Tilaa otteita ja todistuksia

Voit tilata Maanmittauslaitokselta seuraavia maksullisia otteita ja todistuksia.

 • Lainhuutotodistus
 • Rasitustodistus
 • Kiinteistörekisteriote
 • Kiinteistörekisterin karttaote
 • Vuokraoikeustodistus
 • Käyttöoikeusyksikköote
 • Ote kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Maanmittauslaitoksen lisäksi otteita ja todistuksia myyvät kunnat ja maistraatit.

Tee tilaus

 1. Jotta voit tilata otteita tai todistuksia, on sinun tiedettävä kiinteistötunnus. Selvitä kiinteistötunnus.
 2. Otteet ja todistukset ovat maksullisia.

  Oman kiinteistösi tietoja voit katsoa maksutta asiointipalvelussa. Asiointipalvelusta voit myös ostaa omaan kiinteistöösi liittyvät otteet.

  Tilaa muita otteita täyttämällä tilauslomake. Ilmoita tilauksen yhteydessä, haluatko todistuksen pdf-tiedostona sähköpostiin vai paperisena postitse. Otteilla ja todistuksilla ei ole palautusoikeutta.

Valitse oikea ote

Eri tilanteissa tarvitaan erilaisia otteita. Valitse tarvitsemasi ote näistä vaihtoehdoista.

Lainhuutotodistus

Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta. Lainhuutotodistuksen voi tilata kiinteistöstä tai määräalasta. Lainhuutotodistuksesta käy ilmi rekisteriyksikköön viimeksi myönnetty lainhuuto.

Rasitustodistus

Rasitustodistuksesta ilmenevät rekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

Rasitustodistus sisältää lisäksi rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Lisäksi otteella on tietoa muun muassa kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistörekisterin karttaotetta tarvitaan joidenkin hakemusten tai asiakirjojen liitteenä. Kiinteistön alueet näkyvät korostettuna karttaotteessa.

Vuokraoikeustodistus

Vuokraoikeustodistus kertoo kiinteistön vuokraajan. Otteen tilaamista varten tarvitaan laitostunnus, joka löytyy vuokranantajan lähettämästä maanvuokralaskusta.

Vuokraoikeustodistuksesta ilmenee viimeisin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattu vuokraoikeuden haltija.

Käyttöoikeusyksikköote

Käyttöoikeusyksikköote kertoo perustetuista tieoikeuksista ja muista rasitteista. Siitä selviää esim. yksityistien tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.

Ote kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Voit tilata kiinteistöjen kauppahintarekisteristä yksittäisen kiinteistön kaupan hintatiedot. Otteessa ei näy ostajan tai myyjän tietoja, jos he ovat yksityishenkilöitä.

Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset asiakaspalvelusta tai verkkolomakkeella tilattuna

Asiakaspalvelusta tai verkkolomakkeella tilattu Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Lainhuutotodistus 18,00 ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus 18,00 ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin ote 18,00 ei arvonlisäveroa
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 18,00 ei arvonlisäveroa
Rekisteriyksikön karttaote 18,00 ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus 18,00 ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote 18,00 ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä 18,00 ei arvonlisäveroa
Viranomaisen sähköisen asiointipalvelun kautta luovutettu edellä mainittu kiinteistötietojärjestelmän luettelo, ote tai todistus 14,00 ei arvonlisäveroa

Kiinteistötietojärjestelmän otteet, todistukset ja haut sähköisestä asiointipalvelusta

Sähköinen asiointipalvelu (vaatii kirjautumisen) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Lainhuutotodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin ote 14,00 ei arvonlisäveroa
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 14,00 ei arvonlisäveroa
Rekisteriyksikön karttaote 14,00 ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote 14,00 ei arvonlisäveroa
(Ote käyttöoikeusyksiköstä) EI VIELÄ SAATAVISSA 14,00 ei arvonlisäveroa
(Asiakirjan tai toimituskartan haku) EI VIELÄ SAATAVISSA 5,70 ei arvonlisäveroa

Näiden otteiden hinnat koskevat kesällä 2017 käyttöön otettua sähköistä asiointipalvelua ja sen kautta luovutettavia edellä mainittuja kiinteistötietojärjestelmän luetteloa, otetta tai todistusta. Asiakaspalvelusta saatavan tai verkkosivujen tilauslomakkeen kautta tilatun luettelon, otteen tai todistuksen hinta on 18 euroa.