajarekisteriin sähköpostitse tai poikkeustapauksissa postitse:

  • merkitse otsikoksi "Muutosilmoitus kaupanvahvistajarekisteriin"
  • lähetä ilmoitus Turvaviesti-palvelun kautta osoitteeseen rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi

Kaupanvahvistajan määräyksen hakeminen

Maanmittauslaitos voi määrätä henkilön toimimaan kaupanvahvistajana. 

Kaupanvahvistajan määräyksen edellytyksenä on, että:

  • kaupanvahvistajan palveluiden saatavuus edellyttää sitä
  • hakijalla on riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen
  • hakija on täysi-ikäinen ja alle 68 vuotta

Hae määräystä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta käy ilmi seuraavat seikat:

  • miksi määräyksen saaminen on tärkeää palveluiden saatavuuden kannalta 
  • hakijan perehtyneisyys ja edellytykset toimia kaupanvahvistajana (koulutus, tutkinnot sekä kokemus kiinteistöalalta tai kiinteistöasioista)
  • hakijan henkilötunnus
  • hakijan työpaikka ja/tai kotiosoite
  • hakijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lähetä hakemus sähköpostin liitetiedostona Turvaviesti-palvelun kautta osoitteeseen rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi.

Kaupanvahvistajan määräys on maksullinen ja käsittelyaika on noin 2 kuukautta.

Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75093010865
Kaupanvahvistajahakemuksen hylkääminen
272,00 Ei arvonlisäveroa
75093010844
Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely
272,00 Ei arvonlisäveroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Kaupanvahvistaminen

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7650105327
Kaupanvahvistamisen maksu (kauppa tai muu luovutus)
128,00 Ei arvonlisäveroa
7650105328
Luovutuskirjan tai muun asiakirjan kopio / sivu
2,00 Ei arvonlisäveroa

Lisäksi kaupanvahvistaja perii matkakustannukset.