Hyppää pääsisältöön

Muu kiinteistön omistajanvaihdos

Tavallisimmin kiinteistön tai vuokraoikeuden omistaja vaihtuu kiinteistökaupassa, mutta omistus voi muuttua myös muista syistä.

Läheisen kuolema ja perunkirjoitus

Kuoleman jälkeen perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu auttaa selvittämään kuolleen henkilön kiinteistöomistukset ja kiinteistöihin liittyvät kiinnitykset. Voit tilata meiltä lainhuutotodistuksen, vuokraoikeustodistuksen tai rasitustodistuksen. 

Kun perunkirjoitus on tehty, kannattaa kuolinpesälle hakea selvennyslainhuuto. Selvennyslainhuuto helpottaa kiinteistön myyntiä, koska siitä näkee kaikki kuolinpesän osakkaat, eikä ostajalle tarvitse antaa perukirjaa liitteineen.

Kiinteistöön liittyvät panttikirjat ovat tyypillisesti pankissa tai kiinteistön omistajalla itsellään. Kadonneet panttikirjat pitää kuolettaa käräjäoikeudessa.

Lisätietoa perunkirjoituksesta verohallinnon verkkosivuilla

Lue lisää otteista ja todistuksista sekä niiden tilaamisesta

Toimintaohjeita ja palveluita suomi.fi-verkkopalvelussa

Perinnönjako

Perinnönjaossa jaetaan vainajan kiinteistöjen omistus pesänosakkaille ja testamentinsaajille. Sen jälkeen uuden omistajan on rekisteröitävä omistusoikeus hakemalla lainhuuto. Toimita hakemuksen liitteenä perukirja liitteineen, testamentti (jos olemassa) liitteineen ja alkuperäinen perinnönjakosopimus.

Osittaisessa perinnönjaossa jakamatta jäänyt kiinteistöomaisuus jää kuolinpesän haltuun, jolloin sille kannattaa hakea selvennyslainhuuto.

Testamentilla saatu kiinteistö

Testamentilla määrätään useasti kiinteistön tai vuokraoikeuden omistuksen siirtymisestä. Testamentin perusteella voit hakea lainhuutoa tai vuokraoikeuden siirtoa. Liitä hakemukseen perukirja liitteineen, alkuperäinen testamentti ja selvitys sen lainvoimaisuudesta. Lainvoimaisuustodistukset saat käräjäoikeudesta.

Ositus tai omaisuuden erottelu avioerotilanteessa

Jos kiinteän omaisuuden omistus muuttuu, hae lainhuutoa osituksessa tai omaisuuden erottelussa saamallesi kiinteistön osuudelle. Lainhuudon hakemista varten Maanmittauslaitokselle on toimitettava muun muassa ositus tai omaisuuden erottelusopimus alkuperäisenä, selvitys ositusperusteesta eli käräjäoikeuden ilmoitus siitä, että avioeroasia on tullut vireille sekä mahdollinen tasingon maksukuitti. Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Kiinteistön saaminen lahjaksi

Kun saat kiinteistön lahjaksi, rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuuto kuuden kuukauden sisällä lahjakirjan allekirjoittamisesta. Kaupanvahvistaja toimittaa lahjakirjan Maanmittauslaitokselle. Lahjasta maksettavasta lahjaverosta saat lisätietoa verottajalta.