Hyppää pääsisältöön

Jaa yhteinen kiinteistö halkomalla

​​Kiinteistö omistetaan yhteisesti, kun sillä on monta omistajaa ja omistusosuudet on määritetty (esimerkiksi 1/3). Yhteinen omistus voidaan purkaa: 

 • ​jakosopimuksella
 • ​halkomisella.

Jakosopimus on hyvä ratkaisu, jos omistajat voivat sopia keskenään alueiden jaosta ja tietävät jo, miten alue pitäisi jakaa. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava kaupanvahvistajalla. Sopimuksen tekemisen jälkeen hae lainhuutoa, minkä jälkeen tehdään automaattisesti lohkominen.

Halkominen on hyvä ratkaisu, jos omistajat eivät ole varmoja siitä, miten kiinteistö pitäisi jakaa. Halkomisessa arvioidaan maan ja rakennusten arvo, neuvotellaan halutusta lopputuloksesta ja merkitään rajat. Halkomisessa omistaja saa osuuttaan (esimerkiksi 1/3) vastaavan alueen yhteisestä kiinteistöstä.

Kuolinpesän kiinteistön jakaminen

​Kiinteistön voi omistaa myös kuolinpesä. Kuolinpesän kiinteistökin omistetaan yhteisesti, mutta omistusosuuksia ei ole vielä virallisesti jaettu. Kuolinpesän omistamaa kiinteistöä ei voida jakaa halkomalla ennen kuin perinnönjako on tehty.

​Perinnönjako voidaan sopia kahdella tavalla. Perinnönjaossa voidaan sopia alueiden jakamisesta osakkaiden kesken. Tällöin tehdään jakosopimus ja mahdollisesti lohkominen.

Perinnönjaossa voidaan toisaalta sopia, että jokainen osakas saa tietyn (esim. 1/3) osuuden kiinteistöstä. Tällöin perinnönjaon jälkeen kuka tahansa omistajista voi hakea halkomista. ​ 

Halkomisen vaiheet ja kesto 

Halkominen kestää noin 10-16 kuukautta.

Hakemuksen jälkeen

 • Saat ilmoituksen, jossa on halkomista käsittelevän maanmittausinsinöörin yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä maanmittausinsinööriin, jos halkomisella on kiire.
 • Saat ilmoituksen siitä, milloin halkominen aloitetaan. Maanmittausinsinööri lähettää ilmoituksen noin kuukausi ennen käsittelyä.

Halkominen (noin 3 kuukautta hakemuksesta)

 • Käsittely aloitetaan maanmittausinsinöörin pitämällä kokouksella, jossa selvitetään tilanne ja omistajien näkemykset.
 • Mittaamme kiinteistön ja arvioimme sen arvon.
 • Maanmittausinsinööri tekee omistajille ehdotuksen jaon lopputuloksesta.
 • Merkitsemme lopputuloksen maastoon ja laitamme tarvittavat rajapyykit.
 • Käsittely voidaan tehdä useassa kokouksessa. Kokouksissa kannattaa olla paikalla, mutta se ei ole välttämätöntä.

Halkomisen jälkeen (noin 1 kuukausi käsittelystä)

 • Saat laskun, jos sinut on määritetty maksajaksi halkomisessa. Maksuaikaa on tyypillisesti 30 päivää.
 • Uudet kiinteistöt ja tiedot näkyvät rekisterissä.

Ilmoitetut ajat ovat keskimääräisiä. Aikoihin vaikuttaa esimerkiksi vuodenaika, koska talvella mittausten tekeminen ei yleensä ole mahdollista. 

Hinta

​​Halkomisen hintaan vaikuttavat alueen pinta-ala ja uusien kiinteistöjen määrä. Esimerkiksi 5 hehtaarin kokoisen kiinteistön jakaminen kolmeksi kiinteistöksi maksaa 9 870 €.

Maksu jaetaan yleensä omistajille omistusosuuksien (1/3) mukaan. ​ 

Näin haet halkomista 

Halkomista voi hakea omistaja yksin tai useampi omistaja yhdessä.

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae halkomista Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö, jolle haet halkomista. Valitse "Maanmittaustoimitukset" ja  "Hae muuta toimitusta".
 4. Täytä hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Hinnasto

Halkominen ja yhteisen alueen jako

Halkomisen ja yhteisen alueen jaon hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1030
Halkominen
1 4 640,00 Ei arvonlisäveroa
5 6 810,00 Ei arvonlisäveroa
10 8 990,00 Ei arvonlisäveroa
30 11 130,00 Ei arvonlisäveroa
50 13 770,00 Ei arvonlisäveroa
100 16 650,00 Ei arvonlisäveroa
200 19 540,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha4 350,00Ei arvonlisäveroa
Lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä 1020,00Ei arvonlisäveroa

Halkomisen ja muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (kiinteistöjen ja yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Jos jaettavaan alueeseen sisältyy vesipinta-alaa, otetaan vesipinta-alasta huomioon vain 10 % maksua määrättäessä.

Mikäli jaettavaan kiinteistöön ei kuulu maa- eikä vesialuetta, kiinteistötoimitusmaksu on 1 990 euroa.

Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

 

Esimerkki:

Halkomisessa jaetaan 50 ha tila siten, että 10 ha jää kiinteistöjen yhteiseksi alueeksi. Osakkaalle A jaetaan 20 ha, osakkaalle B 20 ha.

Maksut:
Maksun suuruus on pinta-alan perusteella 13 770€. Halkomisessa muodostuu kolme rekisteriyksikköä. Lisämaksu on siis 3 * 1020 € = 3 060 €. Halkomisen kokonaismaksuksi muodostuu 16 830 €. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikus­tannukset sisältyvät maksuun. Tavanomaisissa tapauksissa maksut jaetaan kaikkien omistajien maksettavaksi omistusosuuksien suhteessa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.