Hyppää pääsisältöön

Rekisteröi hallinnanjakosopimus

Kiinteistön voi omistaa määräosissa, esimerkiksi puoliksi. Määräosin omistetun kiinteistön omistajat voivat tehdä keskinäisen sopimuksen kiinteistön käytöstä ja hallinnasta. Tällaista sopimusta kutsutaan hallinnanjakosopimukseksi.

Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua kiinteistöä, kuten tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja vuokra- tai muuta käyttöoikeutta. Sopimuksissa voi olla hyvinkin yksityiskohtaisia ehtoja muun muassa yhteiskäyttöalueista, pysäköintipaikoista, kulkuväylistä, leikkipaikoista, alueiden hoidosta ja kustannusten jaosta.

Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti

Hallinnanjakosopimus voi olla vapaamuotoinen. Sopimus kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa. Sopimuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Sopimuksen osapuolet ja se, miten hallinta jakautuu osapuolten välillä.
 • Onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Jos voimassaolosta ei ole sovittu, sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.
 • Sopimuksen kohteena olevan kiinteistön tiedot (kiinteistötunnus, sijaintikunta, kylän tai kaupunginosan nimi tai numero, tilan nimi ja rekisterinumero tai korttelin ja tontin numerot)
 • Määräalatunnus, jos kyseessä on määräala.
 • Vuokrasopimuksen päiväys ja laitostunnus, jos kyseessä on vuokraoikeus.

Määräalatunnuksen ja laitostunnuksen löydät esimerkiksi kiinteistön lainhuuto- tai rasitustodistuksesta. Voit käyttää sanallisen hallinnanjaon selityksen lisäksi karttaliitettä, johon hallinnan jakautuminen on merkitty ja johon sopimuksessa viitataan.

Rekisteröinti vahvistaa sopimusta

Hallinnanjakosopimus kannattaa rekisteröidä kiinteistön erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, sillä jos kohteen omistus vaihtuu, rekisteröimätön hallinnanjakosopimus ei sido uutta omistajaa, jos hän ei tiennyt sopimuksesta.

Näin haet hallinnanjakosopimuksen rekisteröintiä

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2.  Hae hallinnanjakosopimuksen rekisteröintiä Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö, jonka alueelle hallinnanjakosopimus kohdistuu. Valitse "Rekisteröi muu oikeus" ja "Hae erityisen oikeuden kirjaamista".
 4. Täytä hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Hallinnanjakosopimuksen rekisteröinti maksetaan Asiointipalvelussa hakemuksen yhteydessä.

Jos et pysty käyttämään sähköisiä palveluitamme, voit hakea hallinnanjakosopimuksen rekisteröintiä myös hakemuslomakkeella (suomi.fi).

Jos haluat asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Käsittelyaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinnasto

Kiinteistöjen vuokraoikeudet ja hallintaoikeuden rajoitukset

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7430107430
Erityisen oikeuden kirjaaminen (MK 14:2 §, laitoksellinen)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107435
Erityisen oikeuden siirto (MK 14:2 §, laitoksellinen)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107432
Muu erityisen oikeuden kirjaaminen tai siirto (eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, muu oikeus)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107434
Erityisen oikeuden muuttaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107436
Erityisen oikeuden kirjauksen selventäminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107433
Erityisen oikeuden poistaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107437
Etusijajärjestyksen muuttaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa