Hyppää pääsisältöön

Yleistä yhteisistä alueista

Yhteinen alue kuuluu kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti.

Alueita on muodostettu kiinteistöjen yhteisiksi alueiksi eri käyttötarkoituksia varten, esimerkiksi venevalkamiksi tai soranottopaikoiksi. Vesialueet ovat tyypillisesti yhteisiä alueita.

Yhteisen alueen osakkaat

Yhteisellä alueella on osakaskiinteistöjä, ja niiden  omistajat muodostavat osakaskunnan. Osakaskunta voi olla järjestäytymätön tai järjestäytynyt. Järjestäytyneellä osakaskunnalla on vahvistetut säännöt.

Yhteisen alueen käytöstä, hoidosta ja muista yhteistä aluetta koskevista asioista päättävät osakkaat osakaskunnan kokouksissa. Yhteisten alueiden toimintaa säätelee yhteisaluelaki (758/1989).

Osakaskunnan osakkaaksi tullaan vain kiinteistön omistuksen myötä. Osuuksia yhteisiin alueisiin voi myös hankkia erikseen ilman maa-aluetta. Osuuden voi ostaa tai sen voi luovuttaa kuten kiinteää omaisuutta.

Yhteisen alueen osakaskiinteistöt osuuslukuineen selviävät osakasluettelosta. Osakasluettelo sisältyy yhteisen alueen kiinteistörekisteriotteeseen. Omistamasi kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin voit katsoa Asiointipalvelusta. Yksittäisen kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin selviävät myös kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta.

Muista ilmoittaa yhteystiedot

Osakaskunnan tulee ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot Maanmittauslaitokselle. Ilmoituksen perusteella yhteystiedot merkitään kiinteistötietojärjestelmään.

Ilmoita osakaskunnan yhteystiedot